bryggenet

Debatforum : Nyhedsarkiv : Ændret form på repræsentantskabsmøde

Skriv svar

icon Ændret form på repræsentantskabsmøde

| Quote Reply
adamarndt (Bryggenet) IP: Logged 2020-05-12 at 08:45
Da det jo desværre stadig ikke er muligt at afholde repræsentantskabsmødet som et almindeligt, fysisk møde, har bestyrelsen valgt i stedet at forsøge at få truffet beslutning om de udsendte dagsordenspunkter ved en skriftlig afstemning.

For at give repræsentanterne de bedste muligheder for at tage kvalificeret stilling i de forskellige sager, vil bestyrelsen besvare spørgsmål til punkterne ad to kanaler:
1) Først og fremmest vil alle spørgsmål som sendes pr. email til bestyrelse@bryggenet.dk senest tirsdag d. 26. maj blive besvaret d. 27. maj ved en email til alle repræsentanter, så alle kan se alle spørgsmål og svar.
2) Desuden vil der være mulighed for at stille spørgsmål mundtligt ved personlig fremmøde i det tidsrum, hvor repræsentantskabsmødet var planlagt. Personligt fremmøde skal af sundhedsmæssige årsager aftales på forhånd. Send derfor en email til bestyrelse@bryggenet.dk, hvis du er interesseret i at aftale at mødes med bestyrelsen d. 26. maj mellem kl. 19.00 og 22.00.

I forhold til valget til bestyrelsen, så er bestyrelsen pt. kun bekendt med, at de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller.
Derudover er der en ledig plads i bestyrelsen og mulighed for at vælge to suppleanter.
Repræsentanter, der ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant til bestyrelsen bedes tilkendegive dette til bestyrelsen senest tirsdag d. 26. maj. Bestyrelsen vil herefter udsende de indkomne kandidater til afstemning blandt repræsentanterne. Hvis der fremkommer flere kandidater end der er ledige pladser i bestyrelsen afholdes kampvalg om fire pladser mellem samtlige kandidater inklusive de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller.

____________________________
Med venlig hilsen

Adam Arndt
Medlem af Bryggenets tekniske udvalg

Skriv svar

Debatforum : Nyhedsarkiv : Ændret form på repræsentantskabsmøde
Not Logged In? Username: Password: Lost your password?