bryggenet

Bryggenet - info

Kundeservice lukket i dag [2004-08-27 09:30]

Grundet tekniske problemer hos Bryggenets leverandør Group Networks, er Kundeservice lukket hele dagen idag, fredag 2004-08-27.

Servicen forventes genoptaget på mandag.

Telefoni-problemer [2004-08-20 14:20]

Fra torsdag aften ved 18 tiden til fredag eftermiddag ved 13 tiden var der været problemer med at ringe ind og ud fra mindst tre af Bryggenets tilsluttede foreninger (Snorreshus, Isafjord og AB Njal). Problemerne er nu løst og skyldes interne problemer hos Telia som leverer vores ISDN30-forbindelser. Bryggenet beklager problermerne.

Telefoni-problemer [2004-08-20 06:18]

Det er konstateret at telefonforbindelserne fra mindst 3 foreninger (Snorreshus, Isafjord og AB Njal) til omverden er ude af drift i øjeblikket. Teknikerne er tilkaldt og problemet forventes løst i løbet af morgenen/formiddagen, fredag 2004-08-20.

Opdatering [2004-08-20 09:45]: Problemerne skyldes at Telia, som leverer vores ISDN30-forbindelser, har store problemer i deres interne telenetværk. P.t. ingen tidshorisont.

Opdatering [2004-08-20 09:52]: Alle problemer bør være afhjulpet klokken 10.00.

Opdatering [2004-08-20 12:52]: Det lader til at der stadig er problemer i enkelte foreninger, teknikere ser på problemet.

Opdatering [2004-08-20 12:52]: Teknikerne melder alt klar nu.

Udfald i Egilshus [2004-08-19 10:55]

Der har den seneste tid været problemer med kortvarige periodiske udfald på alle tjenester i Egilshus. Årsagen er nu fundet. Boligforeningens lokale elektrikker har hver dag kortvarigt frakoblet strømmen til blandt andet Bryggenets udstyr. Elektrikeren har glemt at informere om dette. Bryggenet kan kun beklage dette.

TV-problemer i Langebrohus [2004-08-18 22:58]

Der har i de seneste dage været problemer med støj i TV-signalet i karréen umiddelbart syd for Amager Boulevard. Problemet skyldes tilsyneladende en teknisk fejl i det udstyr der konverterer TV-signalet fra fiber til et elektrisk signal. Problemet forventes løst i morgen, torsdag 2004-08-19.

Opdatering [2004-08-20 10:18]: Problemer er nu løst ved udskiftning af konverterudstyret.

TV udfald [2004-08-11 11:12]

Karreen Thorshavnsgade - Reykjaviksgade - Islands Brygge - Vestmannagade har siden tirsdag eftermiddag været uden TV-signal. Der arbejdes på at løse problemet.

Opdatering: Problemet blev løst onsdag formiddag lidt efter klokken 11.

Kortvarigt nedbrud i A/B Halfdan [2004-07-16 18:55]

Grundet strømudfald har beboerne i A/B Halfdan i dag fra ca. 12.18 til 13.25 været helt eller delvis uden Bryggenets tjenester. Strømudfaldet skyldes at en lokal elektriker ved en fejl afbrød en hovedsikring.

Bryggenet beklager at lokale elektrikeres arbejde ofte på denne måde medfører gener for brugerne.

Udsving i pingtider [2004-07-13 23:00]

Bryggenet har i en periode været plaget af en del udsving i pingtider, til gene for dem der spiller online computerspil. Problemet skyldtes en funktionsfejl som er opstået i forbindelse med en opdatering af Bryggenets NAT-boks. Fejlen er nu afhjulpet. Bryggenet beklager den gene det har giver brugerne.

Delcom overtaget af Jansson Kommunikation A/S [2004-07-12 18:00]

Med virkning fra den 1. juli 2004 har Jansson Kommunikation A/S overtaget Delcom A/S. Jansson Kommunikation A/S vil videreføre Delcoms aktiviteter. Samtlige Delcoms medarbejdere fortsætter i det nye selskab.

Servicearbejdet på Bryggenet er genoptaget og der optages nu forhandlinger om videreførelse af kontrakten med Bryggenet.

Teknisk service midlertidigt stoppet [2004-07-08 19:46]

Group Networks' aftale om midlertidigt serviceberedskab er blevet underkendt på grund af arbejdsretlige forhold for Delcoms ansatte. Det betyder at vi lige nu kun har begrænset servicering af vores anlæg. Bryggenet har derfor sikret sig at andre leverandører, allerede fra først i næste uge, kan foretage fejlretning og anden teknisk servicering, hvis det bliver nødvendigt.

Bryggenet har fået oplyst, at Delcom er erklæret konkurs, men at der dog stadig er store muligheder for at der findes en løsning på de økonomiske problemer, så virksomheden kan fortsætte. Bryggenets bestyrelse og teknikudvalg følger situationen nøje og holder sig parat, hvis det skulle vise sig at Delcom ikke finder en løsning.

Internetforbindelsen opgraderet [2004-07-08 16:00]

Onsdag den 30. juni, sent om aftenen, blev Bryggenets internetforbindelse opgraderet til 15 Mbit/s pr. 1000 brugere på det lille abonnement og 85 Mbit/s pr. 1000 brugere på det store abonnement.

Omsat til konkrete tal betyder det, at 1347 abonnenter på den lille forbindelse nu deles om en forbindelse på 20 Mbit/s og 734 abonnenter på den store forbindelse deles om 62 Mbit/s plus evt. overskudskapacitet fra det lille abonnement.

Delcom i betalingsstandsning [2004-07-01 18:15]

Delcom, der står for teknisk servicering af Bryggenets anlæg, har i dag meddelt at de er trådt i betalingsstandsning. Delcom forventer at finde en løsning på deres økonomiske problemer inden for 14 dage. Group Networks, der leverer Bryggenets ydelser og står for Kundeservice, er ikke berørt af betalingsstandsningen.

Group Networks har truffet foranstaltninger som sikrer at der fortsat udføres normal fejlretning og anden teknisk servicering af Bryggenet. Bryggenet vil således fra brugernes synspunkt fortsat fungere præcis som hidtil.

Bryggenets bestyrelse og teknikudvalg arbejder på at sikre en fremtidig løsning, og vil informere yderligere så snart der vides mere. Skulle Delcom mod forventningen ikke få løst deres økonomiske problemer, vil Bryggenet have en ny leverandør klar til at overtage Delcoms opgaver snarest muligt.

Referat af repræsentantskabsmødet 11. maj 2004 [2004-06-23 17:15]

Bestyrelsen har i dag sendt følgende til Bryggenets repræsentantskab:

Mere båndbredde pr. abonnent [2004-06-17 08:51]

Bryggenet kan med glæde annoncere, at der er indgået en meget favorabel aftale med Group Networks om, at båndbredderne på Bryggenets to internetabonnementer opgraderes. Fra torsdag den 1. juli vil forbindelserne dermed være opgraderet til 15 Mbit/s pr. 1000 abonnenter på det lille abonnement og 85 Mbit/s pr. 1000 abonnenter på det store abonnement. Dette svarer til stigninger på hhv. 50 % og 89 % i forhold til de nuværende båndbredder, som ligger på hhv. 10 og 45 Mbit/s pr. 1000 abonnenter.

Priserne på de to abonnementer fastholdes på hhv. 65,- kr./md. og 135,- kr./md. Som besluttet på sidste repræsentantskabsmøde indeholder disse priser også en opsparing til Bryggenet som vil blive brugt på løbende forbedringer.

Prisændring på telefonabonnement [2004-06-17 08:50]

Bryggenet regulerer telefonabonnementsprisen fra d. 1. juli 2004 som følge af repræsentantskabsbeslutningen om, at priserne for Bryggenets tjenester kan pålægges et tillæg på op til 3 % (tidligere annonceret) til finansiering af fornyelse og forbedring af Bryggenets udstyr. Det er besluttet at disse penge i første omgang skal gå til opgradering af telefoncentralernes batterikapacitet således, at det er muligt at benytte telefonen ved strømsvigt i længere tid end tilfældet i dag.

Stigningen er på 1 kr. således at abonnementsprisen bliver 40 kr./måned (før 39 kr./måned). Minuttaksterne forbliver uændrede.

Opdatering af netværksudstyr - planlagt nedetid [2004-06-08 15:25]

Torsdag den 10. juni kl. ca. 10:00 vil Bryggenets router blive opdateret med ny software. Opdateringen vil medføre kortvarige driftsforstyrrelser på internetforbindelsen.

Problemer med Bryggenet? [2004-06-06 12:20]

Hvis du oplever problemer med Bryggenets tjenester skal du først kontakte Kundeservice som vil hjælpe dig med at få klaret dine problemer. Hvis du ikke mener Kundeservice håndterer din henvendelse ordentligt, eller du ikke får løst dine problemer, kan du kontakte Bryggenets bestyrelse via papirpost til Leifsgade 7, eller via email til bestyrelse@bryggenet.dk. Bestyrelsen vil så se om de kan hjælpe i sagen.

Nye TV-pakker på plads [2004-06-06 12:20]

De nye TV-pakker er nu sat i værk med en enkelt undtagelse. Det har nemlig vist sig, at det ikke umiddelbart er muligt at lægge TV4 Sverige i den lille pakke uden at investere i nyt udstyr, som det ellers var hensigten. Derfor fortsætter TV2 Norge foreløbig med at være i den lille TVpakke. Du kan se de komplette kanallister på Bryggenets hjemmeside.

Ny næstformand [2004-06-06 12:20]

Foreningen Bryggenets bestyrelse har efter det ordinære repræsentantskabsmøde konstitueret sig selv og har hermed fået en ny næstformand, Kristian Hyldstrup Andersen. Per Marker Mortensen fortsætter som formand. Den tidligere næstformand Niels Løchte ønsker at bruge mere tid på sin familie, og valgte derfor ikke at fortsætte på posten.

[spam]-filteret er fjernet [2004-05-27 17:00]

Det meget (negativt) omtalte spam-filter på Group Networks mailserver er nu fjernet. Det er intentionen at det senere skal blive muligt at tilvælge filteret individuelt, men indtil videre er det altså helt væk for alle.

Hvis der er nogen der oplever at der stadig bliver sat [spam] ind i emnefeltet på mails bedes det fejlmeldt til kundeservice@bryggenet.dk - helst med den pågældende mail vedhæftet eller indsat.

Ny mailserver testes [2004-05-26 15:45]

Bryggenets tjenesteleverandør afprøver i denne uge en ny mailserver som forhåbentlig giver større stabilitet og mulighed for at fjerne det irriterende [spam]-filter. Afprøvningerne vil desværre muligvis medføre korterevarende problemer med at sende og modtage mails i flere omgange i resten af denne uge.

Egilshus - Kort afbrydelse af TV og Radio - planlagt nedetid [2004-05-26 07:30]

Torsdag den 27. maj, morgen/formiddag, vil Egilshus' TV- og radio-forbindelse blive afbrudt i en kortere periode. Afbrydelsen sker grundet omlægningen af elforsyningen. Der vil efter al sandsynlighed ikke ske afbrydelse af telefon- eller internetforbindelsen.

Opdatering 2004-05-27 06:00: Der kan også forekomme udfald først på eftermiddagen.

Nye radio- og tv-pakker [2004-05-25 11:30]

Som tidligere annonceret steg prisen på Bryggenets tv-pakker den 1. april 2004 som følge af brugerafstemningen. Prisstigningen skete bl.a. fordi TV2 Zulu da indgik i den store pakke, samt p.g.a. generelle prisjusteringer på øvrige kanaler. Den nye pris er 160 kroner for den store tv-pakke og 40 kroner for den lille tv-pakke. I disse beløb er der også inkluderet et tillæg på lidt under 3 % til Bryggenet (se anden nyhed).

De resterende ændringer af pakkerne er ved at blive fortaget i disse dage. Det drejer sig om følgende ændringer:

Discovery kan på grund af kontraktmæssige forhold desværre ikke indgå i den lille pakke som oprindeligt planlagt. Derfor sker følgende ændring i den lille pakke: Det præcise tidspunkt for hvornår ændringerne træder i kraft kendes ikke i øjeblikket.

Opdatering 2004-05-26 07:30: Ændringerne vil blive foretaget tirsdag den 1. juni.

Tillæg til abonnementspriser [2004-05-25 11:30]

Bryggenets repræsentantskab har besluttet at abonnementspriserne for Bryggenets tjenester kan pålægges et tillæg på op til 3%. Dette tillæg skal gå til finansiering af fornyelse og forbedring af Bryggenets udstyr. Tillægget indføres så vidt muligt i forbindelse med planlagte prisomlægninger. Motivationen for tillægget er at der pt. ikke er nogen midler til fornyelse og forbedring af Bryggenet.

Ordinært repræsentantskabsmøde [2004-05-25 11:30]

Der blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Bryggenet tirsdag den 11. maj. På mødet blev valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer er nu: Kristian Hyldstrup Andersen, Jakob Hegerlund, Rasmus Jessop, Niels Løchte, Per Marker Mortensen, Jørgen Riis og René Seindal. Som suppleanter blev valgt: Dorte Brandt Jensen og Flemming Toft. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig selv.

Opdatering af netværksudstyr - planlagt nedetid [2004-05-19 10:17]

Mandag den 24. maj kl. ca. 10:00 vil Bryggenets router blive opdateret med ny software. Opdateringen vil medføre kortvarige driftsforstyrrelser på internetforbindelsen.

Bryggenet på dgs.dk [2004-05-14 16:00]

Det er nu endelig lykkedes os at blive registreret i onlineversionen af De Gule Sider. Man kan således nu slå Bryggenets brugere op på både De gule Sider og Krak.

Telefonudfald i HAB og Leif - problem løst [2004-05-08 14:00]

Beboerne i A/B HAB og A/B Leif kan nu igen benytte deres Bryggenet telefoner. En defekt strømforsyning er blevet udskiftet.

Telefonudfald i HAB og Leif [2004-05-07 22:30]

Flere beboere i A/B HAB og A/B Leif oplever i øjeblikket, at deres telefon ikke virker. Problemet skyldes en defekt strømforsyning i en telefoncentral. Problemet er fejlmeldt.

Bilag til ordinært repræsentantskabmøde 11. maj 2004 [2004-04-13 09:30]

Foreningen Bryggenet har i går udsendt bilag til Bryggenets ordinære repræsentantskabsmøde, tirsdag den 11. maj 2004: Følgebrev og bilag med forslag, Regnskab samt Forslag til budget.

