bryggenet

Debatforum : Fri debat : Er andelstanken døende?

Skriv svar

icon Er andelstanken døende?

| Quote Reply
Susanne (Member) IP: Logged 2007-06-09 at 10:37
Dagens netpolitiken meddeler, at nu er andelsboliger efterhånden så dyre, at det nærmest kan være ligemeget:

http://politiken.dk/indland/article322207.ece

Er det også sådan på Bryggen? Har folk svært ved at sælge deres lejligheder? Eksisterer vi om ti år?

Susanne

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
lucky14 (Junior) IP: Logged 2007-06-09 at 11:19
Der er stadig mange "fund til prisen" i den gamle andelsmasse på Bryggen. Værre ser det ud med nogle af de nystiftede foreninger som foruden et højt indskud, har en høj månedlig afgift - helt galt er det hvis foreningen har flexlån....

Mon ikke bygningerne står endnu om 10 år, de fleste er i fin stand og kvarteret behageligt, men hvis du tænker på om du i fremtiden kan skaffe hele familien en billig bolig på pampervis så er svaret nok nej :)

I øvrigt er jeg lidt træt af at andelstanken oftest fortolkes som noget der skal være billigt og komme de dårligst stillede til gode (hvad den alligevel sjælendent gør). Andelstanken går ud på at man i fællesskab gør et eller andet fordi det bedre kan svare sig end at gøre det på individniveau - i dette tilfælde at investere i en bolig.

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
Sanna (Senior) IP: Logged 2007-06-09 at 13:51
Jeg ville ikke være så nervøs... Mange af priserne har været skruet vildt op og folks forventninger til en hurtig fortjeneste har været derefter. Hvis forventningerne skrues lidt ned mht hvad man mener, man skal have for sin andel (og man sætter prisen derefter, det bestemmer man jo selv), tror jeg ikke der vil blive problemer med at sælge sin lejlighed.

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
lucky14 (Junior) IP: Logged 2007-06-09 at 19:03
God pointe, Sanna! Mange overser at der er tale om en maksimalpris som fastsættes på generalforsamlingen. Jeg har aldrig set vedtægtsbestemmelser om at denne ikke må underbydes ved et salg - om man så giver rabat af lyst eller fordi markedet ikke kan bære maxprisen er så en anden sag.

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
Peter (Senior) IP: Logged 2007-06-09 at 19:35
Man skal selvfølgelig altid tænke sig om, når man overvejer at købe bolig. Hvis man mener at prisen er for høj, skal man lade være med at købe.

Men der kan aldrig blive problemer med at sælge en andel, efter som der ikke er tale om faste priser, men om MAKSIMALpriser. Sælger kan altid sælge til en lavere pris, som Sanna og Lucky skriver. Hvis bare sælger tænkte sig om, den gang han købte, kommer han ikke til at lide noget tab.

På Bryggen er de gamle andele stadig meget billige sammenlignet med ejerlejligheder. Så de kan sagtens sælges til maksimalprisen, og de er stadig et rigtig godt køb!

Bryggebladets prissammenligning 23. maj bekræftede dette (selv om Bryggebladet endda havde anvendt en dyr storbank og vist glemte rentefradraget på andelslånet, så andelene kom til at se dyrere ud, end de reelt er).

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-11 at 11:16
Som Bryggebladet også tydeligt gjorde opmærksom på i forbindelse med de artikler, som Peter henviser til, så er sammenligninger af priser på ejer- og andelsboliger som at sammenligne pærer med bananer. (se evt. artiklerne på midtersiderne i denne pdf: http://bryggebladet.dk/artikelarkiv/pdf/bb/2007/09-2007-1.pdf)

Selve udgangspunktet for artiklen var den tænkte - men vel også ret virkelige situation - at en boligsøgende, som ønsker at købe eksempelvis en toværelses lejlighed på Bryggen, i stort omfang kigger på, hvad det vil koste vedkommende på månedsbasis at købe som henholdsvis andel eller ejer (hvis dette ellers var muligt, for det er jo ret hypotetisk i den forstand at langt de fleste toværelseslejligheder på Bryggen er andelslejligheder, og andelsmarkedet derfor har ”monopol” på lejlighederne på Bryggen).

