bryggenet

Foreningen - historie [opdateret 2005-03-02]

2000-11-04

Forskellige boligforeninger på Bryggen udveksler ideer og tanker om et fælles net. E-mail fra Niels Løchte, A/B Leif. E-mail fra Erika Brenner, A/B HAB.

2001-06-19

Fællesmøde i beboerhjørnet. Ideer og tanker om et "Bredbånds-bryggenet" luftes for repræsentanter fra 17 forskellige boligforeninger på Bryggen. Et teknisk udvalg, bestående af Wiebke Engels, Ulrik Fibiger, Rasmus Jessop og Niels Løchte, etableres for at få defineret de tekniske krav til nettet. Indbydelse til mødet. Reminder til mødet. Referat fra mødet.

2001-08-14

Fællesmøde hvor de tekniske krav præsenteres og godkendes. Grovskitse for tidsplan foreslås. Referat fra mødet.

Enkeltpersoner i gruppen af interesserede andelsboligforeninger påtager sig at undersøge muligheden for økonomisk og/eller juridisk støtte til projektet. Der rettes henvendelse til Forskningsministeriet, EU og Københavns kommune.

2001-08-21

Teknisk udvalg skriver brev til 11 forskellige udbydere.

2001-09-10 til 2001-09-25

Teknisk udvalg holder indledende møder med de 4-5 mest interessante og seriøse udbydere.

2001-09-20

Status for projektet, samt information om fællesmøde den 4. oktober e-mailes til alle interesserede.

2001-09-26

Indbydelse til fællesmøde sendes med post til alle bestyrelser på Bryggen. Teknisk udvalg har udarbejdet en vurdering af alle udbydere, som er vedlagt indbydelsen: Bredbådsbolaget, Cirque m.fl., TeleLet, Kabelnettet og øvrige.

2001-10-04

Fællesmøde for alle bestyrelser. Udbydernes materiale præsenteres af teknisk udvalg, som også giver en vurdering af hver udbyders udspil. På mødet var der bred enighed om teknisk udvalgs anbefaling af at indhente tilbud fra hhv. Bredbåndsbolaget og Cirque. Referat fra mødet.

Bredbåndsbolaget og Cirque kontaktes af teknisk udvalg, for at høre hvad de har brug for af oplysninger for at kunne udførdige et konkret tilbud.

2001-11-17

Spørgeskemaundersøgelse sendes ud med Bryggebladet, for at afklare bryggeboeres krav, ønsker, tanker og holdninger vedr. etablering af bredbånd på bryggen.

2001-12-03

Deadline for tilbud fra Bredbandsbolaget og Cirque.

2001-12-11

Koordinerende måde for alle foreningernes kontaktpersoner. Spørgeskemaundersøgelsen gennemgås og Cirques oplæg til tilbud diskuteres. Tidsplanen for de kommende måneder justeres på grund af manglende tilbud fra Bredbandsbolaget. Alternativer til Bredbandsbolaget diskuteres. Teknisk udvalg har allerede kontakt med flere andre udbydere.

2001-12-12 til 2002-02-10

Teknisk udvalg gransker bredbåndsmarkedet igen.

2002-02-01

Indbydelse til fællesmøde den 14. februar sendes med e-mail og alm. post til alle foreningernes kontaktpersoner og bestyrelser.

2002-02-10

Deadline for indlevering af materiale fra udbydere (klokken 12:00).

2002-02-14

Møde for alle bestyrelser og kontaktpersoner. Referat fra mødet.

2002-03-14

De tre nye tilbudsgivere, Delcom, DFR Gruppen og Swedia Networks, gennemgår ejendommene på Bryggen.

2002-04-15

Tilbud modtages fra Cirque/Semco, Delcom, DFR Gruppen og Swedia Networks.

2002-02 til 2002-05

Hver enkelt boligforening afgør på deres generalforsamling, om de vil bemyndige bestyrelsen til at tage imod det valgte tilbud og være med i Bryggenet.

2002-04-30

Fællesmøde for boligforeningernes kontaktpersoner og bestyrelser. Leverandør vælges ved afstemning, på baggrund af det modtagne tilbudsmateriale. Hver forening har en stemme, som vægtes med boligforeningens antal lejligheder.

2002-06-06

Fællesmøde for boligforeningernes kontaktpersoner og bestyrelser. Service, support, fysisk placering af hovedcentral, tidsplan m.m. diskuteres

2002-06-25

Fællesmøde for boligforeningernes kontaktpersoner og bestyrelser. TV-pakker, finansiering, forsikring, samt stiftelse af foreningen Bryggenet diskuteres.

2002-07-10

Alle foreninger har modtaget individuelt tilbud om kabling i ejendommen.

2002 uge 28-29

Kablingsfirmaet Delcom holder møde med hver enkelt forening. Foreningerne tager selv initiativ til dette.

2002-07-??

Varsling om kabling (nr. 1) skal være sendt ud fra bestyrelserne til beboerne 6 uger før der føres tilslutning (kabler/stik) ind i lejlighederne. Delcom udfærdiger informationsmateriale.

2002-07-26

Deadline for ordreafgivelse (vedr. intern kabling) fra foreningernes bestyrelser. Eventuelle afvigelser i kablingen i de enkelte lejligheder, kan oplyses på et senere planlægningsmøde med Delcom.