Udfald i Islandshus [2004-04-11 11:10]

Beboerne i Islandshus har ikke Bryggenet her til morgen, søndag den 11. april.
Udfaldet lader til at skyldes en fejl i krydsfeltet. Bryggenet har fejlmeldt alle tjenester (telefon, internet og TV).

Opdatering 2004-04-11 14:10: Udfaldet har varet siden i går aftes, har vi fået at vide.
Fejlen er nu udbedret. Det var et el-problem.
Det er nu igen muligt for beboerne at benytte alle tjenester (telefon, internet og TV).

2 x aprilsnar [2004-04-02 08:30]

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at begge nyheder, som blev annonceret i går, var ment som en spøg. Vi skal således hverken have nye telefonnumre eller foretaget tv-serviceeftersyn midt i det kongelige bryllup.

Nye telefonnumre [2004-04-01 14:00]

IT- og Telestyrelsen har i dag udstedt et direktiv, som bevirker at næsten alle Bryggenets telefonabonnenter skal have nyt nummer. Direktivet pålægger alle teleselskaber at samkøre koordineringen af nummerporteringerne mellem selskaberne. Hos IT-og Telestyrelsen står Group Networks imidlertid ikke registreret som en egentlig teleoperatør, så styrelsen har derfor anmodet Group Networks om at tilbageportere samtlige 32-numre til TDC. Fra torsdag den 1. april kan abonnenterne kontakte Kundeservice for nærmere information om deres nye nummer.

TV-omlægning berører transmission af kongeligt bryllup [2004-04-01 09:45]

Fredag den 14. maj vil der blive foretaget et serviceeftersyn på Bryggenets tv-udstyr. Dette vil medføre en del driftsmæssige forstyrrelser, som dermed også vil påvirke både DRs og TV2s tv-transmissioner fra det kongelige bryllup. Bryggenets radioudstyr vil ikke blive berørt, så der henvises til DRs radioreportage fra bryllupet på P4 (102,7 MHz).

Nye radio- og tv-pakker forsinkede [2004-03-31 20:29]

Fra 1. april stiger prisen på den store tv-pakke som bekendt som følge af at TV2 Zulu nu indgår i programudbudet. Bryggenet håber at kunne sætte de øvrige forandringer af pakkerne i værk hurtigst muligt, men på grund af fortsatte forhandlinger med leverandørerne er det pt. uvist hvornår de øvrige ændringer bliver udført. Seneste nyt om omlægning af radio- og tv-pakkerne vil løbende blive annonceret her på hjemmesiden og i Bryggebladet.

Mere information om ændring af radio- og tv-pakkerne kan ses her.

Bryggenet på krak.dk [2004-03-26 09:33]

Efter lang tids venten er det endelig lykkedes os at komme med i Kraks register. Bryggenet beklager at det har taget næsten et år at nå så langt. Vi arbejder desuden videre med også at få vore numre registeret hos De Gule Sider.

Ordinært repræsentantskabsmøde 11. maj 2004 [2004-03-24 21:46]

Bryggenet indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 11. maj 2004 klokken 19:00, på Skolen på Islands Brygge, Artillerivej 57, "Gymnastiksal 40". Se indkaldelse for nærmere information.

Telefonproblemer i A/B Halfdan og E/F Islandshus [2004-03-12 13:07]

Beboerne i A/B Halfdan og E/F Islandshus har siden omkring 9.30 fredag formiddag, 2004-03-12, ikke kunne foretage telefonopkald. Der arbejdes på at udbedre fejlen.

Lokaltelefoni og opkald til 112 er ikke berørt af fejlen.

Opdatering 2004-03-12 13:37: Det er nu igen muligt for beboerne at foretage telefonopkald.

Undgå spyware [2004-03-11 11:30]

DR's forbrugerprogram Kontant handlede tirsdag d. 9/3-04 om spyware.
Spyware er små programmer som gemmer sig på din maskine og blandt andet spionerer på dig. Alt i alt er spyware noget skidt som man gerne vil af med, så Bryggenet har fundet et par links til nyttige informationer om emnet.
Se mere her.

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde [2004-03-10 22:20]

Referatet at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 24. februar 2004 er nu klar, og er sendt til repræsentanter og bryggenets medlemmer. Referatet kan desuden ses her

Ingen Zulu i weekenden [2004-03-01 10:56]

Bryggenets brugere har desværre måtte undvære TV2 Zulu i weekenden. Zulu skulle gerne være tilbage på skærmen igen i løbet af mandag formiddag. Et udløbet dekoderkort er årsagen til udfaldet.

Opdatering: Det blev udbedret tirsdag, alle skulle derfor igen have TV2 Zulu. (stor pakke)

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde [2004-03-01 10:53]

Tirsdag den 24/2-2004 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet. 51 repræsentanter ud af 74 var mødt op. Hovedtemaet for mødet var sammensætning af Bryggenets radio/TV-pakker på baggrund af den netop overståede radio- og tv-afstemning. Derudover blev det vedtaget at ændre foreningens vedtægter, således at foreningen ikke længere er geografisk bundet til Islands Brygge. Lejligheden blev dog også benyttet til at vælge to nye suppleanter til bestyrelsen. Som suppleanter blev valgt René Seindal fra Ny Tøjhus 1 og Kristian Hyldstrup Andersen fra Store Thorlakshus. Det fulde referat af repræsentantskabsmødet bliver lagt på bryggenets hjemmeside senest den 24/3-2004.

Nye TV- og Radiopakker [2004-03-01 10:53]

På repræsentantskabsmødet blev de nye tv- og radiopakker endeligt vedtaget. De vedtagne forslag ændrer ikke meget i forhold til vores nuværende pakker. I den lille pakke bliver TV2 Norge skiftet ud med Discovery Channel, men derudover foretages ingen ændringer. I den store pakke bliver TV2 Zulu, NRK1 og Al Jazeera nye kanaler. Som følge deraf udgår MBC og TRT af den store pakke. I Bryggenets radiopakke overtager Radio 100 FM pladsen i vores udstyr fra de lokalradioer der deler jordfrekvensen 92,9 MHz (Radio Falcon, Radio Storkøbenhavn, Aap Ki Awaz, Radio Ti, Somali Radio). Bryggenet er allerede i kontakt med de mulige leverandører af kanalerne til vores pakker. Da vi således stadig forhandler om priser, er det endnu ikke muligt at sige hvad prisen på de nye pakker bliver. Det må dog forventes at begge pakker bliver en anelse dyrere end de nuværende. I den store pakke vil TV2 Zulu være med til at gøre pakken dyrere, mens Discovery Channel vil øge prisen på den lille pakke en smule. Vi forventer at de nye TV- og Radiopakker kan være klar til brug den 1. april.

Ny formand for Bryggenet [2004-03-01 10:51]

Foreningen Bryggenets bestyrelse har rekonstitueret sig selv og har derved fået en ny formand, Per Marker Mortensen. Niels Løchte fortsætter som næstformand. Rekonstitueringen er sket da foreningens tidligere formand Rasmus Jessop ikke længere har mulighed for at afsætte tilstrækkelig tid til opgaven.

Manglende TV-signal - opfølgning [2004-02-17 12:13]

Enkelte beboere i foreningerne E/F Islands Brygge, E/F Islandsborg og A/B Avetho mangler stadig deres TV-signal. Dette skyldes at brugerne er blevet frakoblet, enten på grund af manglende bestilling, eller fejlagtigt i forbindelse med frakobling af andre beboere.

Alle som oplever problemer bedes fejlmelde til Kundeservice.

Manglende TV-signal [2004-02-14 13:30]

Beboerne i boligforeningenerne E/F Islands Brygge, E/F Islandsborg samt A/B Avetho har desværre ikke haft noget TV-signal siden fredag aften, 2004-02-13. Fejlen skyldes formodenlig en defekt boks, som konverterer fra fiber-signal til coax-signal.

Fejlen udbedres formodenligvis i løbet af mandag formiddag. Bryggenet beklager det lange nedbrud.

Opdatering: Fejlen blev udbedret lørdag middag, alle skulle derfor igen have TV-signal.

Udfald i Axel Heides Gård [2004-02-12 09:50]

Beboerne i Axel Heides Gård har været uden telefon og internet i en lille time her til morgen, torsdag 2004-02-12. Udfaldet lader til at skyldes fejl i en switch. Bryggenet beklager udfaldet.

Bilag til ekstraordinært repræsentantskabsmøde [2004-02-10 22:30]

Foreningen Bryggenet har i dag udsendt de resterende bilag til Bryggenets ekstraordinære repræsentantskabsmøde, tirsdag den 24. februar 2004. Følgebrev og bilag med forslag, Note til bilag 4a, Kopi af stemmesedlen til radio/tv-valget samt Resultat af afstemningen.

Zulu er tilbage igen [2004-02-10 19:27]

Bryggenet har aftalt med TV2 Zulu at vi har lov til at sende deres signal uden beregning frem til 1/4-04 (forudsat at vi fjerner kanalen, hvis repræsentantskabet skulle afvise at tage den med i det fremtidige kanaludbud). Kanalen er allerede installeret og sender nu på kanal 68 i Bryggenet.

Ny styring af båndbredde [2004-02-06 12:20]

Det er nu Bryggenet selv der håndterer opdelingen af båndbredden på vores internetforbindelse. Dette giver os mere fleksibilitet til at udnytte forbindelsen bedst muligt. Der er indført båndbreddedeling imellem brugerne på hvert abonnement, så alle på samme abonnement får lige meget båndbredde hvis vores forbindelse udnyttes fuldt ud. Derudover får brugere på det store abonnement automatisk stillet overskydende, ikke-udnyttet båndbredde fra det lille abonnement til rådighed.

Optagelse på Krak og De Gule Sider [2004-02-04 08:50]

Snart vil det omsider være muligt at slå Bryggenets telefonabonnenter op på Krak (www.krak.dk). Kundeservice har sendt oplysninger til Krak om alle telefonabonnenter og det er således udelukkende et spørgsmål om hvornår Krak lægger oplysningerne ind i deres systemer. Der er også indgået en tilsvarende aftale om at De Gule Sider (dgs.dk) skal have oplysningerne, men de har endnu ikke fået dem. Med andre ord forventer Bryggenet at det indenfor de nærmeste dage eller uger bliver muligt at slå os alle op hos Krak og De Gule Sider.

Strømudfald i Njal L / Saga A [2004-02-04 08:50]

Der er blevet konstateret en fejl ved et af Bryggenets underkrydsfelter i Njal L / Saga A. Dette har bevirket, at tv og Internet har været afbrudt periodisk. Fejlen er blevet identificeret til at skyldes en defekt fejlstrømsafbryder, som forårsager nedbrud i 230V-forsyningen. Fejlen forventes udbedret i dag.

Fejl i regninger [2004-02-03 11:37]

Ved en fejl er kundeservice desværre kommet til at opkræve betaling for spærring af opkald til 900-numre. Da det hverken er blevet accepteret af Bryggenet eller varslet til brugerne, er opkrævningerne uberettigede og beløbene vil blive modregnet på næste opkrævning. Kundeservice sørger for at refundere alle berørte brugere. Den enkelte abonnent behøver ikke at gøre noget for at få sine penge igen. Man skal således betale sin regning som normalt selvom den er fejlbehæftet og vente på at pengene bliver modregnet næste gang. Bryggenet og Kundeservice beklager fejlen og de gener den måtte give brugerne. Der er endnu ikke taget endelig stilling til om der på sigt skal og må opkræves betaling for spærringer, men hvis det bliver indført vil det blive varslet i rimelig tid før det træder i kraft.

Ny Tøjhus 1 på Internet [2004-02-03 13:50]

De første beboere flyttede ind i Ny Tøjhus 1 i fredags. Desværre var der opstået en mindre fejl, således at beboerne først kunne komme på Internet mandag, 2004-02-02, ved middagstid. Bryggenet beklager.

Supportgruppen ændrer åbningstid (igen) [2004-01-25 13:50]

Bryggenets supportgruppe ændrer deres åbningstid tilbage til mandage 18 til 19. Se supportsiden for mere information.

Afstemningsresultat [2004-01-22 22:45]

Bryggenets tv-udvalg har nu fået optalt afkrydsningerne på alle de indkomne radio/tv-stemmesedler. Det samlede resultatet findes i Excel-format, dele af den samme information er også tilgængelig i PDF-format. På baggrund af disse data, vil tv-udvalget og Bryggenets bestyrelse lave nogle forslag til hvordan radio- og tv-pakkerne skal sammensættes. Forslagene offentliggøres her på hjemmesiden, så snart de er sendt til Bryggenets repræsentantskab i starten af februar. Repræsentantskabet vedtager den endelige kanalsammensætning den 24. februar.

Supportgruppen ændrer åbningstid [2004-01-20 14:30]

Bryggenets supportgruppe ændrer deres åbningstid til torsdag 18 til 19. Se supportsiden for mere information.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde [2004-01-15 22:55]

Foreningen Bryggenet har i dag indkaldt Bryggenets repræsentanter til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 24. februar 2004 klokken 19:00, i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal). Se indkaldelse for nærmere information.

Sort skærm på bryggen [2004-01-13 20:25]

På grund af tirsdagens dårlige vejr sneede Bryggenets paraboler til. Derfor gik de fleste af de tv-kanaler vi henter ned fra satellit i sort. Årsagen var at de varmelegemer, der skal holde parabolerne snefri, ikke var blevet tændt igen efter et eftersyn i august. Bryggenet beklager.

TV2 Zulus prøvetid slut [2004-01-05 15:50]

TV2 Zulu er ikke længere at finde blandt Bryggenets kanaler. Den måned vi havde kanalen gratis er nu udløbet. Vi ser derfor ikke mere til TV2 Zulu før den eventuelt indgår i de nye programpakker, der bliver fastlagt ud fra resultatet af TV-afstemningen. De nye programpakker forventes at være på plads og sat i drift til april.

TV-afstemningen er slut [2004-01-04 20:00]

Der blev afleveret omkring 1100 stemmesedler i Bryggenets TV-afstemning. Dette svarer til godt en tredjedel af de uddelte stemmesedler. Bryggenet siger tak for alles deltagelse og engagement.

