bryggenet

Debatforum : Nyhedsarkiv : Repræsentantskabsmøde udskydes

Skriv svar

icon Repræsentantskabsmøde udskydes

| Quote Reply
adamarndt (Bryggenet) IP: Logged 2020-03-28 at 16:36
På grund af det aktuelle forbud mod større forsamlinger har bestyrelsen i Foreningen Bryggenet besluttet at udskyde årets ordinære repræsentantskabsmøde til tirsdag d. 26. maj kl. 19.00.
Hvis det i maj stadig ikke er muligt at mødes fysisk, vil bestyrelsen finde en anden måde at gennemføre mødet. Det kan være som virtuelt møde eller i yderste konsekvens via en skriftlig beslutningsproces.
I forbindelse med flytningen af mødet rykkes alle relaterede deadlines tilsvarende. Dermed er der en ny frist for fremsendelse af forslag til dagsordenen. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest fem uger før mødet, det vil sige tirsdag d. 21. april.
Dagsorden og materiale udsendes fire uger før mødet, altså senest tirsdag d. 28. april.
Stemmeafgivelse på mødet forudsætter, at man senest d. 23. maj er indmeldt til bestyrelsen som repræsentant.


____________________________
Med venlig hilsen

Adam Arndt
Medlem af Bryggenets tekniske udvalg

Skriv svar

Debatforum : Nyhedsarkiv : Repræsentantskabsmøde udskydes
Not Logged In? Username: Password: Lost your password?