Bryggebladet benyttede sig af en stor mængde "alt andet lige"-betragtninger i sammenligningen, som derfor skulle læses med alle de forbehold, som vi også anførte. Peter føjer så et par flere ubekendte til.

Der er dog ikke tvivl om, at når en andel nu koster 600.000 i indskud og 2600 i boligafgift mod 50.000 og 2.600 i boligafgift i 2001, så er forskellen til ejerbolig mindre end tidligere.

Peter mener, at andele stadig er ”meget billigere” end ejerlejligheder. Det er jo et spørgsmål om ordvalg. I 2001 var de i så fald ”meget, meget billigere”.

Jeg vil dog stadig mene at overskriften ”Andelsboliger er ved at være lige så dyre som ejerboliger” er en god beskrivelse af virkeligheden. Især når det medtages at AB Njal (den ejendom, som blev brugt i sammenligningen) har valgt en ”forholdsvis lav” høj stigning. Foreningen kunne have sat andelskronen op til 14.777 kr. pr. kvadratmeter, men valgte 10.500 kr. Selvfølgelig er der også foreninger som har valgt en meget lavere andelskrone, og hvor lejlighederne derfor virkelige er ”meget, meget billigere”. (jeg ved ikke hvor mange på Bryggen, der har valgt at bevare en meget lav andelskrone, men min fornemmelse er at langt de fleste foreninger har taget eller påtænker at tage et forholdsvist stort hop).

Jeg konstaterer også, at stadig flere ejendomsmæglere er begyndt at inkludere salg af andelslejligheder i deres portefølje. Ejendomsmæglere plejer at have en rimelig god fornemmelse for forholdene på boligmarkedet, så det gør de vel kun, hvis det er sådan, at de forventer at kunne få en forretning ud af det. Det synes jeg også peger i retning af, at en del andelsboliger ikke mere er ”meget billigere” end ejerboliger. For hvis det var sådan, at alle andelsboliger var meget billigere, så ville de jo bare blive solgt med det samme til ventelisten eller mod penge under bordet, som tidligere, uden at det er nødvendigt at blande ejendomsmæglere ind i det (endnu kender jeg dog ikke selv til eksempler på, at andelslejligheder i den gamle boligmasse på Bryggen er blevet solgt med hjælp fra ejendomsmæglere, så det kan selvfølgelig være at mæglerne har overvurderet markedet).

Men alt dette kan vi jo spekulere længe over. Som alle andre i denne tråd, ganske rigtigt anfører, så er andelskronen jo blot en maksimalpris. Den kommende tid må vise om alle andelsboliger kan holde maks-prisen eller om nogle (eksempelvis stuelejligheder ud til trafikerede veje) må gå ned i pris. Er det sidste tilfældet, så vil det indikere, at nogle andele faktisk er blevet dyrere, er det første tilfældet, så vil det indikere, at andelene stadig er mere økonomisk attraktive.

Venlig hilsen
Anders G. Nielsen
Bryggebladet

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
Peter (Senior) IP: Logged 2007-06-11 at 16:13
1) Overvejelser ud fra andelskrone pr. kvm. giver ikke mening uden at kende gældsgraden. En forening med høj andelskrone er ikke nødvendigvis dyr, hvis det blot er udtryk for, at foreningens realkreditlån er stort set betalt ud. Omvendt er en forening med lav andelskrone ikke nødvendigvis billig, hvis det f.eks. er en nystiftet forening med høj gæld.

En meningsfyldt sammenligning kan derimod foretages ud fra den underliggende vurdering pr. kvm. af hele ejendommen, FØR gæld. Denne kvm.-pris kan så sammenlignes med den kontante kvm.-pris på ejerlejligheder.

(Forskellen vil herefter være begrænset til, at der ikke er rentefradrag for andelsboligforeningens fælles gæld, men at andelshaverne til gengæld slipper for at betale ejendomsværdiskat).

For A/B Njal anvendes en offentlig vurdering på ca. 23.000 kr. pr. kvm. Det er ganske vist i den høje ende for andelsejendomme, der typisk snarere vurderes til 10.000-20.000 kr. pr. kvm. A/B Njal har da også af politiske årsager holdt deres pris nede et godt stykke under den offentlige vurdering.