TV-udvalget, Teknisk Udvalg og bestyrelsen sætter sig nu sammen og optæller og analyserer stemmerne i løbet af januar måned. På baggrund af dette vil de opstille et forslag til sammensætning af kanaludbudet. Dette forslag forelægges Bryggenets øverste myndighed, repræsentantskabet, til godkendelse i slutningen af februar. I februar skal der desuden forhandles med de forskellige selskaber der leverer signaler til Bryggenet om de endelige priser, således at repræsentantskabet får det bedst mulige beslutningsgrundlag. Hvis denne tidsplan kan holdes, så bør de nye kanaler kunne sendes fra omkring april 2004.

Glædelig jul og godt nytår [2003-12-18 22:44]

Foreningen Bryggenet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi siger tak for et godt første år, og har høje forventninger om at de kommende år bliver endnu bedre. En særlig tak skal lyde til de mange bryggeboere, der har ydet en aktiv indsats for at gøre dette ambitiøse projekt til virkelighed.

Support holder ferielukket [2003-12-18 22:40]

Supportgruppen holder ferielukket 22. og 29. december 2003. Næsten åbningsdag er mandag 5. januar 2004 klokken 18.00 i Beboerhjørnet.

HUSK at stemme! [2003-12-18 15:33]

Sidste frist for aflevering af TV/radio-stemmesedler er 23. december 2003 - lillejuleaften. Stemmesedlerne skal afleveres eller sendes til Foreningen Bryggenet, Beboerhjørnet, Leifsgade 7, 2300 København S.

Islandsborg tilsluttet [2003-12-01 21:40]

Naboforeningerne A/B Avetho, E/F Islandsborg og E/F Islands Brygge er i dag blevet tilsluttet Bryggenet. Foreningerne udgør tilsammen 144 lejligheder.

Bryggenet byder de nye foreninger velkommen.

Radio/TV-afstemningen er (endelig) i gang! [2003-11-30 09:40]

Så lykkedes det! Efter næsten et års arbejde er stemmesedlerne til bryggenets første Radio/TV-afstemning ved at blive omdelt til alle der har et Bryggenet-stik. Stemmesedlerne bliver omdelt til hver enkelt lejlighed fra søndag d. 30. november, vi regner med at alle stemmesedler er omdelt når uge 49 er slut.

De udfyldte stemmesedler skal afleveres eller sendes til:
Foreningen Bryggenet
Beboerhjørnet
Leifsgade 7
2300 København K
senest tirsdag d. 23. december 2003 (Lillejuleaften).

Bryggenet håber at kunne offentliggøre resultatet af afstemningen i februar 2004 og at de nye kanaler vil være til rådighed fra april 2004.

Ring gratis til support-gruppen [2003-11-25 10:48]

I forbindelsen med at foreningen er flyttet til Beboerhjørnet har supportgruppen fået en fastnet-telefon med tilhørende lokalnr. Du kan fremover ringe til supportgruppen på lokalnr. (01)2668. Du kan også ringe fra en telefon som ikke er på Bryggenet. Så er nummeret 88387007.

Telefonen vil som udgangspunkt kun blive besvaret i supportgruppens træffetid mandag kl. 18-19. Det vil ikke være muligt at lægge beskeder.

Planlagt afbrydelse for telefoni og internet [2003-11-24 14:46]

Natten mellem søndag den 30/11 og mandag den 01/12 skal der i tidsrummet mellem klokken 01:00 og klokken 07:00 laves et større fiberarbejde ved Ørestaden og en router hos Bryggenet skal udskiftes. I den forbindelse vil både telefon og internet blive afbrudt hos Bryggenet i en periode på ca. 2 timer. Der kan herudover forekomme flere mindre afbrydelser i samme tidsrum.

Radio Exterior de España [2003-11-24 14:44]

Bryggenet har haft en ledig satellit-radiokanal, som gennem noget tid er blevet brugt til at sende kanalen Radio Exterior de España.
Kanalen er en pendant til den spanske tv-kanal TVE International, som findes i den store tv-pakke.
Radiokanalen er nu at finde på 107,80 MHz.

Genstart af Internet- og teleudstyr [2003-11-18 15:06]

Omkring midnat, natten mellem onsdag den 19/11 og torsdag den 20/11, vil Bryggenets tjenesteleverandør foretage en genstart af noget af det centrale udstyr i Bryggenet. Genstarten foretages for at få opdateret hhv. Internet- og telefonforbindelserne til omverden. Der kan måske forekomme drifsforstyrrelser mens arbejdet udføres.

Sky Radio i Bryggenet [2003-11-15 09:29]

De nye landsdækkende kanaler, Sky Radio og Radio 100FM, begynder at sende 15/11-03 og da det er lovpligtigt for Bryggenet at sende Sky Radio har vi den naturligtvis med fra starten.
Sky Radio kan findes på FM 106,60 MHz.

Den anden nye landsdækkende kanal, Radio 100FM, er ikke lovpligtig og Bryggenet har derfor valgt at undlade at bruge penge på at introducere kanalen her lige før radio/TV-afstemningen.

TV2 Zulu [2003-11-13 15:50]

I anledning af den forestående brugerafstemning har TV2 Zulu indvilget i at give Bryggenet lov til at sende TV2 Zulu på prøve, uden beregning, resten af 2003.

TV2 Zulu kan fra i dag og frem til 31/12-2003 findes på kanal S15 også kendt som 259,25MHz.

Nedbrud på tjenester - løst [2003-11-12 17.35]

Alle Bryggenets tjenester er nu i drift igen, efter at telefoni og Intenet har været ude af drift i ca 45 min, onsdag den 2003-11-12 omkring klokken 17.

Nedbrudet skyldes problemer med strømforsyningen til det centrale udstyr som forbinder Bryggenet med omverdenen.

Bryggenet beklager nedbrudet.

Nedbrud på tjenester [2003-11-12 16:45]

Af ukendte årsager er der p.t. ikke adgang til hverken telefoni eller Internet tjenesten fra Bryggenet. Fejlen opstod for godt 10 minuter siden, der er allerede flere teknikere på sagen.

Nedbrudet er uafhænget af den planlagte nedetid tidligere på dagen.

Planlagt nedetid [2003-11-09 13:05]

Onsdag d. 12/11-03 fra kl. 12 vil forbindelsen til internettet og telefonlinjerne være afbrudt i nogle kortvarige perioder da der skal rokeres om på en del af det centrale udstyr for at sikre bedst mulig driftstabilitet. Det forventes at arbejdet kan gennemføres på et par timer.

Supportgruppen reducerer træffetiden [2003-11-09 13:04]

Da behovet for support heldigvis lader til at være aftagende og ressourcerne heller ikke er ubegrænsede har supportgruppen valgt at indskrænke deres træffetid til en enkelt ugentlig time: mandag kl. 18-19 i Beboerhjørnet, Leifsgade 7. Se i menuen under support for mere information.

FTP-problem løst [2003-11-06 13:00]

På grund af en fejl i opsætningen af en ny firewall hos GNs webhotel har det i nogle dage ikke været muligt at uploade til bryggenet-hjemmesiderne med FTP.
Problemet blev løst i formiddag.

Online telefonbog [2003-11-04 10:00]

Bryggenets teknikudvalg har udarbejdet en online-telefonbog for alle abonnenter i Bryggenet. Telefonbogen er specielt nyttig hvis du vil ringe (gratis) til et lokalnummer på Bryggen. Se direkte link til venstre, eller i menuen for oven, under "Bryggen".

Følgende er endnu ikke inkluderet i telefonbogen: En del af beboerne i A/B Axel Heides Gård, beboerne i Avetho og E/F Islands Brygge samt Islandsborg. Der arbejdes løbende på at få opdateret telefonbogen, så alle er med.

Foreningen Bryggenet flytter postadresse [2003-10-31 10:14]

Bryggenet har indgået en aftale med A/B Njal om at leje en del af lokalerne i Beboerhjørnet på permanent basis. Det betyder at post til Bryggenet fra og med 1. november skal sendes til:

Foreningen Bryggenet
Beboerhjørnet
Leifsgade 7
2300 København S.

Supporten holder lukket mandag den 3. november [2003-10-31 9:11]

Bryggenets frivillige supportgruppe holder lukket for personlig henvendelse mandag den 3. november. Klik på Support i menuen for oven for at se hvordan du ellers kan komme i kontakt med supportgruppen.

Endnu en boligforening kommer på Bryggenet [2003-10-30 10:22]

På en ekstraordinær generalforsamling besluttede andelsforeningen Ny Tøjhus 1 i går at slutte sig Bryggenet når de første beboere flytter ind den 1. februar 2004. Et stort velkommen til beboerne i Ny Tøjhus 1 - både til Bryggen og til Bryggenet!

Mulighed for at ringe til TDCs modemnumre [2003-10-30 10:21]

Det er nu muligt at ringe til TDCs specielle modem-numre, 16101 og 16110, fra Bryggenet. Opkald til 16110 er gratis mens prisen for opkald til 16101 endnu ikke er endeligt fastsat.

Prisstigning på stor TV-pakke [2003-10-19 15:21]

TV-distributionsselskabet Viasat har hævet prisen for TV3. Det betyder, at Bryggenets bestyrelse endnu en gang har skullet tage stilling til, om Bryggenet vil beholde en tv-kanal, eller om vi vil udelade den fra vores store tv-pakke. Konklusionen blev, at vi beholder TV3 og dermed accepterer prisstigningen, som ligger mellem 7 og 8 kr. pr. måned. Det var bestyrelsens vurdering, at flest bryggeboere ville være tilfredse med denne løsning. Den præcise prisstigning, som er med virkning fra 1. november, vil fremgå af næste opkrævning fra GN bolignet.

Bryggenets tv-udvalg har arbejdet længe og hårdt for at få de sidste detaljer i den forestående tv-afstemning på plads. Det forventes, at brugerafstemningen kan afholdes inden for få måneder - forhåbentlig inden jul - og at bryggeboernes tv-ønsker kan realiseres i starten af det nye år.

Bolignetforeningen [2003-10-19 15:20]

Bryggenet er sammen med flere andre netværksforeninger initiativtager til sammenslutningen Bolignetforeningen. Formålet er sammen at kunne varetage vores fælles interesser og udbrede bolignetværkstanken. Netop nu fokuserer foreningen på at afgive høringssvar på en nært forestående bekendtgørelse omkring øget overvågning af vores netværk.

bryggenet(TM) [2003-10-15 14:16]

Bryggenet har fået registreret vores logo (det grå "bryggenet" med et rødt n) som et verdensomspændende varemærke og det betyder også at ingen andre netværksudbydere må kalde sig bryggenet eller noget der kan forveksles med det.

Yderligere tre nye foreninger med i bryggenet [2003-10-15 14:16]

Foreningen Bryggenet har underskrevet kontrakter med tre foreninger i ejendommen Islandsborg om tilslutning til bryggenet.
Det betyder at der den 1. december i år kommer yderligere 144 lejligheder med på bryggenet.

Justering af netværksopsætning. [2003-10-12 10:12]

Søndag, 12. oktober 2003, kan der forekomme enkelte kortvarige afbrydelser af Bryggenets internetforbindelse. Dette skyldes at der skal laves enkelte småjusteringer af netværksopsætningen.

Bryggenet beklager eventuelle gener dette måtte give.

Justering af netværksopsætning. [2003-10-07 07:15]

Tirsdag formiddag, 7. oktober 2003, kan der forekomme enkelte kortvarige afbrydelser af Bryggenets internetforbindelse. Dette skyldes at der skal laves enkelte småjusteringer af netværksopsætningen.

Bryggenet beklager eventuelle gener dette måtte give.

Sikkerhedsopdateringer på Bryggenets udstyr [2003-10-04 10:30]

Mandag den 6. oktober 2003 skal der foretages nogle sikkerhedsopdateringer på Bryggenets udstyr. Bryggenet forventer ingen nede-tid, men vi varsler alligevel arbejdet, der vil vare fra kl. 8:00 til kl. ca. 10:00.

Planlagt driftsforstyrrelse på radio/tv [2003-09-27 23:46]

Mandag den 29. september, mellem kl. 9 og 11 om formiddagen, bliver der udført en ændring på strømforsyningen i Bryggenets radio/tv-hovedstation.

Mens ændringen foretages, vil der forekomme kortvarige udfald i radio- og tv-signalet. Ændringen udføres for at forbedre den automatiske opstart af radio/tv-hovedstationen, efter eventuelle strømsvigt.

Driftprøven er afsluttet [2003-09-24 22:45]

Driftprøven, der har løbet siden 15. august, er nu officielt afsluttet og dermed er Bryggenet overgået fra etableringsfasen til almindelig drift.
Foreningen Bryggenet takker alle der har været ekstra opmærksomme under driftprøven.

Vi vil også gerne påpege at dette ikke betyder at der skal accepteres flere fejl eller fejlmeldes mindre.

Bryggenets Internetforbindelse opgraderet [2003-09-17 21:00]

Vi er blevet flere brugere af bryggenet, og det har medført en opgradering af internetforbindelsen. Der er nu en båndbredde på 12 Mbit/s til den almindelige forbindelse og 34 Mbit/s til den store.

Internetforbindelsen justeres en gang i kvartalet, så der altid leveres hhv. 10 og 45 Mbit/s pr. 1000 abonnenter.

Supportgruppens åbningstid ændret [2003-09-15 20:51]

Supportgruppens åbningstid for personlig henvendelse er ændret til hver mandag kl. 18-20 i Beboerhjørnet, Leifsgade 7. Supporgruppen kan hjælpe med konfigurering af din computer, indstilling af tv-kanaler på dit fjernsyn, eller lignende sager, som har at gøre med opsætningen eller selve brugen af de forskellige tjenester i Bryggenet. Læs mere om supportgruppen her.

Strømudfald i A/B Halfdan og A/B Leif [2003-09-04 12:43]

Onsdag og torsdag (3-4/9) har der, for enkelte beboere i A/B Halfdan, været udfald på Bryggenets tjenester. Torsdag formiddag var det beboerne i Leif, som blev berørt. Begge udfald skyldes hhv. fejl og planlagt renovering i ejendommenes el-forsyninger. Problemerne med el-forsyningerne i begge boligforeninger skulle nu være udbedret. Bryggenet beklager.

Strømudfald på Islands Brygge og Chr. Havn [2003-08-28 22:10]

Torsdag aften, 2003-08-28, blev Bryggenet berørt af endnu et strømudfald på Islands Brygge. Alle Bryggenets tjenester var ude af drift i mindst 40 minutter, TV dog lidt længere. Bryggenet beklager udfaldet og håber at Københavns Energi snart får styr på forsyningen på Islands Brygge.

