bryggenet

E-mail om kabelnettet.dk

-----Original Message-----
From: Teknisk udvalg (Bryggenet)
Sent: 3. april 2002 16:49
To: Bryggenet-foreningernes kontaktpersoner
Subject: kabelnettet.dk

Til Bryggenet-foreningernes kontaktpersoner

Internetudbyderen "Kabelnettet.dk" har de seneste dage omdelt en A5-folder til husstandene på Islands Brygge. I folderen slår Kabelnettet sig op på at være et alternativ til Bryggenet.

Principielt er det ikke noget, som vi ønsker at kommentere eller blande os i. Men eftersom "Bryggenet" står nævnt flere steder i materialet, føler vi os nødsaget til - som minimum - at kommentere det for foreningernes kontaktpersoner.

Kabelnettet var med på vores liste over mulige samarbejdspartnere, helt fra starten i juni sidste år. Deres tilbud lød godt, så vi kontaktede dem og bad om yderligere materiale. Efterfølgende aftalte vi også et møde, hvor vi kunne lære hinanden lidt bedre at kende - præcist som vi gjorde med alle andre udbydere, som vi fik etableret dialog med. Trods nogle kommunikationsproblemer (Kabelnettet var meget svære at træffe, både pr. telefon og mail) blev mødet afholdt. Da der havde været afholdt møder med alle de potentielle udbydere, og vi havde indsamlet materiale fra alle, satte udvalget sig ned og udarbejdede en vurdering af hver enkelt udbyders stærke og svage sider. Vores vurdering af Kabelnettet var dengang:

Fordele:
- TV-løsning behøver ikke "Set-top-box"
- Løsningen er baseret på afprøvet teknologi.
- Lave priser.

Ulemper:
- Ingen Telefoni-løsning. (Det var i starten af oktober 2001)
- Internet er radiobaseret. Derfor er det meget mere ustabilt og har mindre kapacitet. (En teknologi vi ikke mente/mener er god nok til vores brug)
- Firmaet er lille og forventes ikke at kunne levere fuld service til kunder og udstyr. (Vi kunne ikke gennemskue deres økonomiske og ejermæssige forhold. Heller ikke fra de oplysninger vi kunne skaffe fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Formentlig en personligt ejet virksomhed. 1-5 ansatte)
- Foreningerne skal eje alt aktivt udstyr, inkl. radiomaster, dvs. øgede vedligeholdelsesudgifter.
- Meget lidt fremtidssikring i løsningen, TV f.eks. ikke forberedt for digitalt TV.
- Ringe sikkerhed, da der bruges licensfrie frekvenser, som er åbne for aflytning og værre.

Alt dette materiale blev udsendt til alle de involverede bestyrelser (ovenstående kommentarer i parentes er dog tilføjet efterfølgende), og på et fællesmøde med Bryggens bestyrelser valgte man at se bort fra Kabelnettet som en mulig leverandør. Dette meddelte vi Kabelnettet og de andre udbydere, som var blevet sorteret fra. Ved kontakt til andre foreninger og undersøgelse af erfaringer med bredbånd, fandt vi to foreninger, som overvejede sagsanlæg mod Kabelnettet, fordi de øjensynligt ikke havde leveret, hvad de lovede. Dertil skal det siges, at vi i øvrigt ikke var imponerende over deres kundereferencer. Kabelnettet var ikke tilfredse med vores vurdering af dem, og vi havde derfor lidt polemik pr. e-mail i løbet af november 2001.

Den 16. december 2001 var sidste gang vi hørte fra Kabelnettet. Da sendte de en mail, hvor de indbød til fornyet samarbejde på baggrund af Bredbandsbolagets lukning i Danmark. Vi svarede, at vi søgte en leverandør som kunne levere både Internet, tv og telefoni - noget som vi ikke kunne se at Kabelnettet på daværende tidspunkt kunne tilbyde. Vi svarede også, at vi var i dialog med en lang række udbydere, og at vi havde behov for at vide mere om Kabelnettets bagland (i lyset af ovenstående bekymringer) inden vi ville indlede et samarbejde.

Siden da har vi intet hørt fra Kabelnettet, før nu, hvor de har udsendt den omtalte folder. Indscannet kopi er medsendt i denne mail, til de som ikke modtager reklamer med posten. Hvad der i øvrigt er sket af tiltag hos Kabelnettet i år, som eventuelt kunne ændre vores opfattelse, har vi ikke noget kendskab til. Vores holdning er, at det er helt op til hver enkelt forening at bestemme, hvad der er bedst for dem: Skal man acceptere det tilbud som Bryggenet forhandler sig frem til? Skal man vælge Kabelnettet? Skal man selv gå ud og indhente et tredje tilbud, eller skal man slet ikke have bredbånd? Det er suverænt op til bestyrelserne og generalforsamlingerne at afgøre disse spørgsmål.

Der skal dog ikke være tvivl om, at vi gerne ser Bryggenet gennemført som ET stort projekt, der omfatter hele Bryggen. Alle deltagere i teknisk udvalg er alm. bryggebeboere, som - motiveret af for høje priser på telefon, TV og Internet - har fundet sammen i en gruppe og har investeret en del fritid i at finde frem til, hvad vi mener er den bedste og billigste bredbåndsløsning for foreningerne og Bryggen. Vi accepterer selvfølgelig fuldt ud, at andre kan mene at den fremlagte løsning ikke passer dem. Det skal igen understreges, at vi jo ingen kommercielle interesser har i projektet. Vi føler os heller ikke specielt "religiøse" hvad angår valg af leverandør eller teknologi.

Vi håber, at ovenstående har givet et klart billede af teknisk udvalgs holdninger, samt historikken forud for Kabelnettets aktuelle markedsføring.

Udvalget prøver løbende at holde alle informeret med artikler i Bryggebladet, via vores hjemmeside, e-mails og ved afholdelse af stormøder. Kommentarer, ønsker og forslag til hvordan vi kan forbedre kommunikationen modtages altid gerne på info@bryggenet.dk.

Med venlig hilsen
Teknisk udvalg, Bryggenet

 

<< File: KN-folder-Cover.jpg >> << File: KN-folder-midtersider.jpg >>