Ejerlejligheder - afhængigt af adresse - sælges måske til 30.000 eller endda 40.000 pr. kvm. De er ganske vist lidt på vej ned - men de er stadig oppe i et helt andet luftlag, end andelsejendomme.

Jeg vil fastholde, at underliggende ejendomspriser på 10.000-20.000 pr. kvm. er langt billigere end 30.000-40.000 pr. kvm.


2) Bryggebladets eksempler viste også, at de månedlige omkostninger ved en andel var lavere end ved en ejerbolig. Bryggebladets sammenligning var dog ikke helt god:

- Bryggebladet havde glemt rentefradraget på renter af andelsboliglån, hvorimod man huskede at anføre nettobeløb efter skat på ejerboligen.

- Bryggebladet havde valgt en dyr storbank til andelsboliglånet, hvorimod ejerboligen blev finansieret med billig realkredit. Andelshavere kan ikke optage realkreditlån, men de kan sagtens vælge en billigere bank. Ganske vist havde man vist anvendt storbankens laveste rente, men det findes endnu billigere hos småbankerne. HVIS man omvendt vil fastholde en sammenligning med en dyr bank til andelslånet, så burde man også have taget et dyrere bankprodukt i stedet for realkreditlånet (f.eks. Danske Prioritet til ejerboligen).

- Bryggebladet havde for ejerboligen anført både et fastforrentet lån med afdrag og et variabelt forrentet lån UDEN afdrag. For andelen havde man kun anført lån MED afdrag. Det havde gavnet sammenligneligheden at medtage en variabelt forrentet andelsboligkredit uden afdrag.

Alle disse forhold gjorde, at andelen kom til at fremstå dyrere end den reelt er. Alligevel var den stadig billigere end ejerboligen.


3) At der rundt omkring findes nogle eksempler på andele, der er dyrt prissat og kræver ejendomsmægler for at blive solgt, kan ikke bruges til at påstå ret meget om det gennemsnitlige/generelle niveau for gamle andele på Bryggen.

De andele, der sælges gennem ejendomsmægler, er ofte nybyggede andele, eller lejligheder i tomme ejendomme, der er blevet totalrenoveret af en smart projektmager. Disse andele sælges til helt andre priser end gamle andele.

Gamle andele kan derimod sagtens sælges uden ejendomsmægler, fx via gratisannoncer på nettet. Men her er vi vist nok enige, for du skriver også, at du heller ikke har hørt om en eneste gammel andel på Bryggen, der har krævet ejendomsmægler for at blive solgt.

Gamle andele på Bryggen går stadig som varmt brød!

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-11 at 17:48
Peter:

Jeg tror, at vi i det hele taget ikke er særlig uenige om ret mange af de faktuelle ting i denne sag.

Vi er enige om, at det er ret vanskeligt at sammenligne priserne. Bryggebladet gjorde forsøget i omtalte artikel, og gjorde tydeligt opmærksom på, at det er vanskeligt at sammenligne. Det var relevant at gøre, da det nok er den slags beregninger, der sker i hovedet på mange potentielle boligkøbere. Det har Bryggebladets journalist så efter bedste evne forsøgt at stille op. Det manglende rentefradrag er vi også enige om, burde have været medtaget.

Jeg forventer dog, at alle potentielle købere selv rådfører sig med deres bankfolk og andre rådgivere inden de køber og selv vurderer, hvad der kan betale sig for dem. Dette er vi vist også enige om.

Vi er enige om, at andelsboliger på Bryggen stadig er billigere end tilsvarende ejerboliger.

Men at priserne for andelslejligheder nærmer sig priserne for ejerboliger, er vi vel også enige om. I hvert fald er vi enige om at priserne i dag er tættere på hinanden end for år tilbage, hvor mange andelsboliger var meget billige.

Som nævnt for dig i tidligere debattråde for flere år tilbage, står Bryggebladets spalter åbne for læserbreve om vores artikler. Hvis du fremsender læserbrev der nuancerer/kritiserer den måde hvorpå vi har lavet omtalte regnestykke, så trykker vi det selvfølgelig. Som altid dog kun, hvis man vil sende sit navn og adresse med.

Nu stopper jeg (forhåbentlig) med at debattere i denne tråd, da jeg ikke gider at forsvare indirekte kritik af Bryggebladets redaktionelle valg i en anonym debat. Jeg stiller til enhver tid op til en ikke-anonym debat.