Bryggenet udvidet til Havnestaden [2003-08-26 23:16]

Beboerne i andelsboligforeningen Axel Heides Gård - de første beboere i Havnestaden - er nu tilsluttet Bryggenet, med mulighed for at benytte alle Bryggenets tjenester.

Dermed er den første nye forening tilsluttet - efter Bryggenets start. Vi forventer at der løbende vil komme flere tilslutninger i det næste års tid, og ser frem til at kunne byde velkommen til flere af vore naboer i den nærmeste fremtid.

Et stort velkommen til beboerne i Axel Heides Gård - både til Bryggenet og til Bryggen som sådan!

Bryggenet søger frivillige hjælpere [2003-08-20 23:59]

Foreningen Bryggenet har brug for flere personer, som har tid, lyst og energi til at bidrage til at gøre Bryggenet til det bedste bydelsnet i Danmark. Der holdes åbent-hus for kommende frivillige på Beboerhjørnet i Leifsgade, og det er den 28 august, kl.18.00.

Vi håber at se dig, hvis du ønsker at bidrage med et stykke arbejde i bryggenet-regi. Send os gerne en e-mail på info@bryggenet.dk om at du kommer - evt. med lokalnr, så kan vi evt. kontakte dig på den måde, hvis det skulle blive aktuelt.

Hvis der er specifikke opgaver du gerne vil arbejde med, må du meget gerne skrive det i mailen.

Fejl på internetforbindelsen rettet [2003-08-20 22:00]

Alle problemer med internetforbindelsen skulle være løst nu - vi beklager de mange problemer der har været de seneste mange uger.
Hvis I fortsat oplever problemer med forbindelse så husk at fejlmelde til kundeservice@groupnetworks.dk cc: drift@bryggenet.dk.

Det er vigtigt at I husker at fejlmelde problemer, da vi ellers ikke ved om der er problemer med nettet og derfor ikke kan dokumentere fejl overfor leverandøren af ydelserne.

Mulig afbrydelse af Internet-forbindelsen [2003-08-20 15:20]

Telia vil forsøge at geninstallere den midlertidige løsning i dag onsdag den 20/8 kl. 15:45. Der kan derfor forekomme en afbrydelse af Internetforbindelsen af max ½ times varrighed.

Bryggenet beklager det korte varsel, men mener at det er bedre der geninstalleres i dag end i morgen.

Telefonproblemer - også hos Bryggenet [2003-08-19 15:14]

Telia har meddelt, at der er strømafbrydelse i Storkøbenhavn, men uden nærmere angivelse af konsekvenser. Bryggenet har konstateret at der kan være udfald på nogle telefonlinier. Telia/Københavns Energi arbejder på problemet

Driftsprøve - endelig godkendelse af Bryggenet [2003-08-15 11:30]

Der afholdes driftsprøve på Bryggenet fra i dag fredag den 15. august kl. 16:00. Driftsprøven er et led i aftalen mellem Bryggenet og Delcom, som til sidst skal munde ud i en endelig godkendelse af anlægget mellem parterne. Det er derfor af stor betydning at ALLE brugere rapporterer alle de fejl der observeres på Telefoni, Radio/TV og Internet. Driftsprøven varer som minimum 20 dage, og slutter således tidligst en gang i starten af september.

Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl på Bryggenet, bør du - som altid - gøre som beskrevet her: http://bryggenet.dk/tjenester/fejlmelding/.

Fejlmeldingerne indgår som en parameter i beregningerne af Bryggenets oppetid. Vi håber derfor, at alle som oplever driftsforstyrrelser og fejl, vil hjælpe med at få det registreret hos GN kundeservice.

Check at du har den rigtige netforbindelse [2003-08-14 13:18]

Bryggenet opfordrer alle til at sikre sig at de har den rigtige netforbindelse.
Se på http://bryggenet.dk/support/internet/ hvordan du kan gøre det.

Ekko på telefonopkald fjernet [2003-08-14 13:15]

Efter at alle bryggenets telefoncentraler blev opgraderet d. 29.-30. juli skulle det generende ekko på opkald være fjernet.
Hvis nogen brugere mod forventning stadig kan konstatere ekko skal det fejlmeldes til GN Kundeservice.

Midlertidig løsning på routerproblemer nu funktionel [2003-08-14 12:55]

Der blev natten til torsdag 2003-08-13 iværksat en midlertidig løsning på de problemer der har været med den router der kobler Bryggenet til Internet.

Dette skulle gerne betyde at Bryggenets internetforbindelse fremover vil være mere stabil og funktionel end tidligere.

Bryggenet beklager, at det tog næsten 12 timer at etablere den midlertidige løsning. Det er simpelthen for lang tid. Bryggenet undersøger nu nærmere hvad der gik galt natten til torsdag.

Midlertidig løsning fungerer endnu ikke 100% [2003-08-14 08:55]

Det lader desværre til at den midlertidige løsning på routerproblemerne, som blev iværksat lidt efter midnat, endnu ikke er fuldt funktionel.

Der er fin adgang til internet for folk med fast IP, men endnu ingen adgang for folk med dynamisk tildelt IP.

Der er arbejdes på at gøre den midlertidige løsning færdig. Bryggenet beklager ventetiden.

Midlertidig løsning på routerproblemer [2003-08-13 19:55]

Der vil i nat, omkring midnat (onsdag 2003-08-13), blive iværksat en midlertidig løsning på de problemer der har været med den router der kobler Bryggenet til Internet.

Dette betyder at Bryggenet, i en periode omkring midnat, vil være uden internetforbindelse.

Bryggenet håber denne midlertidige løsning vil fjerne alle problemer der har været med routeren.

Beskyt dig imod den nye internet-orm [2003-08-13 16:45]

Som der har stået mange steder er der en ny orm i omløb på internet. Den angriber maskiner med Microsoft Windows NT, 2000, XP eller Server 2003 som ikke har de seneste sikkerhedsopdateringer. Windows 95 og 98 er ikke sårbare overfor denne orm.

Da ormen vil kunne belaste vores lokalnet og/eller internetforbindelsen, hvis den bliver udbredt på bryggen, vil Bryggenet stærkt opfordre alle brugere af de ovennævnte versioner af Windows til at opdatere deres maskiner med de seneste sikkerhedsopdateringer fra Microsoft.

Hvis du ikke kan komme igennem til Microsoft Update (de er meget belastede på grund af denne sårbarhed) så kan du hente patchen der lukker hullet fra bryggenets webserver:

Hvis du er i tvivl om hvorvidt din maskine er inficeret med ormen kan du checke det med dette lille program.

Du kan se mere information om sårbarheden og hente patches der fjerner den på denne side hos Microsoft.

Første ordinære repræsentantskabsmøde afholdt før sommerferien [2003-08-13]

Onsdag den 28. maj afholdt foreningen bryggenet sit første årlige repræsentantskabsmøde.

Udover valg til bestyrelsen og revision af budgettet blev der på mødet diskuteret to større punkter.
Dels blev det besluttet at investere i etablering af fiberbackbone til Havnestaden og Ny Tøjhus-grunden så vore nye og kommende naboer også kan komme til at nyde godt af bryggenets tjenester. Axel Heides Gård i Havnestaden ventes som de første at tilslutte sig i august i år.
Det andet store punkt var TV-gruppens fremlæggelse af deres oplæg til fremgangsmåde ved den kommende afstemning om sammensætning af bryggenets TV-pakker. Der blev givet grønt lys til at gruppen går videre med den vejledende afstemning som de lagde op til og der kom en del forslag og holdninger fra salen til hvordan afstemningen bør foregå. TV-gruppen arbejder videre frem imod at afholde afstemningen hurtigst muligt efter sommerferien.

Det fulde referat af mødet kan ses her (html, doc).

Internet-afbrydelse her til middag [2003-08-10 14:34]

Internetforbindelsen var afbrudt igen søndag den 10/8 fra kl. ca. 11:20 til kl. ca. 13:10. Problemet blev løst med en manuel genstart af routeren, der forbinder Bryggenet med omverdenen.

Bryggenet beklager nedbruddet.

Kortvarig strømafbrydelse [2003-08-05 09:25]

Dele af bryggen oplevede tirsdag morgen 2003-08-05, en kortvarig strømafbrydelse på ca. 30 minuter omkring klokken 8. Afbrydelsen skyldtes brand i en transformatorstation, som hurtigt blev slukket og udbedret.

Strømafbrydelsen berørte leverancen af Bryggenets tjenester. Alt kører nu igen som det skal.

Status på Internetforbindelsen [2003-08-04 11:10]

Internetforbindelsen opleves stadig ustabil for en del brugere, trods serviceteknikernes forsøg på at fjerne de seneste ugers problemer. Problemet viser sig ved at visse programtyper periodevist mister forbindelsen til nettet.

Alle instanser (kundeservice, serviceteknikere, Internetleverandør og hardwareproducent) har fået fejlmeldt problemet, og alle er umiddelbart enige om, at fejlen ligger i hardwaren.

Problemet forsøges dog også løst ved f.eks. ændret paramteropsætning og andet. Hardwareproducenten har to teams på sagen, som løbende bliver forsynet med data fra serviceteknikerne og Bryggenets teknikgruppe.

Bryggenet håber der snart findes en permanent løsning på problemet, og beklager, at det endnu ikke er lykkedes at få det løst.

Internetforbindelsen har problemer [2003-08-02 16:30]

Bryggenets internetforbindelse er desværre ret ustabil netop nu. Der kan opleves pakketab og store pakkeforsinkelser. Problemet har udviklet sig mod det værre siden lørdag 2003-08-02 klokken 11.22.

Problemet er fejlmeldt til GN/Delcom og GN har sendt fejlen videre til deres underleverandør. Bryggenet følger løbende op på fejlmeldingen.

opdateret [2003-08-02 19:43]

Lørdag 2003-08-02 klokken 18.30 blev årsagen til problemet fundet, og fejlen rettet.

Problemerne med online-spil og andre programtyper eksisterer dog formodentlig stadig.

Internetforbindelsen nede natten til torsdag [2003-07-31 8:13]

Bryggenets internetforbindelse har desværre været nede natten til torsdag. Fra torsdag 2003-07-31 klokken 0.48 til torsdag 2003-07-31 klokken 8.12.
Bryggenet beklager fejlen, og vil undersøge nærmere hvad denne skyldes.

Opgradering af telefoncentraler [2003-07-28 10:21]

Tirsdag og onsdag den 29-30. juli bliver Bryggenets telefoncentraler opgraderet med ny hardware. Opgraderingen har bl.a. til hensigt, at fjerne problemer med ekko. De enkelte centraler bliver afbrudt i ca. 10-15 min. under opgraderingen.

Problemer med GN Kundeservice [2003-07-24 23:08]

Bestyrelsen for Bryggenet har ligesom mange beboere, måttet konstatere, at vi har en utilfredsstillende situation omkring kontakt til GN´s Kundeservice.

Bestyrelsens kommentarer til dette fremgår af dette indlæg i debatforumet.

Status på internetforbindelsen [2003-07-23 09:44]

Der har de sidste 14 dage været nogle problemer med Bryggenets internetforbindelse. Disse problemer betyder at det kan være problematisk at spille onlinespil via Bryggenet, også enkelte andre programtyper er berørt. Bryggenet og Group Networks er bekendt med problemerne og der arbejdes på højtryk for at få løst dem.

Bergthora - ingen adgang til Internet, og ustabil telefondrift. [2003-07-24 12:30]

Beboerne i Bergthora har desværre været uden adgang til Internet fra onsdag 23/7 klokken 18.35 og til torsdag 24/7 klokken 12.25.

Telefondriften har i samme periode været ustabil.

Alle problemer er nu afhjulpet. Bryggenet beklager problemerne.

Bryggenets Internetforbindelse kortvarigt afbrudt i sommervarmen [2003-07-21 17:44]

Bryggenets Internetforbindelse forsvandt i en halv times tid mandag eftermiddag p.g.a. en overophedet router i hovedkrydsfeltet. Der arbejdes på at finde en permanent løsning på varmeproblemet.

Strømudfald på Bryggen [2003-07-21 09:45]

Flere ejendomme blev søndag aften berørt af et par timers strømudfald på Bryggen. Strømudfaldet bevirkede, at både tv, telefoni og Internet var ude af drift for flere af ejendommenes beboere. Bryggenets udstyr er designet til at kunne klare strømudfald, men ikke udfald af så lang varighed som søndag aften.

Internetafbrydelse natten mellem tirsdag og onsdag [2003-07-08 22:30]

Internetforbindelsen vil blive periodevis afbrudt natten mellem tirsdag og onsdag (8. og 9. juli). Hoved-routeren, der forbinder Bryggenet med omverdenen, som har givet problemer (se arkiv 16. og 18. juni) skal opgraderes. Opgraderingen foretages mellem kl. 03 og 05 i nat.

Switchopgradering [2003-07-07 14:20]

I morgen, tirsdag den 8. juli, i tidsrummet 08:00 - 08:30, foretages der opgradering af en af switchene i Bryggenets hovedkrydsfelt. Det betyder at der vil være udfald i internetforbindelsen.

Kortvarig afbrydelse af telefoni i dag torsdag [2003-06-26 11:10]

Der vil kunne opleves afbrydelser på telefoncentralerne i hele Bryggenettet, hver boligforening vil blive afbrudt i max. 30 min. Afbrydelserne skyldes opgraderinger af telefoncentralerne pga. Voice mail problemer.

Kortvarig Internet-afbrydelse i tirsdags [2003-06-18 23:20]

Internetforbindelsen var afbrudt igen tirsdag aften fra kl. ca. 22:30 til kl. ca. 24:00. Problemet blev løst med en manuel genstart af routeren, der forbinder Bryggenet med omverdenen.

Vi afventer stadig en tilbagemelding på problemet, der er fejlmeldt.

Supportgruppen på sommerferie [2003-06-18 22:30]

Supportgruppen i beboerhjørnet holder sommerferie fra d. 7. juli kl. 20.

Så hvis du ønsker at få en telefonadapter udleveret hos os, og endnu ikke har hentet den, er det ved at være sidste udkald.

Support på telefon har nu kun åben om onsdagen fra kl. 17 til 19, og der er sommerferielukket fra onsdag d. 2. juli.

Support pr. email forsætter med at køre.

