bryggenet

Referat af bredbåndsmøde 2001.06.19

1) Velkomst

Uformelt valg af Michala Jessen (Isafjord) og Erika Brenner (AB HAB) til ordstyrere.

Michala Jessen og Erika Brenner har parallelt begge taget initiativ til et samlet bredbåndsprojekt på Bryggen. Mødet var resultat af de to initiativer.

2) Deltagere

Præsentation af deltagerne. I alt deltog 27 (?) personer fra 17 boligforeninger:

A/B Egilshus
A/B Gulfoss
A/B Gunløg
A/B HAB
A/B Halfdan
A/B Ingolf
A/B Isafjord
A/B Islandsbrygge 3-5
A/B Leif
A/B Njal
A/B Njal A
A/B Njal L/ saga A
A/B Saga G
A/B Snorreshus
A/B St. Thorlakhus
A/B Vesthavn
Lejerforeningen Eigi

Mødedeltagerne repræsenterede over 2000 husstande eller ca. 30% af Islands Brygges beboere.

De fleste var repræsentanter for boligforeningernes bestyrelser og/eller bredbåndsudvalg. Nogle var "blot" interesserede. Garanti for eventuelt fælles projektforløb er dog, at der er samarbejde med bestyrelserne for de enkelte boligforeninger samt "blåstempel" fra deres side.

3) Oplæg I

Netværksløsninger v. David Simonsen (AB Eigilshus, david@studnet.dk )

De nuværende netværksløsninger/kabler i vores ejendomme kan kapacitetsmæssigt godt klare det indhold, som i dag bliver sendt gennem nettet. Det kan de sandsynligvis ikke om nogle år, hvor indhold vil komme til at fylde mere.

4) Oplæg II

Overblik over markedet/de tekniske løsninger ved Rasmus Jessop (AB Isafjord, wizard@image.dk).

Den gængse definition på bredbånd lyder som følger: en høj overførselskapacitet for tele- og datakommunikation med en hastighed på 2 Mb/s eller mere i begge retninger. Forudsæning for en eventuel fælles løsning på Islands Brygge er, at der bliver gravet lyslederkabler ned i gaderne i vores bydel. De sekundære tiltag er afhængige af, hvilken organisationsform/tekniske løsning, vi vælger. De enkelte boliger skal på en eller anden måde kobles til de centrale kabler, de centrale kabler skal på en eller anden måde kunne hente data fra nettet.

Markedet tilbyder p.t. følgende løsninger:

Anbefaling: Man satser på en levarandør.

- Fordel: vedkommende kan ikke skyde skylden for eventuel fallerende løsning på anden udbyder.
- Ulempe: man kan ikke "spille" leverandørene op imod hinanden.

Den største fordel ved en fælles løsning ville være, at vi havde et bedre forhandlinsgrundlag overfor leverandørerne (= billigere løsning).

Sekundær fordel er rationalisering af forretningsgangen (færre møder, centraliseret vidensindsamling/databank).

5) Diskussion

- Hvilken organisationsform? Et løst netværk hvor vi samarbejder omkring en fælles databank? En juridisk forening (forudsætning for, at udbyderne tager os alvorligt som en samlet kunde, dementeret af en mødedeltager)?

- hvilken teknisk løsning? valgmuligheder fra alt fra netværksbaseret løsning som beskrevet af David Sinomsen og repræsenteret af det kendte eksempel AB Ingolf til måske(?) den fremtidsbæredygtige lyslederbaserede løsning (Bredbåndsbolaget)

6) Beslutninger

- Boligforeningerne tager "hjem" og tager pulsen på baglandet, på bestyrelsen og/eller medlemmerne af boligforeningen, efter eget skøn og afhægigt af, hvor langt man befinder sig i bredbåndsprocessen.

De centrale spørgsmål er:

På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag til at foretage decideret rundspørge blandt medlemmerne i boligforeningerne.

- Rasmus Jessop leder leverandør/tekniskgruppe som arbejder med tre bredbåndsscenarier, koblet til udbydere. Gruppen præsenterer forslagene ved næste møde d. 14.8 i Beboerhjørnet. j

- Rene Foss-Møller, Erika Brenner og Michala Jessen arbejder med et spørgeskema, som i løbet af tidligt efterår vil blive uddelt til beboerne i de boligforeninger, som er koblet til projektet. Spørgeskemaet tager afsæt i de tre scenarier, som bliver beskrevet af leverandørgruppen.

Næste møde som sagt d. 14.8 i Beboerhjørnet!

Vel mødt!

Ps. Hvis nogen skulle have et sted hvor vi alternativt kan være eller er i velkommen til at kontakte os, da pladsen i beboerhjørnet var meget trang!

Hilsen Erika og Michala