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
Rasmus Jessop (Senior) IP: Logged 2007-06-12 at 00:43
Det kunne være sjovt/interessant at se bryggebladets "analyse" gentaget men på en af de nybyggede andelsforeninger. Jeg tror at det vil give et mere tydeligt billede.

En anden artikel idee, jeg har gået og tænkt lidt på, er hvordan ser alle dem der ikke købte deres lejligheder da norden solgte, på at deres naboer nu er millionærer.

Jeg tænker f.eks på ejendommen Saga G som ikke kunne få flertal for at danne en andelsforening og så alle de mange lejere der stadig er rundt omkring i de "nye" andelsforeninger. Det er vel nærmest umuligt for dem nu at købe deres lejelejlighed ?

____________________________
Bredbånds ansvarlig
B/S Isafjord
Medlem af Bryggenets tekniske udvalg

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-12 at 12:17
Tak for ideerne, Rasmus.

Som opfølgning på gårsdagens debat om ejendomsmæglere og salg af andelslejligheder, så har 24timer en artikel om dette i dag:

RUBRIK: Priseksplosion sender andelslejligheder ud på det frie marked
UNDERRUBRIK: De første andelshavere er begyndt at sælge lejligheder via ejendomsmæglere...

Hele artiklen kan læses på side 14-15 i dette link:
http://jp24timer.livepaper.dk/license2/livepapers/24timer/copenhagen/12062007/index2.html?page=


[Edited by AndersGN on 2007-06-12 at 14:17 GMT]

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-13 at 09:54
Fra papirudgaven af Politiken i dag den 13. juni:

---------------
RUBRIK:
Banker maner til forsigtighed, når man tager lån i sin andelsbolig
UNDERRUBRIK:
Med de nye offentlige vurderinger er prisen for en andelsbolig i mange tilfælde langt over den markedspris, de reelt kan sælges for. Andelshavere risikerer ligesom boligejere at havne i en gældsfælde, hvis de fristes til at belåne boligen op til skorstenen.
---------------

Jeg kan desværre ikke finde artiklen online på politiken.dk og vil ikke copy/paste hele artiklen ind her, da det vil krænke ophavsretten, men særligt interesserede bør måske købe Politiken i dag eller gå på biblioteket.icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
petermichael (Junior) IP: Logged 2007-06-13 at 10:46
Hej Anders - jeg tror nu ikke at man som andelhaver får lov til at "låne op over skorstenen" - det er bankerne der skal låne pengene ud og de laver en vurdering af om pantet rummer den fornødne sikkerhed i form af en realistisk pris - der er formodentlig et par "tommelfingerregler" hos de forskellig boligrådgivere om hvornår en andel er prissat for højt. Mit bud er at den øvre grænse for bankerne ligger ved kr 20 - 24.000 pr kvadratmeter( tallet dækker over andelens pris plus andel af foreningens gæld) alt efter ejendommens stand og beliggenhed. Dette svarer nogenlunde til det interval udlejningsejendomme handles til.

Personligt tror jeg at indenfor 10 år får andelhaverne mulighed for at konvertere andelen til en ejerbolig - og indenfor 5 år har vi mulighed for at få fastforrentede lån på realkreditlignende vilkår.

og så kunne det da være interessant med en opstilling af hvor bryggens billigste andelskvadratmeter er?

sommerhilsner

Peter

icon Re: Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-13 at 17:35
quote:
petermichael wrote:
Hej Anders - jeg tror nu ikke at man som andelhaver får lov til at "låne op over skorstenen" - det er bankerne der skal låne pengene ud og de laver en vurdering af om pantet rummer den fornødne sikkerhed i form af en realistisk pris - der er formodentlig et par "tommelfingerregler" hos de forskellig boligrådgivere om hvornår en andel er prissat for højt.


Nu er det ikke mine ord om skorstenen, men Politikens. Men det, du skriver, er lige præcis det, Politikens artikel handler om. De har talt med flere bankfolk, der antyder de samme pointer som dig. Jeg ville som nævnt bare ikke copy/paste hele artiklen ind her.