Kortvarig Internet-afbrydelse i lørdags [2003-06-16 11:48]

Internetforbindelsen var afbrudt lørdag aften fra kl. ca. 18 til lidt før kl. 21. Problemet blev løst med en manuel genstart af routeren, der forbinder Bryggenet med omverdenen. Fejlsøgningen på årsagen til nedbruddet er endnu ikke afsluttet.

Gratis telefonsvarer nu inkluderet i alle telefonabonnementer [2003-06-06 10:08]

Flytningen (porteringen) af telefonnumre til Bryggenet går langsommere end lovet, så for at kompensere lidt for ulejligheden har Group Networks givet alle Bryggenets telefonabonnenter en gratis, indbygget telefonsvarer med i telefonabonnementet. Telefonsvareren kommer i drift om kort tid, og skal betjenes som anvist i vejledningen, som blev sendt med velkomstbrevet fra GN bolignet.

Ændrede åbningstider for Bryggenets support [2003-06-05 22:50]

Behovet for support er faldet en smule, så den frivillige supportgruppe har justeret åbningstiderne tilsvarende. Klik på "Support" i menuen ovenfor, for at se åbningstiderne.

A/B Halfdan uden telefoni [2003-05-26 10:13] opdateret [2003-05-27 09:58] og [2003-06-01 18:00]

Beboerne i A/B Halfdan har i øjeblikket ingen telefonforbindelse til omverdnen. Serviceteknikerne er på Bryggen, og arbejder på at udbedre fejlen.

Mandag aften ved 21-tiden var systemet i normal drift igen. Problemet opstod under en softwareopgradering af telefoncentralen. Bryggenet beklager udfaldet.

På given foranledning skal det meddeles, at Delcom fik systemet i normal drift allerede mandag morgen kl. 9.00.

Strømudfald i A/B Leif [2003-05-26 10:11]

Beboerne i A/B Leif måtte natten mellem lørdag og søndag undvære både tv- og Internetforbindelsen. Ejendommens porttelefoner samt eventuelle abonnenter hos TDC kabel-tv var også berørt. Problemet skyldtes en defekt eltavle i ejendommen.

Hjælp til kommende bolig- og bydelsnet [2003-05-23 15:06]

Firkantnet og Bryggenet holdt den 22. maj informationsmøde for en række boligforeninger med interesse i etablering af eget netværk. Som opfølgning på mødet har vi oprettet en ny hjemmeside, med nyttig information for initiativgrupper, som har brug for inspiration og hjælp til at komme videre. Siden kan findes her, eller via "Direkte link" (nederst til venstre).

Bryggenet søger frivillige hjælpere [2003-05-15 [13:02]

Foreningen Bryggenet har brug for flere personer, som har tid, lyst og energi til at bidrage til at gøre Bryggenet til det bedste bydelsnet i Danmark. Langt de fleste af foreningens opgaver er ikke af teknisk art, så du behøver ikke være multimedie designer eller javaprogrammør for at deltage. Bare du har gode ideer og engagement, så kan vi bruge dig! Sidder der en super computernørd - eller to - så skal I dog også være velkomne ;-) Lige for tiden arbejder bestyrelsen og teknisk udvalg bl.a. med at få de sidste mange(!) detaljer af leverancen fra Delcom på plads, at få økonomi og jura på plads i forbindelse med optagelse af nye medlemmer/boligforeninger, samt at forfatte og layoute informationsmateriale til både Bryggebladet, nye medlemmers beboere, hjemmesiden osv. osv.

Send os en e-mail på info@bryggenet.dk, hvis du er interesseret, hvor du fortæller lidt om dig selv, og hvad du kunne tænke dig at bidrage med, hvis der er specifikke opgaver du gerne vil arbejde med.

Stormøde om bolignetværk den 22. maj [2003-05-09 08:52]

Kom og og få klarhed over, hvordan man bygger et IT-netværk med bredbånd Internet, radio/tv og billig telefoni for almindelige beboere. Mød folk fra Firkantnet og fra Bryggenet, og hør hvordan de to store bolignet har gjort. Stormødet er rettet mod alle boligforeninger der har mod på - og lyst til - at gå i gang med at etablere lokalnet i deres boligforening eller bydel.

Mødet finder sted Torsdag 22. maj kl. 19:30. Tilmelding sker via teknik@bryggenet.dk.

GNbolignets hjemmesider nede [2003-05-10 10:56] opdateret [2003-05-14 08:43]

Siden fredag har det ikke været muligt at få adgang til www.GNbolignet.dk og www.groupnetworks.dk.

Problemet blev afhjulpet lørdag.

Et såkaldt defacement-angreb fredag p.g.a. en manglende opdatering af et sikkerhedshul i Microsoft Server, resulterede i nedbrud hos GNbolignet og Group Networks. Lørdag blev der foretaget de nødvendige opdateringer, og groupnetworks.dk og abonnenters hjemmesider blev genetableret med backup. Angrebet berørte kun hjemmesider, og alle berørte hjemmesider skulle nu være reetableret.

Justeringer i båndbreddedelingen [2003-05-02 13:16]

Lørdag den 3. maj, i tidsrummet 03:00 - 08:00, foretages der justeringer i båndbreddedelingsmekanismen mellem stort og lille Internetabonnement. Det betyder, at der kan forekomme udfald i Internetforbindelsen i de tidlige morgentimer.

Driftsforstyrrelser på Internet i aftes [2003-05-01 11:09] opdateret [2003-05-02 13:40]

Fra onsdag eftermiddag kl. 16:00 og et par timer frem, kunne der konstateres udfald på Bryggenets Internetforbindelse. Udfaldet skyldtes at der blev foretaget en softwareopdatering på routeren (med meget kort varsel til Bryggenet), der forbinder Bryggenet med Internet. Nedetiden burde have varet max. 10 minutter, men opdateringen viste sig at blive mere problematisk end forventet. Bryggenet afventer nærmere forklaring fra serviceteknikerne.

Opgraderingen fejlede da den software der blev brugt viste sig at være defekt. Fejlsøgningen tog desværre nogle timer, og en hel del genstart af routeren. Routeren kørte fra kl. 19:00 til 21:45 med den gamle software igen, hvorefter opgraderingen af fejlrettet software blev foretaget. Klokken 23:30 var routeren i drift med den nye software.

Bryggenet har indskærpet overfor serviceteknikerne, at fremtidige, planlagte driftsforstyrrelser annonceres i god tid.

Nedsat internet adgang [2003-04-27 19:12] opdateret [2003-04-27 20:30]

På Bryggenets internetforbindelse har der de sidste 2 timer kunne opleves et 15% pakketab.

Problemet er afhjulpet.

Problemet er netop genopstået, fejlmeldt og afhjulpet. Der vil mandag formiddag blive installeret en softwareopdatering på routeren, som forbinder Bryggenet med Internet.

Supportgruppen holder nu også åben om mandagen [2003-04-27 18:44]

Da der har vist sig et behov for at holde åbent mere end den ene dag om ugen, er det blevet besluttet desuden at holde åbent mandage fra 18-20 i Beboerhjørnet, Leifgade 7.

Husk at vi i supportgruppen stadigvæk har brug for bryggeboere som har lyst til at hjælpe andre bryggeboere.

Afprøv din Bryggenet-telefonforbindelse [2003-04-26 13:02]

For at komme eventuelle problemer med telefonien i forkøbet, anbefaler Bryggenet, at man afprøver om man kan ringe lokalt via Bryggenet-forbindelsen. Afprøvningen kan udføres ved at man ringer til sit eget lokalnummer (husk 01) og hører optagettone.

Kan du ikke ringe lokalt til andre, eller får du ikke optagettone når du ringer lokalt til dig selv, er der tale om en fejl. Kontakt i så fald GN kundeservice på 48363602.

Bryggenets 3. og sidste tjeneste sættes nu i drift. [2003-04-25 22:08],

De første abonnenter har fået porteret deres telefonnummer til Bryggenet, og kan nu tale i telefon over Bryggenets telefoncentraler.

I den kommende måned følger resten af abonnenterne.

Alle TV problemer afhjulpet [2003-04-25 11:45] opdateret [2003-04-25 15:31]

Alle problemer med TV-signalet er nu afhjulpet. DR2 ser ud som det skal, der er ingen lydproblemer med TV Danmark 1 og TRT fungerer også som det skal.

Bryggenet beklager at det har tagetlang tid at få afhjulpet problemerne.

Det lader desværre til at DR2 problemerne ikke er helt løst endnu. Dette vil ske mandag morgen.

Internetforbindelse nede i morges [2003-04-25 10:40]

Bryggenets internetforbindelse var desværre nede i morges fra ca. 5.00 til 8.45.

Nedbrudet skyldes et problem med routeren som tilslutter Bryggenet til internettet.

Bryggenet beklager nedbrudet.

Periodiske forstyrrelser på DR2 [2003-04-18 12:15]

Der har i de sidste par uger været billedproblemer (flimmer) på DR2, GNbolignet har fået dokumentation (videobånd) på problemet og arbejder på at udbedre fejlen.

Email til @islands.brygge.dk virker ikke [2003-04-17 11:15] opdateret [2003-04-25 10:59]

Det er p.t. ikke muligt at sende post til @islands.brygge.dk. Det skyldes at der mangler en såkaldt MX-record i DNS for islands.brygge.dk.

Problemet er fejlmeldt og vi håber det løses hurtigst muligt. Problemet blev løst kort efter påske.

Lydproblemer på TV Danmark 1 [2003-04-17 11:10] opdateret [2003-04-25 11:00]

Der har i de sidste par uger været problemer med lyden på TV Danmark 1. Problemet er fejlmeldt hos GN, og forventes udbedret meget snart.

Problemet er løst i tirsdags, 22/4.

Infocontaineren er ophørt [2003-04-16 20.40],

Infocontaineren ud for Snorresgade 2-4 er blevet fjernet da aktiviteterne i den ophørte pr. 1. april.

Man kan stadig købe udstyr og kabler fra Delcom ved at kontakte dem direkte pr. email eller telefoni, men da salget kun kan foregå pr. efterkrav løber der en del omkostninger på priserne. Udstyr og kabler kan derfor med fordel købes hos de normale computerforhandlere.

Supportgruppen kan fremover træffes torsdage kl. 14-18 i Beboerhjørnet, Leifsgade 7. De har også telefonisk træffetid tirsdag og onsdag kl 17-19 på tlf 6126 6671 og selvfølgelig kan man stadig maile til dem. Se i øvrigt Support.

Login på gnbolignet.dk er nu åbent [2003-04-16 12.00]

Det er nu muligt at lave login på kundesiderne på gnbolignet.dk (f.eks. i menuen til venstre). Ved login får man bla. mulighed for, at oprette mailadresser efter eget ønske på de tilgængelige domæner. Vær opmærksom på, at systemet kan risikere at blive hårdt belastet i starten. Bryggenet beklager ventetiden.

SMTP/POP3 server nede [2003-04-15 12:05], opdateret [2003-04-15 20:45]

Netop nu opleves problemer med smtp og pop3 serveren hos GNbolignet. Serveren er kendt under navnene pop3.gnbolignet.dk og smtp.gnbolignet.dk. Problemet er fejlmeldt.

Problemet med mail skyldtes et linieafbrydelse i Kolding, som nu er udbedret. Der var ingen problemer med mailserverne.

Login åbner onsdag 16/4 klokken 12.00 [2003-04-15 06:15], opdateret [2003-04-15 13:15]

Login på kundesiderne på gnbolignet.dk åbnes onsdag 16/4 klokken 12.00. Ved login får man bla. mulighed for, at oprette mailadresser efter eget ønske på de tilgængelige domæner. Vær opmærksom på, at systemet kan risikere at blive hårdt belastet i starten. Bryggenet beklager ventetiden.

Mindre problemer med internetforbindelsen [2003-04-15 07:40]

Mandag aften var der nogle mindre problemer med internetforbindelsen. "ping"-tider var relativt høje, og der var et periodisk pakketab på små 5%. Problemet er fejlmeldt, men forsvandt af sig selv. ([2003-04-15 09:45] Det har efterfølgende ikke været muligt at finde årsagen til problemet, sagen er derfor lukket.)

Aprilsnar [2003-04-15]

Nedenstående "Bryggenet ramt af jordstråler" er som de fleste har gættet en aprilsnar. Du behøver derfor ikke være bekymret for jordstråler.

Login åbner inden påske [2003-04-15 06:15]

Login på kundesiderne på gnbolignet.dk åbner inden påske. På kundesiderne kan man blandt andet oprette emailadresser mv. Mere information følger.

Supporten i Beboerhjørnet er lukket den 17. april (Skærtorsdag) [2003-04-14 17:30]

Da vi ikke har kunne finde nogle supportere, som har haft mulighed for at sidde i Beboerhjørnet den 17. april (Skærtorsdag), bliver vi desværre nødt til at holde lukket. Vi vil være tilbage igen på næste torsdag.

Faste IP-adresser [2003-04-13 22:30]

Alle de faste IP-adresser, der er blevet bestilt, er nu aktiveret.

Oprettelse af mailkonti [2003-04-09 12:00]

Det er desværre endnu ikke lykkedes for GN Bolignet at færdiggøre websiderne til administration af mail-konti i en sådan grad, at bryggenet mener der kan åbnes for login på www.gnbolignet.dk.
Der arbejdes i øjeblikket på at rette de sidste fejl og mangler, men bryggenet kan endnu ikke sige noget præcist om hvornår der vil kunne åbnes for login.
Når der kan åbnes for login, vil det blive annonceret på www.bryggenet.dk et par dage i forvejen.

Det skal dog understreges, at e-mailen fungerer. Alle kan anvende den allerede nu, men dog kun med standardkontoen: (kundenummer)@bryggemail.dk. Dit kundenummer finder du i velkomstbrevet fra GN Bolignet.

Bryggenets hjemmeside revideret og udvidet. [2003-04-06 18:00]

I forbindelse med nettets ibrugtagning, er der mange nye emner vi i bryggenet har haft lyst til at få på hjemmesiden. Det har gjort det nødvendigt med en revision af sidens layout for at bevare overblikket

Prisjustering for opkald til mobiltelefon [2003-04-02 23:20]

Samtaletaksterne for opkald til mobiltelefon er sænket til 1,65 kr./min. i dagtimerne og 0,85 kr./min. om aftenen samt søn- og helligdage. Taksterne træder i kraft pr. dags dato.