2002-07-29

Kabling i og mellem kældrene i de første ejendomme påbegyndes. Detaljeret tidsplan udførdiges i takt med at de enkelte foreninger afgiver ordre. Det forventes, at alle foreninger har underskrevet individuelle kontrakter på dette tidspunkt. Der udarbejdes derefter en overordnet tidsplan for det komplette projekt. Denne indeholder ikke præcis dato for kabling i alle ejendomme, men en rækkefølge og en forventet dato, og vil løbende blive tilpasset, således at beboerne kan varsles indenfor de lovmæssige varslingsfrister.

2002-09-19

Foreningen Bryggenet etableres på stiftende generalforsamling. Herefter finpudses tilslutningsaftalerne mellem foreningen Bryggenet og de enkelte boligforeninger.

2002 uge 42-44

Boligforeningerne indgår tilslutningsaftaler med foreningen Bryggenet.

2002 uge 44-45

Bryggenet og Delcom færdigforhandler og underskriver kontrakt.

2002-11-14

Bryggenet og Delcom underskriver hovedkontrakt, se pressemeddelelse om Bryggenet.

2002 uge 48

Tilmeldingsskema og informationsfolder sendes ud til beboerne i de boligforeninger som er med i foreningen Bryggenet.

2003-01-15

Deadline for gebyrfri/billig tilmelding af tjenester.

2003-02-01

De første foreninger/abonnenter får tv-signal fra Bryggenet.

2003-08-05

Boligforeningen A/B Axel Heides Gaard tilslutter sig til Bryggenet.

2003-12-01

Boligforeningerne A/B Avetho, E/F Islands Brygge, E/F Islands Brygge 11 og E/F Islandsborg tilslutter sig til Bryggenet.

2004-01-22

Resultat af første tv-afstemning offentliggøres

2004-02-01

Boligforeningen A/B Ny Tøjhus 1 tilslutter sig til Bryggenet.

2004-02-24

Repræsentantskabet vedtager ny kanalsammensætning på baggrund af tv-afstemningen.

2004-07-02

Delcom går konkurs, Jansson Kommunikation overtager service.

2005-04-01

Boligforeningen A/B Ny Tøjhus 2 tilslutter sig til Bryggenet.

2005-11-01

Boligforeningen E/F Ny Tøjhus 2 tilslutter sig til Bryggenet.

2006-01-01

En nytårsraket antænder tageetagen i A/B Bergthora. Branden raserer kablerne til Bryggenets antenner. TV-signalet bliver delvist retableret nytårsdag kl. 16:45 og helt d. 3. januar.

2006-03-01

Bryggenet skifter leverandør af TV-rettigheder fra Telia Stofa til Canal Digital.

2006-05-01

Boligforeningen A/B Kommandantens Gaard tilslutter sig til Bryggenet.

2006-05-18

Bryggenet etablerer sit første digitale tv-signal (must carry DVB-T-signalet).

2006-07-01

Nye kontrakter med Bryggenets leverandører betyder lavere priser og højere hastigheder.

2006-12-01

Canal Digital overtager teknisk service af tv-anlægget fra Jansson.

2007-05-23

Repræsentantskabet beslutter at afholde tv-afstemning.

2007-09-15

Nye logningsregler træder i kraft på baggrund af terror-angrebene 11. september 2001. Bryggenet opfylder naturligvis kravene.

2008-04-15

Bryggenets anden tv-afstemning går i luften - online såvel som på papir.

2008-04-29

Resultatet af Bryggenets anden tv-afstemning offentliggøres.

2008-05-27

Repræsentantskabet vedtager etablering af en mellempakke på baggrund af tv-afstemningen, så Bryggenet fremover tilbyder tre tv-pakker.

2009-10-25

Group Networks overtages af ComX, som dermed træder ind som Bryggenets tjenesteleverandør.

2010-03-25

Ny kontrakt med ComX betyder faste priser og stigende båndbredde frem til oktober 2014.

2010-07-01

ComX overtager teknisk service af netværk og telefoni fra Jansson.

2010-11-01

Yousee overtager levering af tv-signal til Bryggenet.
ComX overtager teknisk service af tv-anlægget fra Canal Digital.
Bryggenet ansætter forretningsfører.

2010-12-01

Bryggenet betaler sidste rate af det banklån, der i 2002 blev optaget for at finansiere etableringen af netværket. Bryggenet er dermed gældfri.

2011-01-01

Grundabonnementet på 45 kr./md. for de oprindelige medlemmer ophører.

2011-07-01

Massivt skybrud i København betyder oversvømmelser i mange krydsfelter. Beskadiget udstyr repareres og udskiftes i den efterfølgende uge.

2011-11-01

Ny kontrakt med ComX indebærer blandt andet, at der kommer individuel hastighedsgaranti på internetforbindelsen, så brugere på lille abonnement får 30/30 Mbit/s og stort abonnement får 100/100 Mbit/s. Hastighederne stiger årligt med hhv. 10Mbit/s for det lille abonnement og 50 Mbit/s for det store.

2012-03-24

Netværket er opgraderet til gigabit.

2012-04-01

Hastighed på stort internet fordobles fra 100Mbit/s til 200Mbit/s.

2012-01-01

Hastighed på lille internet stiger fra 30Mbit/s til 40Mbit/s. Stort abonnement opgraderes ikke, da det blev fordoblet i april.