<firma>

<adresse>

<postnummer><by>

København, 12. september 2001

 

Vedr. Etablering af Bredbåndsnet på Islands Brygge i København

Vi er en gruppe af boligforeningerne på Islands Brygge, der gennem længere tid, hver især har undersøgt muligheden for at indføre bredbånd i vores boligforeninger.

 

Foreningerne har nu fundet sammen i et større forum, vi er pt. 17 boligforeninger (ca. 2.500 lejligheder) og arbejder på at få de sidste boligforeninger på Islands Brygge med.

Undertegnede er af bestyrelserne i de samarbejdende foreninger, blevet nedsat som teknisk udvalg og blevet bedt om at initiere kontakt til potentielle samarbejdspartnere.

 

Vi har i fællesskab udarbejdet en betænkning, på baggrund af Foreningernes ønsker og behov til et fælles net, der kan levere billigere og bedre ydelser på TV, TELEFON og INTERNET, end der i dag kan leveres til individuelle lejligheder.

 

Vi ønsker at De som udbyder skal tage stilling til dette dokument, og på den baggrund vurdere om De har interesse i at indgå i etableringen af et sådant net.

 

Såfremt De finder projektet interessant og ønsker at deltage, så vil vi bede De fremsende os relevant information, samt et uforpligtigende prisoverslag på etablering at det fysiske net, samt priser på levering af ydelser til lejlighederne.

 

Informationerne ønskes fremsendt til følgende Adresse.

 

B/S ISAFJORD

Njalsgade 30A st. tv

DK-2300 KBH S

ATT: Rasmus Jessop

 

På foreningernes vegne !

 

 

 

_____________________________                    _______________________________

Rasmus Jessop                                                         Ulrik Fibiger

B/S Isafjord                                                             AB Gullfoss

 

 

 

_____________________________                     _______________________________

Niels Erik Løchte                                               Wiebke Engels

AB Leif                                                                     AB Njal L / Saga A