Aprilsnar [2003-04-17]

Nedenstående "Ny tjeneste i Bryggenet" er som de fleste har gættet en aprilsnar. Bryggenet vil derfor ikke levere tjenesten telepati.

Ny tjeneste i Bryggenet [2003-04-01 10:50]

Udover tv, Internet og telefoni, kan Bryggenet nu også tilbyde telepati. Tjenesten leveres i første omgang som et forsøg, og vil derfor være gratis. Senere, når telepatien er fuldt udbygget, vil andre bydelsnet i København også kunne tilsluttes. Tjenesten er udviklet af Bryggenets tekniske udvalg, i samarbejde med Group Networks, Telia Net og Forskningscenter Risø. Mere information om abonnementsvilkår m.m. omdeles til Bryggens beboere i dag. Tilmelding sker via GN kundeservice.

Bryggenet ramt af jordstråler [2003-04-01 10:50]

Der er i dag konstateret uforholdsmæssigt høje koncentrationer af jordstråler i Bryggenets hovedkrydsfelt. Jordstrålerne har fordelt sig via Bryggenets fiberbackbone, til de enkelte boligforeningers underkrydsfelter, men der er endnu ikke tegn på at strålerne skulle have fordelt sig til beboernes stik i lejlighederne. For at begrænse omfanget mest muligt, anbefaler Bryggenets tekniske udvalg, at beboerne begrænser brugen af Bryggenet til et minimum - evt. ved at hive stikkene helt ud af stikdåsen i væggen. Problemet er fejlmeldt til GN kundeservice.

Sort skærm på TV Danmark 1 [2003-03-28 20:30]

Bryggenet har meldt fejlen til Group Networks

Driftsforstyrrelser på Bryggenet [2003-03-28 07:30]

Tidligt fredag morgen var Bryggenet uden tv og Internet. Kl. 07:21 kom tv-signalet igen. Bryggenet har fejlmeldt problemet og der arbejdes nu på sagen. Mere information følger.

[2003-03-29 11:30]
Udfaldet skyldtes en fejldimensioneret strømforsyning, som nu er udbedret.

Driftsforstyrrelser på Internet [2003-03-27 23:06]

Der forventes driftsforstyrrelser på Internet-delen af bryggenet i løbet af formiddagen, fredag den 28. marts. I tidsrummet mellem ca. 08.00 og 11.00 vil der være teknikkere som arbejder med netudstyret, de skal bla. aktivere de faste ip-adresser som bryggenet har fået tildelt af RIPE, samt en række andre mindre ændringer for at optimere udnyttelsen af nettet. Bryggenet beklager evt. forstyrrelser, men håber på brugernes forståelse da arbejdet udføres for at give os alle sammen den bedst mulige oplevelse af Internettet i fremtiden.

Flimmer på DR2 [2003-03-27 13:15]

De seneste dage har der været konstateret "lettere" flimmer på DR2. Problemet er fejlmeldt til GNbolignet og forventes løst snarest.

Fast IP-adresse [2003-03-27 13:00]

Internetabonnenter, der har bestilt fast IP-adresse, vil i løbet af den kommende uge modtage nærmere besked om hvilken adresse man har fået tildelt. Der gives besked fra GNbolignet via abonnenternes standard-mailadresse: "kundenummer"@bryggemail.dk.

Login på GNbolignet.dk [2003-03-24 10:43]

I denne uge tester Bryggenet login på GNbolignet.dk. Når testen er gennemført, beslutter Bryggenet - i samråd med Group Networks - om systemet er klar til at blive releaset. Beslutningen forventes at blive truffet senere på ugen, hvorefter releasedatoen offentliggøres senest et par dage forud for selve releasedagen.

Lyd på TV Danmark 1 [2003-03-23 19:00]

Lyden på TV Danmark 1 kan til tider være i uorden p.g.a. en hardwarefejl i tv-hovedstationen. Der er bestilt erstatningshardware til hovedstationen.

smtp.gnbolignet.dk nede [2003-03-23 17:40]

Bryggenet har netop konstateret at smtp.gnbolignet.dk er nede. Det vil sige at det ikke er muligt at afsende post via smtp.gnbolignet.dk. Bryggenet undersøger sagen nærmere.

[2003-03-24 - 00:33] mail.gnbolignet.dk kan benyttes som alternativ til smtp.gnbolignet.dk.

[2003-03-24 - 9:36] Problemerne med smtp.gnbolignet.dk blev løst i løbet af natten. Alt bør derfor igen virke efter hensignten.

Deling af Internetforbindelsen [2003-03-23]

Bryggenets Internetforbindelse er nu delt mellem de to abonnementstyper (Basis/Stor). Det betyder, at brugere med stort abonnement deles om 4,5 gange så meget båndbredde pr. abonnent, som brugere med basisabonnement. På den store linie er der ca. 600 brugere om 28 Mbit/s, og på den lille er der ca. 1200 brugere om 12 Mbit/s. Sammenlagt er Bryggenets Internetforbindelse således på 40 Mbit/s. Båndbredden justeres løbende med antallet af abonnenter.

Frivillig support [2003-03-15]

Bryggenet har etableret en frivillig supportgruppe. Denne supportgruppe vil forsøge at hjælpe bryggebeboerne med at få fuld udbytte af Bryggenets tjenester. Supportgruppen holder åbent i infocontaineren torsdage fra 14 til 18 i resten af marts måned. Alle er velkomne til komme og få svar på deres spørgsmål. Supportgruppen kan også kontaktes via email på support@bryggenet.dk. Hvis du har lyst til at blive en del af supportgruppen er du meget velkommen til at kontakte gruppen via email. Se også Support i menuen.

Internet-tjenesten virker nu for alle [2003-03-15]

Samtlige brugere der har tilmeldt sig Bryggenet Internet har nu adgang til nettet. Brugere på Basis og Store Internet deler i de første dage forbindelse. I starten af næste uge, vil der ske en opdeling af forbindelsen i forhold til antal tilmeldte på de to abonnementer. Med de nuværende tilmeldinger vil det for Basis abonnementet blive en forbindelse på 12 Mbit/s og for Store abonnement på 28 Mbit/s. Bryggenets QoS (Quality of Service) boks er ikke implementeret endnu og dette kan påvirke oplevelsen af brugen af Internettet. Denne forventes implementeret indenfor kort tid. Vi beder alle vores brugere læse netetiketten Har du problemer med at få forbindelse til nettet kan du finde hjælp på vores support side. God fornøjelse med Bryggenet Internet.

3-pols adapter / telefonkabel [2003-03-15]

Sammen med ordrebekræftelsen fra Group Networks / GNbolignet blev der omdelt enten en 3-pols adapter eller et telefonkabel. Omdelingen er sket i forholdt til hvad der blev krydset af på bestillingssedlen. Viser det sig at man ikke har fået den man har behov for, kan adapteren og kablet i begrænset omfang ombyttes iinfocontaineren (se nyheden omkring ekstraudstyr).

Afhentning af ekstraudstyr [2003-03-15]

Det er nu ved at være sidste udkald for at afhente og købe ekstraudtyr i infocontaineren. Infocontaineren i Snorresgade har åbent, hver tirsdag fra 16 til 20 i resten af marts, samt tirsdag den 1/4-2003.

Driftsforstyrrelse på Internet [2003-03-21 22:15]

Bryggenets Internetforbindelse var udsat for et kort nedbrud fredag den 21. marts ved 21-tiden. Udfaldet skyldes en menneskelig fejl, under en mindre konfiguration i forbindelse med etablering af fjernadministration af systemet. Fejlen er udbedret og Bryggenet beklager de gener det evt. har måttet medføre.

Login-adgang til GNbolignet.dk udskydes [2003-03-15 - 21.30]

Forbindelsen til Internet virker, men der er stadig lukket for login på GNbolignet.dk. Dette skyldes, at visse funktioner i GNbolignets web/mail-løsning ikke lever op til Bryggenets specifikationer og forventninger. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at tilrette systemet, så der hurtigst muligt kan gives adgang til at registrere mailadresser, oprettes hjemmeside m.m. Vi forventer at det sker i den kommende uge. Aktuel status om situationen vil fremgå her på siden.

Driftsforstyrrelser lørdag 15/3 [2003-03-15 - 21.00]

Bryggenets Internetforbindelse har været delvis nede i to omgange i dag lørdag den 15. marts. Problemet skyldes antallet af samtidige TCP/UDP-forbindelser gennem forbindelsen. Da Bryggenet endnu ikke har fået en serie offentlige IP-adresser, benyttes kun én IP-adresse på forbindelsens router. Dette giver en begrænsning på ca. 64.000 samtidige TCP/UDP-forbindelser. Denne grænse blev desværre hurtigt nået da antallet af tilsluttede brugere steg.

Klassifikationen af samtidige TCP/UDP forbindelser er nu blevet ændret, så der burde ikke opstå flere problemer. Så snart Bryggenet får tildelt en serie offentlige IP-adresser, vil nogle af disse blive tilføjet routeren og problemet vil herefter ikke kunne opstå igen.

Bryggenet og GNbolignet beklager meget dagens problemer.

Driftsforstyrrelse på Internetforbindelsen i formiddags [2003-03-15 - 12.00]

Der opstod desværre et problem med Internetforbindelsen natten til lørdag 15/3. Det betød desværre at adgangen til Internettet virkede meget langsom. Problemet blev afhjulpet midt på formiddagen lørdag 15/3.

Årsagen til problemet er kendt og problemet burde derfor ikke opstå igen. Bryggenet og GNbolignet beklager forstyrrelsen.

Ordrebekræftelser [2003-03-15]

Alle, der har tilmeldt sig tjenester fra Bryggenet, har nu modtaget et brev fra Group Networks / GNbolignet med ordrebekræftelse og brugeroplysninger. Hvis du ikke har modtaget et sådant brev, selv om du har bestilt tjenester fra bryggenet, er det en fejl. Henvend dig i så fald til GNbolignets kundeservice på tlf: 48 36 36 02 eller e-mail: kundeservice@groupnetworks.dk.

Lokaltelefoni virker nu [2003-03-14]

De fleste beboere har nu fået klartone i deres Bryggenet-telefonstik. Hvis der er klartone betyder det, at der allerede nu kan ringes lokalt (gratis). For at ringe lokalt skal der tastes 01, efterfulgt af de fire sidste cifre, som fremgår af det omdelte informationsmateriale fra GNbolignet. Der arbejdes på at få etableret en telefonbog for alle Bryggens lokalnumre, her på hjemmesiden.

Opkald til og fra Bryggenet er endnu ikke muligt. Brug derfor fortsat din nuværende telefonforbindelse, indtil du får direkte besked med posten. For de flestes vedkommende vil dette ske iløbet af april.

Bryggenet Internet virker! [2003-02-27]

Bryggenets Internetforbindelse er aktiv og de første testpersoner har "hul igennem" til omverden.

Delcom er pt. i gang med at forbinde alle stik i lejlighederne til netværksudstyret. Når ens stik er forbundet vil det i første omgang kun være tilkoblet et såkaldt link-signal, og man vil derfor ikke kunne gå på nettet endnu.

Det forventes at alle stik kan aktiveres omkring den 15. marts 2003.

I næste uge bliver der omdelt informationsmateriale til alle der har bestilt Bryggenet-tjenester. Materialet beskriver blandt andet hvordan man installerer netkort og opretter forbindelse til Internet via Bryggenet.

TV-forbindelse [2003-02-12]

Alle boligforeninger/abonnenter har nu fået TV-forbindelse. Vi beklager forsinkelsen.

Islands Brygge 13 m.fl. med i Bryggenet [2003-02-07]

Ejerforeningen Islands Brygge 13 m.fl. holdt ekstraordinær generalforsamling om Bryggenet den 4. februar. Det blev vedtaget at bemyndige ejerforeningens bestyrelse til at igangsætte etablering af intern kabling samt efterfølgende tilslutning til Bryggenet. Ejerforeningens 90 lejligheder forventes at være kablet og tilsluttet Bryggenet inden for de nærmeste måneder.

Fejl i omdelt kanaloversigt [2003-02-06]

Der er desværre indsneget sig en fejl i den kanaloversigt, som er omdelt sammen med Bryggebladet. TV Danmark 1 mangler i oversigten. TV Danmark 1 findes i den store TV-pakke og ligger på kanal 62, 799,25 MHz. En samlet oversigt kan ses her.

Netetikette [2003-02-05]

Bryggenets bestyrelse har vedtaget en netetikette. Den kan ses her.

Radio- og TV-kanaler [2003-02-05]

Vi er desuden klar med en kanaloversigt for radio og TV. Kanalernes placering svarer næsten fuldstændigt til TDCs. Se oversigten her.

Så skete det ... [2003-01-30]

Efter ca. 1,5 års planlægning og koordinering, kan de første Bryggeboere nu modtage TV-signaler gennem Bryggenet. Det drejer sig om beboerne i A/B Bergthora, der onsdag d. 29. januar kunne modtage de første TV-signaler. I de nææste par dage bliver A/B Leif og A/B HAB forbundet til Tv-hovedstationen. Samtlige boligforeninger forventes tilsluttet TV-hovedstationen senest d. 10. februar. Der kan i starten forekomme lidt forstyrrelser i lyden og tv-billedet. Dette vil blive finjusteret efterfølgende. God fornøjelse!

Åbningstider i infocontaineren [2003-01-24]

Infocontaineren vil i de næste par måneder holde åbent hver tirsdag mellem 16.00 og 20.00.

TV2 Norge og TVE International [2003-01-24]

TV2 Zulu er blevet fjernet fra Bryggenets TV-pakker (se tidligere nyhed). Dette har givet plads til en ekstra kanal i den lille TV-pakke. Bryggenets bestyrelse har besluttet at TV2 Norge skal flyttes fra den store TV-pakke til denne plads, tilsvarende hvad TDC har gjort. Bestyrelsen har desuden besluttet at den frigjorte plads i den store TV-pakke skal udfyldes af den Spanske kanal TVE International.

Bryggenet opretter et TV-udvalg [2003-01-23]

Arbejdet går snart i gang i Bryggenets TV-udvalg, hvor alt omkring vores TV-løsning skal diskuteres og videreudvikles. Først på programmet står afholdelse af en brugerafstemning om kanaludbuddet i TV-pakkerne. Hvis du er interesseret i at få indflydelse på dette arbejde, vil vi gerne opfordre dig til at tage kontakt til os på info@bryggenet.dk

Over 2000 tilmeldt Bryggenet [2003-01-23]

Efter nogle travle dage i infocontaineren i Snorresgade, op til sidste frist for gebyrfri tilmelding d. 15. januar, har vi modtaget over 2000 tilmeldinger til Bryggenet. Vi beklager de til tider meget lange køer, og vi takker for de positive tilkendegivelser og den store tilslutning.