Iøvrigt er din ide med en oplistning af kvadratmeterpriserne god. Jeg/vi lavede noget sådant i 2004 (se her: http://bryggebladet.dk/nyheder/171104/02/). Det kræver dog bare ret meget arbejde, da det ikke er alle andelsforeningsformænd, det er lige nemt at finde frem til. Så det bliver nok ikke lige med det første (også fordi næste nummer af Bryggebladet er sidste inden sommerferien)

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
MartinBJ (Member) IP: Logged 2007-06-13 at 23:09
Anders:

Det kunne være spændende at følge op på artiklen fra 2004.

Sig til hvis du ønsker data for A/B Bergthora.

Det er spændende at følge med i Politikens boligsektion. Der bliver flere og flere andelsboliger til salg vha. ejendomsmæglere. Mange af dem der var i i søndags, havde en m2 pris på over 30.000.

Den sidste offentlige vurdering af A/B'ere tror jeg er med til at øge udbuddet af andelslejligheder til salg og dermed også presse prisen på ejerligheder.

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
Peter (Senior) IP: Logged 2007-06-14 at 00:03
Så må man anbefale, at man denne gang også sammenligninger EJENDOMSVURDERING pr. kvm. og IKKE bare andelskrone pr. kvm.

At sammenligne andelskrone pr. kvm. er det rene nonsens, der slet ikke tager højde for gælden i foreningen. Som jeg skrev ovenfor: En forening med høj andelskrone er ikke nødvendigvis dyr, hvis det blot er udtryk for, at foreningens realkreditlån er stort set betalt ud. Omvendt er en forening med lav andelskrone ikke nødvendigvis billig, hvis det f.eks. er en nystiftet forening med høj gæld.

Men mange aner vist ikke, hvad vurderingen er pr. kvm. - fordi de ikke slår op på ois.dk eller hos valuaren, og derefter deler med antal kvadratmeter. Det er ellers ret enkelt.

Sammenligning af ejendomsvurdering pr. kvm. er en sammenligning af "pærer og pærer". Og det kan i øvrigt langt bedre sammenlignes med kontantpriser pr. kvm. for ejerlejligheder, idet der pr. definition heller ikke er gæld med i en kontantpris.

Husk også at skelne mellem nye andelsboligforeninger og gamle andelsboligforeninger. Det er de nye, der er "dyre" - hvorimod de gamle stadig er rene røverkøb. Men denne sondring er måske ikke en pointe, der passer ind i den synsvinkel, nogen måske ønsker at anlægge.


[Edited by Peter on 2007-06-14 at 00:07 GMT]

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
petermichael (Junior) IP: Logged 2007-06-14 at 08:33
Hej Peter - helt enig...:-)

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-15 at 09:20
quote:
Peter wrote:
Men denne sondring er måske ikke en pointe, der passer ind i den synsvinkel, nogen måske ønsker at anlægge.
[Edited by Peter on 2007-06-14 at 00:07 GMT]

For Guds skyld, Peter: Hvis dette er ment som en yderst fiffig og subtil hentydning til Bryggebladet, så rammer du forbi.

For vi er jo helt enige igen. Det er som at sammenligne pærer med bananer, hvis man med hjælp af tallene i artiklen fra 2004 stiller to andelslejligheder i to forskellige ejendomme op overfor hinanden for at finde ud af, hvilken der er billigst.

I 2004 ringede jeg rundt til en hel del gamle ejendomme på Bryggen for at høre hvordan udviklingen i andelskronen havde været. Dette for at kunne skrive noget om priserne generelt steg eller forblev på status quo (eller faldt…), blandt andet fordi en hel del ejendomme ved stiftelsen i 2001 eller sidenhen havde valgt valuarvurdering. Det blev netop IKKE gjort for at kunne sammenligne mellem ejendomme. Så artiklen dengang skulle og kunne ikke læses for at man kunne sidde og sige: "Ihh hvor er det meget billigere i AB X end i AB Y, så må jeg da hellere købe en lejlighed i AB X". Der står jo ikke et eneste sted i den artikel noget om, at det da for eksempel er ”meget billigere i Halfdan end i Isafjord” (selvom et umiddelbart kig i tabellen netop kunne få nogle til at tro at det er tilfældet) – igen fordi det IKKE giver mening at lave en sådan sammenligning. Det er vi enige om nu. Det var vi enige om i 2004.