Artikel om Bryggenet i Berlingske Tidende [2003-01-17]

I sidste uge havde Berlingske Tidende en artikel om bryggenet, artiklen kan ses her.

Udvidede åbninstider i infocontaineren [2003-01-08]

I de sidste dage op mod fristen for billig tilmelding til bryggenet, er der udvidede åbningstider i infocontaineren i Snorresgade således:

Torsdag d. 9/1 kl. 16.00 - 20.00
Lørdag d. 11/1 kl. 12.00 - 16.00
Søndag d. 12/1 kl. 12.00 - 16.00
Tirsdag d. 14/1 kl. 16.00 - 20.00
Onsdag d. 15/1 kl. 16.00 - 20.00

Hvis man ikke kan komme i infocontaineren på disse tidspukter, kan tilmeldingsblanketter afleveres enten i Beboerhjørnet eller i E/F Snorreshus brevsprække i porten til Snorresgade 4 (lige over for infocontaineren)

TV2 Zulu ikke med i bryggenet [2003-01-08]

TV2 har meddelt, at de fastholder kravet om betaling for Zulu kanalen. Bestyrelsen i bryggenet har som konsekvens heraf valgt, at lade TV2 Zulu udgå af bryggenets tilbud. Alternativet havde været at lægge kanalen ind i stor pakke og hæve prisen for denne med ca. 10,- kr. Spørgsmålet vil blive taget op igen i forbindelse med en brugerafstemning om kanalsammensætningen til foråret.

Hjemmesiden opdateret [2003-01-01]

For at fejre det nye år, hvor Bryggenet snart sættes i drift, har hjemmesiden været en tur på værksted. Lay-outet er fornyet, og koderne er nu udført som xhtml og css i overensstemmelse med World Wide Web Consortium's standarder. Det er kosher, og det vil lette vedligeholdelse og ændringer i fremtiden.

Infocontainer [2002-11-25]

Ved adressen Snorresgade 2 (overfor Kulturhuset) er der opstillet en Bryggenet-infocontainer. I infocontaineren kan der afleveres tilmeldingsblanketter, samt stilles spørgsmål vedr. Bryggenet. Der er også opstillet et lille udvalg af ekstraudstyr man kan anskaffe sig. Åbningstider for personlig betjening i perioden fra og med torsdag den 28. november til og med 7. januar 2003: Tirsdag og torsdag klokken 16:00 - 20:00. Onsdag tillige klokken 12:00 - 16:00. Fra og med den 8. januar 2003 holdes der i en afgrænset periode kun åbent hver tirsdag klokken 16:00 - 20:00.

Informationsmateriale og tilmelding [2002-11-21]

Torsdag den 28. november får bestyrelserne i Bryggenet-boligforeningerne uddelt kuverter med det længe ventede informationsmateriale og tilmeldingsskemaer. Derefter sørger bestyrelserne for at materialet omdeles til beboerne i de respektive boligforeninger.

Bryggenet i medierne [2002-11-20]

I den seneste uges tid har Bryggenet bl.a. været omtalt i følgende medier: Bryggebladet, TV2 Lorry, Jyllands Posten, Computerworld og DR P1.

Pressemeddelelse [2002-11-13]

Foreningen Bryggenet har i dag udsendt en pressemeddelelse om Bryggenet.

Bryggenets medlemmer [2002-11-13]

I menuen til venstre er "Deltagere" omdøbt til "medlemmer" og flyttet ind under menupunktet som omhandler "Foreningen".

Tjenester og priser [2002-11-01]

I menuen til venstre er der oprettet et nyt punkt kaldet "Tjenester". Under dette punkt findes en beskrivelse af de tjenester og services Bryggenet tilbyder.

Domænet bryggenet.dk oppe igen [2002-10-23]

Bryggenets domæne på Internet (bryggenet.dk) er nu oppe igen efter at have været ude af drift i en lille uges tid(!). E-mails sendt til Bryggenet i perioden 17. oktober kl. 12:00 - 23. oktober kl. 11:00 bedes derfor sendt igen. Vi beklager ulejligheden. Årsagen skyldes en administrativ fejl/misforståelse hos Bryggenets domænehost, som snarest vil blive udskiftet med en anden leverandør. En anden naturlig konsekvens har været, at oprette et "parallelt" domæne, nemlig brygge.net, som kan bruges som alternativ til bryggenet.dk, og som indeholder nøjagtig samme information som bryggenet.dk.

Foreningen Bryggenet [2002-10-07]

I menuen til venstre er der oprettet et nyt punkt kaldet "Foreningen". Under dette punkt findes en generel beskrivelse af foreningen Bryggenet, dens vedtægter, medlemmer af bestyrelsen m.m.

Hvordan tilmelder man sig? Hvornår er vi på? [2002-09-27]

Disse spørgsmål bliver ofte stillet af mange beboere på Bryggen i disse dage. Bryggenet-kablingen er nemlig ved at blive ført ind i lejlighederne i flere ejendomme, og mange bliver dermed mindet om Bryggenet. Der er endnu ikke koblet noget udstyr på i den anden ende af kablerne, for teknikken i Bryggenets hovedkrydsfelt skal nemlig først bestilles og installeres. Før det sker, skal foreningen Bryggenet have indgået aftaler med alle boligforeningerne om tilslutning til (og dermed også financiering af) udstyret. Dette forventes at være på plads i løbet af et par uger. Derudover skal de sidste detaljer i hovedkontrakten mellem foreningen Bryggenet og leverandøren forhandles på plads. Dette forventes ligeledes at være sket i løbet af et par uger. Når kontrakterne er underskrevet, sendes der informationmateriale og tilmeldingsblanketter ud til alle beboerne i de foreninger, som er medlem af foreningen Bryggenet. Tilslutningstidspunktet for de enkelte abonnenter forventes at blive omkring december 2002. En mere præcis tidsplan laves først, når kontrakterne med hhv. boligforeninger og leverandør er underskrevet.

Bryggenets bestyrelse konstitueret [2002-09-26]

Onsdag den 25. september holdt bestyrelsen for Bryggenet konstituerende bestyrelsesmøde. Flere personer i det tilbageværende tekniske udvalg, som har en stor del af æren for hvor langt Bryggenet er nået, fortsætter som en enhed der hjælper og rådgiver bestyrelsen i det videre forløb. Under punktet "Kontakt" i menuen til venstre, kan det ses hvem der sidder i bestyrelsen og det tekniske udvalg.

Foreningen Bryggenet stiftet [2002-09-20]

Torsdag den 19. september 2002 blev der afholdt stiftende generalforsamling for foreningen Bryggenet. Der var stor tilslutning fra foreningerne i Bryggenet-samarbejdet, og Foreningen Bryggenet er hermed en realitet. Et par foreninger havde nogle forbehold, som skal afstemmes med deres advokat og øvrige bagland, før de melder sig ind i den nystiftede forening. Referatet af mødet offentliggøres så snart det er godkendt.

Kablingsarbejdet i fuld gang [2002-08-27]

Hovedparten af Bryggenet-foreningerne har på nuværende tidspunkt bestilt kabling internt i ejendommene, og arbejdet er i fuld gang i flere foreninger. Rækkefølgen af hvilke foreninger der kables hvornår, afhænger dels af foreningens eventuelle krav til speciel kabling og dels af tidspunktet for ordreafgivelse. Det tilstræbes derudover at kablingen bliver udført i takt med at den såkaldte backbone trækkes fra Bryggenets hovedcentral til de enkelte ejendomme. Da hovedcentralen bliver placeret ved Leifsgade betyder det, at kablingsarbejdet som udgangspunkt starter dér. Der trækkes først kabler og installeres udstyr i kældrene, og først efter lovmæssig varsling af de enkelte foreningers beboere trækkes der kabler fra opgangene ind i lejlighederne.

Første kontrakt underskrevet [2002-07-11]

Alle foreninger i Bryggenet-samarbejdet har nu modtaget individuelt tilbud om kabling, og den første kontrakt er allerede underskrevet. Onsdag den 10. juli 2002 afgav B/S Isafjord således, som den første forening i Bryggenet, ordre på levering af intern kabling i ejendommen.

Nye kræfter søges [2002-07-02]

Kunne du tænke dig at være med til at virkeliggøre det kommende bredbåndsnet på Bryggen? Eksamenslæsning, sommerferie og barsel har svækket den nuværende arbejdsgruppe, så vi har hårdt brug for friske kræfter i Bryggenet. Du skal have lyst til at deltage i - og bidrage konstruktivt til processen, stille kritiske spørgsmål og samtidig selv forsøge at komme med et svar, deltage i de interne møder, samt tage (eller i det mindste føle) ansvar for projektet. Derudover skal du have en "solid" mailboks, som kan klare en konstant strøm af henvendelser fra højre og venstre. Arbejdet i gruppen handler ikke kun om "mega bit per sekund", men i mindst lige så høj grad om paragraffer, økonomi, planlægning og administrative opgaver. Dyb teknisk indsigt er derfor ikke strengt nødvendig, men en god portion sund fornuft, samt masser af tid må siges at være en forudsætning. Skriv til info@bryggenet.dk, hvis du er interesseret i at være med. Vi glæder os til at få udvidet arbejdsstyrken i den frivillige gruppe.
Teknisk Udvalg, Bryggenet.

Status efter et års arbejde med Bryggenet [2002-06-19]

I dag er det præcist et år siden boligforeningerne på Islands Brygge holdt det første fælles møde om etableringen af et fælles "Bryggenet". Siden da er tonsvis af frivillig arbejdskraft blevet brugt på at undersøge bredbåndsmarkederne i både Danmark og Sverige. Møder har været holdt med en lang række udbydere, samt med foreningernes kontaktpersoner og deres bestyrelser. Beboerne på Bryggen har stillet kritiske og konstruktive spørgsmål. Bryggebladet er blevet bombarderet med artikler fra arbejdsgruppen. Der har været afholdt spørgeskemaundersøgelse. Alle mulige nye, fancy teknologier er blevet vægtet og vejet. Priser er blevet sammenlignet. Mere end 4200 e-mails er blevet sendt frem og tilbage, internt i koordineringsgruppen (det er i gennemsnit mere end 11 e-mails om dagen!). Og endelig har hovedparten af Bryggens beboere selvfølgelig skullet forholde sig til Bryggenet på de senest afholdte generalforsamlinger. Vi har fået valgt et firma der skal kable de fleste af ejendommene på Bryggen, og samtidig et firma - en såkaldt service provider - som skal sørge for at der bliver leveret nogle tv-, Internet- og telefonsignaler ind i Bryggens net. Detaljeplanlægningen er i fuld gang, og trods det, at både sommerferie og eksamenslæsning står for døren, gøres der i disse dage et ihærdigt forsøg på at få finansiering, information til beboerne, kontrakter og meget mere til at gå op i en højere enhed. Det er nu at vi så småt begynder at kunne se og føle på resultatet af arbejdet. De frivillige kræfter - såvel arbejdsgruppen som foreningernes kontaktpersoner og bestyrelser - håber, at alle bryggeboere fortsat vil hjælpe til med at vi i fællesskab får Bryggenet til at blive en succes.

Bryggenet planlægger stiftelse af forening [2002-06-14]

De første spadestik til dannelsen af Foreningen Bryggenet er nu taget. Bryggenets tekniske udvalg har udarbejdet et oplæg til hvorledes foreningens vedtægter kunne se ud. Alle boligforeningernes bestyrelser har vedtægterne til gennemsyn, og inden for den nærmeste tid forventes det, at foreningen Bryggenet kan stiftes. Dannelsen af en forening er en lovmæssig nødvendighed, bl.a. fordi der vil blive leveret tv-signaler gennem Bryggens eget net.

80% af Bryggen er med fra starten [2002-05-30]

Efter tre måneders generalforsamlinger står det nu klart hvilke foreninger der ønsker at være med i Bryggenet. Tilslutningen må siges at være over forventning. Den 28. maj 2002 havde fÀlgende foreninger sagt ja: Bergthora, Egilshus, Gullfoss, Gunløg, HAB, Halfdan, Isafjord, Islands Brygge 3-5, Islands Brygge 7 & Vestmannagade 1-3, Islandshus, Langebro, Leif, Njal, Njal L / Saga A, Snorreshus, St. Thorlakhus, Thorlakhus og Vesthavn. Dertil kommer foreningen Ingolf, som allerede har kablet deres ejendom, og som har bemyndiget deres bestyrelse til at tilslutte foreningen til Bryggenet. 3292 lejligheder - mere end 80% af Bryggens beboere - før dermed mulighed for at tilslutte sig Bryggenet i løbet af de kommende måneder. De store lejerforeninger og et par ejerforeninger langs Thorshavnsgade og Islands Brygge kommer desværre ikke med i denne omgang. Der arbejdes selvfølgelig på at få disse foreninger med i samarbejdet på et senere tidspunkt.

Gunløg, "Langebro", Gullfoss og Islandshus er også med [2002-05-28]

Andelsforeningerne Gunløg og Gullfoss, samt ejerforeningerne Langebro og Islandshus har alle meddelt, at de har besluttet at indgå i Bryggenet-samarbejdet. De fire foreninger repræsenterer sammenlagt 675 lejligheder.

St. Thorlakhus også med [2002-05-23]

St. Thorlakhus stemte enstemmigt ja til Bryggenet på foreningens generalforsamling den 23. maj. Over 60% af lejlighederne på Bryggen er nu indstillet på at blive tilsluttet Bryggenet.

Egilshus stemte ja [2002-05-22]

På Egilshus' generalforsamling, den 22. maj, blev der stemt ja til Bryggenet. På nuværende tidspunkt bliver over halvdelen af Bryggens lejligheder kablet og tilsluttet Bryggenet.

Njal L / Saga A har stemt ja [2002-05-21]

På Njal L / Saga A's generalforsamling, den 21. maj, blev der stemt ja til at kable foreningens 278 lejligheder og lade foreningen indgå i Bryggenet-samarbejdet. Dermed er det totale antal lejligheder i Bryggenet nået op på over 2000.