Artiklen fra 2004 kunne bruges til at sige noget om, at andelspriserne på Bryggen generelt var steget, hvilket overskriften jo også ret klart indikerer: ”Andelsboligpriserne stiger på Bryggen”. Og I artiklens første afsnit står der: ”Målt i reelle kroner har andelsboligpriserne på Bryggen ikke taget en helt så stor himmelflugt som ejerlejlighedspriserne de senere år. Men det er absolut ikke blevet billigere at flytte ind i en Brygge-andelslejlighed, viser de oplysninger Bryggebladets har fået ved at ringe til formænd og bestyrelsesmedlemmer i 11 andelsboligforeninger på Bryggen.”

Så vi er ganske enige, Peter. Hvis man vil lave en artikel, der vil sammenligne priser mellem de forskellige andelsforeninger på Bryggen, så er alle de parametre du stiller op, meget væsentlige at have med. Ikke mindst er en sondring mellem forholdsvist nybyggede og ældre ejendomme meget væsentlig.

Det er dog en øvelse, som alt andet lige, vil rumme ret mange ”alt andet lige”-betragtninger, så I skrivende stund regner jeg det ikke for videre sandsynligt, at det er noget Bryggebladet vil gøre.

Men det kan da udmærket være at vi til efteråret igen laver en temperaturmåling på hvordan andelskronen har udviklet sig i de enkelte foreninger og om det indikerer en generel stigning eller fald (det første regner jeg for endog meget sandsynligt).

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-15 at 17:10
Nå, men tilbage på sporet for denne tråd: Andelsboligpriserne.

Til almindelig orientering, for de som følger denne tråd, skriver Nyhedsavisen i dag følgende:
--------------
Politikere vil se på priser for andelsboliger
Vurderinger på andelsboliger er steget med raketfart. Det får politikere til at kræve et indgreb.
---------------

Læs hele artiklen her:
http://e.avisen.dk/kbh/index.php?alias=DK-NAKBH&s=956&p=17440&a=52598
(hvis linket ikke virker, så er det side 16 i Nyhedsavisen den 15. juni 2007).

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
Peter (Senior) IP: Logged 2007-06-15 at 18:18
Artiklen fra 2004 kunne IKKE bruges til at sige noget om, hvorvidt omkostningerne ved at bo i andel på Bryggen generelt var steget, for man undersøgte intet om ændringer i gældsforholdene mellem de 2 år. Det kunne fx være, at en forening havde omlagt fælles gæld til indviduel gæld for at få rentefradrag. Det ville have medført en øget andelspris, men lavere samlede boligomkostninger.

Hvis man gentager en lignende pære/banan-"undersøgelse", kunne man i det mindste næste gang huske at medtage boligafgifterne og ikke blot andelsværdien. Det vil stadig være pærer og bananer, men lidt mere interessant for læserne end ellers.

Jeg tvivler i øvrigt på, at nogen rammer forbi, hvis de gætter lidt om baggrunden for de anlagte synsvinkler.

Hvornår kommer artiklerne med den synsvinkel, at det da er urimeligt, at andre skal bestemme over andelshavernes egne værdier? Hvis du har en brugt cykel, skal du så have lave lov til at sælge den til en pris, som du og køber frivilligt kan blive enige om, eller er det bedre at dine naboer bestemmer salgsprisen for dig?

Den slags synsvinkler er helt utænkelige for mange medier. I stedet for at skrive om at priserne (uanset stigningerne) stadig holdes kunstigt nede trods anbefalinger fra OECD, vismænd og velfærdskommission om at frigive andelsboligerne, så skriver man igen og igen at priserne stiger, underforstået at det er et problem. 2 sider af samme sag, men man vælger tydeligt side.

Og i stedet for at glædes over at almindelige mennesker nu kan købe en andelsbolig UDEN at kende nogen, der kender nogen, så opfatter man det som et problem, at dem, der står på ventelisten ikke længere får tilbudt boliger til foræringspris. Som skrevet før: Tænk hvis der var maksimalpriser på rugbrød, og man skulle skrives på venteliste for at kunne købe rugbrød. Den slags hører til i knap så velfungerende samfund.