Islands Brygge 7, Vestmannagade 1-3 og Thorlakhus er med [2002-05-15]

I ejerforeningen Islands Brygge 7, Vestmannagade 1-3, og senest på andelsboligforeningen Thorlakhus' ekstraordinære generalforsamling, onsdag den 15. maj, blev der stemt ja til Bryggenet.

Islands Brygge 3-5, Vesthavn og Njal har også stemt ja [2002-05-14]

I ejerforeningerne Islands Brygge 3-5 og Vesthavn, og senest på andelsboligforeningen Njals ekstraordinære generalforsamling, mandag den 13. maj, blev der også stemt ja til Bryggenet. Den komplette liste over foreninger som har stemt ja, kan ses under "Deltagere" i menuen til venstre.

Bryggenets leverandør valgt [2002-05-01]

På et langt og intensivt møde, tirsdag den 30. april, blev bestyrelserne på Islands Brygge enige om hvilken udbyder man skulle vælge til at etablere Bryggenet. De fire udbydere som har afgivet tilbud, blev alle opfattet som meget kompetente, og alle kunne mere eller mindre levere samme tekniske løsning. Efter mange timers grundig gennemgang af - og intens debat om - materialet fra tilbudsgiverne, blev bestyrelserne efter afstemning enige om, at vælge Delcom som leverandør. Bryggenets tekniske udvalg og foreningernes kontaktpersoner vil i de nærmeste dage dog få afklaret en række detaljer med Delcom, før en kontrakt kan underskrives.

Tilbudenes gyldighedsperiode udvidet [2002-04-30]

De fire potentielle leverandører har alle accepteret, at deres tilbuds gyldighedsperiode udvides til udgangen af maj. Det betyder, at de foreninger som holder ekstraordinær generalforsamling inden 27. maj også kan være med. Kontakt din bestyrelse, hvis du er i tvivl om din forenings planer vedr. Bryggenet.

Bergthora også med [2002-04-29]

På Bergthoras generalforsamling, den 29. april, blev bestyrelsen bemyndiget til - under visse økonomiske forudsætninger - at foretage kabling i ejendommen og tilslutte sig Bryggenet.

Snorreshus: "Det blev et JA" [2002-04-25]

På generalforsamlingen i Ejerforeningen Snorreshus, den 24. april, blev det med overvældende flertal (kun 1 stemme imod) vedtaget at foretage kabling i ejendommen og tilslutte sig Bryggenet - dog under visse Àkonomiske forudsætninger.

HAB og Leif siger også ja [2002-04-22]

På naboforeningerne A/B HAB og A/B Leifs generalforsamlinger (hhv. den 20. og 22. april) blev det enstemmigt vedtaget, at få udført kabling i ejendommen samt tilslutning til Bryggenet. Selvfølgelig under forudsætning af, at visse økonomiske rammer overholdes.

Tilbud modtaget [2002-04-15]

De fire potentielle Bryggenet-leverandørers tilbud er nu modtaget. Hver forenings kontaktperson har materialet til gennemsyn indtil mandag den 29. april, hvor det afgøres hvem af de fire der arbejdes videre med.

Halfdan er også med [2002-04-11]

På A/B Halfdans generalforsamling i aftes, blev det enstemmigt vedtaget, at få udført kabling i ejendommen samt tilslutning til Bryggenet. Selvfølgelig under forudsætning af, at visse Àkonomiske rammer overholdes, når det endelige tilbud ligger klar.

Brochure fra "Kabelnettet.dk" [2002-04-05]

Internetudbyderen "Kabelnettet.dk" har den seneste uge omdelt en A5-folder til husstandene på Islands Brygge. I folderen slår Kabelnettet sig op på at være et alternativ til Bryggenet. Principielt er det ikke noget, som Bryggenets tekniske udvalg ønsker at kommentere eller blande sig i, men eftersom "Bryggenet" står nævnt flere steder i materialet, har udvalget valgt i første omgang at kommentere det for foreningernes kontaktpersoner. Efter massive henvendelser fra beboere på Bryggen, har udvalget nu besluttet, at offentliggøre en e-mail som udvalget har sendt til Bryggenet-foreningernes kontaktpersoner.

Aprilsnar [2002-04-02]

Nedenstående nyhed har medført god respons, men også en enkelt misforståelse, så for god ordens skyld skal det understreges, at gruppen bag Bryggenet selvfølgelig stadig vil fortsætte det frivillige stykke arbejde som foreningerne på Bryggen satte i gang sidste sommer.

Teknisk Udvalg takker af [2002-04-01]

Københavns kommunes skatteforvaltning har henvendt sig til Bryggenets Tekniske Udvalg, og påpeget, at der ifølge regeringens nye finanslov skal betales skat af værdi af frivilligt arbejde. Da Bryggenet som bekendt endnu ikke er etableret som en selvstændig juridisk enhed, er der ingen andre til at betale end de enkelte, individuelle medlemmer i udvalget. Chefkonsulent L. Sdakcuf fra IT-rådet, har påpeget, at der ifølge hans vurderinger er tale om et ikke ubetydeligt stykke arbejde, som - efter hans foreløbige beregninger - beløber sig op i et trecifret antal tusinde kroner. Teknisk Udvalg indstiller naturligvis derfor omgående (dvs. pr. 1. april 2002) sit arbejde med Bryggenet. Som følge deraf er det desværre højst tvivlsomt om Bryggenet overhovedet kan realiseres.

FAQ på bryggenet.dk [2002-03-26]

I menuen til venstre er der nu oprettet en side (FAQ - Frequently Asked Questions) med spørgsmål og svar om Bryggenet. Send en e-mail til info@bryggenet.dk hvis du ønsker uddybende svar, eller hvis du har flere spørgsmål. FAQ'en opdateres løbende.

Isafjord siger ja tak til Bryggenet [2002-03-20]

På B/S Isafjords generalforsamling, den 18. marts, blev det med overvældende flertal (77 for, ud af 79 stemmer) besluttet at få udført kabling af ejendommen, samt tilslutning til bredbånd gennem Bryggenet-samarbejdet. Isafjords bestyrelse opfordrer de øvrige foreninger på Islands Brygge til også at deltage, så vi kan få et så stort samarbejde fra starten, som muligt.

Bryggenet i radioen [2002-03-05]

Under temaet "bredbånd" bringer programmet Indblik, på DR P1, et indslag om Bryggenet. Programmet sendes fredag den 8. marts klokken 16:10 - 17:00.

Leverandører har fået tilsendt udbudsmateriale [2002-02-28]

Cirque, Delcom, DFR Gruppen og Swedia Networks har modtaget teknisk udvalgs udbudsmateriale vedr. levering af kabling og ydelser til Bryggenet. I løbet af de næste uger vil udvalget gennemgå og afstemme detaljerne i udbudsmaterialet med hver enkelt leverandør. Cirque har også fået tilsendt materialet, selv om de allerede har afleveret tilbud til Bryggenet. Årsagen er, at teknisk udvalg selvfølgelig ønsker at ligestille de nye og gamle potentielle leverandører, i denne nye udbudsrunde.

Struktur for Bryggenet fastlagt [2002-02-20]

På mødet den 14. februar enedes de fremmødte repræsentanter fra 19 boligforeninger bl.a. om den foreslåede strukrtur for Bryggenet. Forslaget går i al sin enkelthed ud på at vi i første omgang lader en udbyder stå for den totale leverance af kabling, tjenester og vedligehold af nettet. Efter en årrække (f.eks. 3 år) ønsker vi tilbud om at kunne købe nettet til den nedskrevne værdi, hvorefter vi kan vælge en anden udbyder, hvis vi ønsker det. Alternativt kan vi blot fortsætte med den hidtidige leverandør. En mere fyldig beskrivelse af forslaget og et mere detaljeret referat fra mødet offentliggøres om kort tid her på hjemmesiden. Derudover vil en teknisk beskrivelse af den foreslåede løsning blive beskrevet på tekniksiden.

Deadline for indlevering af materiale fra udbyderne [2002-02-05]

Alle relevante udbydere er - i løbet af de seneste uger - blevet bedt om at indlevere skriftlige beskrivelser af deres tekniske løsninger samt overslagspriser for services og etablering af Bryggenet. Materialet skal være teknisk udvalg i hænde senest søndag den 10. februar kl. 12:00. Samme eftermiddag samles udvalget for at sammenfatte en anbefaling, som sendes til foreningernes kontaktpersoner inden mødet den 14. februar.

Møde for foreningernes bestyrelser og kontaktpersoner [2002-01-29]

Den 14. februar holdes der koordinerende møde for for Bryggenet-foreningernes bestyrelser og kontaktpersoner. Dagsordenen vil bl.a. omfatte aktuel status, teknisk udvalgs forslag til hvordan Bryggenet tænkes virkeliggjort, gennemgang af relevante udbydere på markedet, samt valg af udbydere fra hvilke der ønskes tilbud. Bestyrelserne/kontaktpersonerne vil forinden få tilsendt nærmere information om tid og sted for mødet, samt uddybende materiale der beskriver teknisk udvalgs tanker og ideer.

Bredbåndsmarkedet undersøges igen [2002-01-20]

Efter en række ændringer i bredbåndsmarkedet har teknisk udvalg som bekendt valgt at foretage en ny markedsundersøgelse. Der er rettet henvendelse til nye udbydere, samtidig med at der naturligvis holdes kontakt med allerede kendte udbydere. Derudover har flere potentielle samarbejdspartnere henvendt sig uopfordret. Om kort tid holdes der koordinerende møde for de enkelte foreningers kontaktpersoner. Her vil de mest seriøse og interessante udbydere blive udvalgt, hvorefter vi forventer at kunne få noget konkret tilbudsmateriale på bordet.

Ny side med links [2001-12-19]

I menuen til venstre er der tilføjet en ny side med links. Siden indeholder et udpluk af eksterne websider som relaterer sig til Bryggenet.

Tidsplanen ændret [2001-12-14]

På grund af nedenstående nyheder ændres der et par detaljer i tidsplanen for de næste måneder.

Bredbandsbolaget stopper for nye aktiviteter i Danmark [2001-12-12]

Dette betyder desværre at Bryggenet ikke modtager tilbud fra Bredbandsbolaget i denne omgang. Arbejdsgruppen i Bryggenet arbejder lige nu på højtryk, for at finde og prioritere alternativer, således at Cirque ikke står som den eneste tilbudsgiver.

Tilbud modtaget fra Cirque [2001-12-12]

Cirque har sendt et oplæg til et tilbud til Bryggenet. Alle deltagende foreningers kontaktpersoner har materialet til gennemsyn indtil fredag den 14. december 2001. Herefter sammenfatter teknisk udvalg eventuelle kritikpunkter og spørgsmål i et dokument til Cirque.

Ny Teknik-side [2001-12-01]

Vi forsøger i øjeblikket at skabe bedre overblik over teknikken i det kommende Bryggenet. Foreløbige beskrivelser er samlet på den nye Teknik-side, som findes i menuen til venstre. Der kommer mange flere tekniske detaljer på siden, når vi har færdigforhandlet et endeligt tilbud med en udbyder.

Mere end 800 spørgeskemaer modtaget [2001-11-25]

I løbet af de seneste uger har vi modtaget mere end 800 besvarede spørgeskemaer. Det er noget flere end vi havde turdet håbe på. Vi modtager stadig skemaer, så der arbejdes i øjeblikket på at få tastet de sidste besvarelser ind. I løbet af den næste uges tid forventer vi at kunne præsentere nogle tal her på siden.

Spørgeskema om bredbånd [2001-11-07]

Hvad er bryggeboernes nuværende forbrug af telefoni, TV og Internet, og hvad er det fremtidige behov for bredbånd på Bryggen? Med Bryggebladet følger der i denne uge et spørgeskema som skal bruges til at kortlægge det reelle behov. Undersøgelsen skal danne grundlag for vores videre forhandlinger med udbyderne, således at vi ved hvad vi skal lægge vægt på. Vi håber at mange bryggeboere vil afsætte et par minutter til at udfylde og aflevere spørgeskemaet. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere spørgeskemaet til bestyrelsen i din ejendom kan du aflevere det på Beboerhjørnet, Leifsgade 7.

Ikke kun for nørder [2001-11-07]

Vores debatforum er nu udvidet med en ny emnegruppe, som ikke kun drejer sig om teknik, men om Bryggen generelt. Klik på "Debat" i menuen til venstre og vær med i Bryggens første fælles debatforum på nettet.

Tilbud forventes modtaget den 3. december [2001-10-28]

Kontaktpersoner fra foreningerne på Bryggen holdt koordinerende møde i Beboerhjørnet, torsdag den 25. oktober. Teknisk udvalg orienterede om Bredbandsbolaget og Cirque, som hver især er blevet bedt om at udfærdige et konkret tilbud senest mandag den 3. december 2001. Udbyderne vil i mellemtiden rette direkte henvendelse til de interesserede foreningers kontaktpersoner for at få mulighed for at besigtige og opmåle i ejendommene (ikke i selve lejlighederne, men primært kældre og lofter). Øvrig kontakt og videre forhandling med udbyderne varetages fortsat af teknisk udvalg i samråd med foreningernes kontaktpersoner.

Debatforum på bryggenet.dk [2001-10-24]

Der er nu mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til Bryggenet i et åbent debatforum. Klik på "Debat" i menuen til venstre, følg debatten og giv din mening til kende! Husk at oprette dig som bruger, hvis du vil deltage i debatten.

"Sidste nyt" link ændret [2001-10-19]

Denne side er nu oprettet på bryggenet.dk, i stedet for blot et link til tidsplanen.

Cirque, med eller uden Arrowhead? [2001-10-17]

Cirque oplyser at de ikke supporterer den tekniske alliance med Arrowhead, hvilket Arrowhead tidligere har oplyst for Bryggenets tekniske udvalg. Dette betyder at der enten skal ses bort fra Arrowhead i det tidligere udsendte materiale fra teknisk udvalg, eller at Cirque leverer telefoni+kabeltv og at Arrowhead leverer Internet. Teknisk udvalg vurderer, efter nærmere dialog med Cirque, at den "rene" Cirque-løsning er fuldt ud acceptabel.

Bredbåndsbolaget og Cirque kontaktet [2001-10-07]

Teknisk udvalg har kontaktet de to udbydere for at høre hvad de har brug for af oplysninger for at kunne udfærdige et konkret tilbud.

Udbydere valgt [2001-10-04]

Bryggens bestyrelser vælger Bredbåndsbolaget og Cirque til at skulle give endeligt tilbud. Kontaktpersoner fra hver boligforening udpeget.