Kommer der endelig en artikel om frigivelse af andelsboligerne, så vil man samtidigt gøre alt for at få ABF og et sammenrend af politikere til at komme med kritik. Og det er fint nok med kritik, men kritikken fra ABF vil stå reelt uimodsagt. Man vil aldrig gå ABF ordentligt på klingen, for så vil ABF's påstande falde fra hinanden. Og det ønsker mediet ikke. Samtidigt vil man have de obligatoriske voxpop-interviews med tilfældige borgere og bestyrelsesmedlemmer, hvoraf størsteparten vil blive citeret for at "frie priser er en dårlig og asocial idé". For naturligvis er ABF de klogeste af alle, og økonomerne hos OECD, vismænd og velfærdskommission ved slet ikke, hvad de taler om.

Objektiv journalistik eksisterer ikke. Medierne vælger selv deres vinkler, og har fuld frihed hertil, heldigvis. Jeg brokker mig derfor ikke over vinklen, jeg konstaterer den bare. Andre er velkomne til at være uenige med mig, og til at elske den typisk anlagte vinkel.

Hvornår kommer artiklerne om de stærkt stigende priser på rugbrød, og at rugbrød snart er lige så dyrt som franskbrød?

Hvornår kommer artiklerne om at cykelejere på Bryggen hellere må holde salgsprisen på deres brugte cykel lidt nede, for ellers risikerer køberen et tab?


[Edited by Peter on 2007-06-15 at 18:21 GMT]

icon Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
lucky14 (Junior) IP: Logged 2007-06-16 at 09:03
Enig, Peter. Uvildig journalistik er meget svært, om ikke umuligt, at praktisere.

I øvrigt glædeligt at Politiken i dag endelig lader andelshavernes ønsker genfortælle:
http://politiken.dk/erhverv/article325993.ece

Stadig har artiklen/forfatteren, efter min opfattelse, et udgangspunkt der hedder de gode gamle ABF-dage, men bedre end ingenting :)

icon Re: Re: Er andelstanken døende?

| Quote Reply
AndersGN (Senior) IP: Logged 2007-06-20 at 11:28
quote:
Peter wrote:
Artiklen fra 2004 kunne IKKE bruges til at sige noget om, hvorvidt omkostningerne ved at bo i andel på Bryggen generelt var steget, for man undersøgte intet om ændringer i gældsforholdene mellem de 2 år. Det kunne fx være, at en forening havde omlagt fælles gæld til indviduel gæld for at få rentefradrag. Det ville have medført en øget andelspris, men lavere samlede boligomkostninger.

Hvis man gentager en lignende pære/banan-"undersøgelse", kunne man i det mindste næste gang huske at medtage boligafgifterne og ikke blot andelsværdien. Det vil stadig være pærer og bananer, men lidt mere interessant for læserne end ellers.Fik aldrig svaret denne, da der også var en avis til denne uge, som skulle produceres. Nu har jeg fået tid igen, så ganske kort:

Vi udgiver en avis - IKKE et videnskabeligt tidsskrift, så vi har ikke alle fodnoter med. Jeg skal med det samme tilføje, at jeg i 2004 ikke specifikt spurgte formændene, om de havde lagt lån om siden 2001. Jeg spurgte dem til gengæld om både andelskrone og boligafgift - det sidste var ikke med i artiklen, da den så vidt jeg husker (det er jo 2½ år siden) i alle tilfælde var identisk med 2001 - bortset fra helt små justeringer.

Jeg går ud fra at de fleste formænd, om ikke alle, ville have oplyst mig om hvis det var sådan, at de havde lavet låneomlægninger siden 2001, der havde influeret på drifts- og gældsomkostninger. Men det kan jeg selvfølgelig ikke vide med sikkerhed.

Laver vi en prisundersøgelse til efteråret, vil jeg selvfølgelig huske at spørge specifikt til dette, nu du har gjort opmærksom på det. Om det så kommer til at fremgå af de endelige artikler vil bero på, hvad der bliver svaret. Avisartikler er jo altid et koncentrat af en researchfase og netop ikke en videnskabelig afhandling hvor alle kilder, spørge-guides osv oplyses.

God sommer!

Anders G. Nielsen, Bryggebladet

Skriv svar

Debatforum : Fri debat : Er andelstanken døende?
Not Logged In? Username: Password: Lost your password?