bryggenet

Udbyder: Bredbandsbolaget

Teknisk beskrivelse:

Udbyderen er i gang med at etablere omfattende fiberbaseret netværk i og omkring hovedstadsregionen, med grene til det øvrige norden, ligeledes baseret på fiber, og derfor med særdeles høj føringskapacitet. I Danmark har man pt. ca. 6.000 brugere tilmeldt og mange flere tusinde i Sverige.

Den tekniske løsning i ejendommen baserer sig på fremføring af eet PDS (computernetværkskabel) til hver lejlighed i ejendommene. Dette kabel har en kapacitet på 1 Gbit, men vil fra starten kun udnytte 100 Mbit. Hver lejlighed tilsluttes et af flere krydsfelter(Cisco switche) i ejendommens kælder/loft. Disse krydsfelter knyttes sammen med redundante(dobbelte for backupformål) fiberforbindelser. Disse fiberforbindelser danner sammen en fiberring som dækker Islands Brygge. Denne ring knyttes sammen med de andre ringe som Bredbandsbolaget har i Danmark og i Sverige.

Etableringsomkostningerne pr. lejlighed er ca. 2000,- kr. hvis Bredbandsbolaget ejer kablerne, og 4000,- kr. hvis foreningen ejer kablerne. Finansieres omkostningerne ved leasing, vil prisen være hhv. 39,- kr. eller 79,- kr pr. md. i tre år.

Bredbandsbolaget er åbne for finansierings muligheder, og hjælper gerne med formidling.

Denne infrastruktur danner grundlag for alle ydelser hos Bredbandsbolaget, og er således totalt uafhængig af eksisterende netstrukturer i Danmark, f.eks. Tele Danmarks.

Internet:

Bredbandsbolaget tilbyder sine kunder hver en 10Mbit forbindelse, for 295,- pr. md. Dette kan lade sig gøre netop pga. Bredbandsbolagets egne føringsveje, og deres selvstændige status i forhold til de øvrige udbydere i Danmark, som alle er indbyrdes forbundne.

Opbygningen i fiberringe, betyder at så længe man bevæger sig indenfor ringen, så kører man med de fulde 100Mbit, "hullet" ud fra Bredbandsbolagets ringe er 2 stk 155 Mbit forbindelser som forbinder ringene med resten af Internettet.

Bredbandsbolaget forsøger at trække så meget af Internettets indhold så tæt på brugerne som muligt, ved at gemme filer og sider fra Internettet, som brugerne hyppigst efterspørger, indenfor ringene på store fil-servere, så de er tilgængelige med de fulde 100 Mbit.

Prisen på de 295,- dækker totalt frit forbrug, ingen begrænsninger (så længe man holder sig inden for loven), derudover får hver bruger adgang til 5 hjemmesideadresser med hver 20 MB, 5 e-mail adresser, gratis netværkskort og gratis 24-timers kundeservice.

Fra Bredbåndbolagets side opsætter man en hardware firewall til beskyttelse mod Hackere og Virus. Denne Firewall sidder ved Bredbandsbolagets udgang til det øvrige internet. Derudover laves der portovervågning på switche, for at sikre at andre ikke får adgang til brugerens private PC. Samt adgang til softwarebaseret firewall for den enkelte bruger.

Som udgangspunkt vil IP-adresser blive tildelt dynamisk, men ønsker en eller flere brugere faste IP-adresser, kan dette bestilles, mod betaling.

Telefon:

Telefon signal fremføres på samme kabel som de andre ydelser. Hver kunde får udleveret en lille omformer, så de kan sætte deres nuværende telefon til det nyopsatte stik. Alle kunder kan beholde deres nuværende telefonnummer, eller få et nyt efter eget valg.

Hvis man vælger at tilslutte sig internetforbindelsen så er der ingen abonnementsudgifter til telefon, ønsker man ikke Internet så er prisen på telefon 50,- pr. md.

Samtaleprisen ligger på 20 øre pr. min. i den dyre tid og 10 øre pr. min. i billigperioden. Bredbandsbolaget forpligtiger sig til at holde de billigste priser på markedet, så de følger prisudviklingen hos andre udbydere.

TV:

I hver lejlighed der ønsker at tilslutte sig TV løsningen opsættes en "Set-top-box" en modtager som omformer det digitale TV signal så det kan vises på vores alm. Fjernsyn. Lignende bokse kendes i dag (TDC Selector, paraboldekodere) Den leverede boks er dog en del mere avanceret, således leverer Bredbandsbolaget den såkaldte X-box fra Microsoft, som også indeholder DVD og Spillekonsol samt en række andre funktioner.

Hver husstand kan herefter sammensætte deres egen TV-pakke, dog under visse hensyn, f.eks. kræver ViaSat at man for at få TV-3, også skal vælge 3+ samt TV-6. Kræver pt. at teleloven bliver opdateret, dette arbejdes der i øjeblikket på.

Da hver husstand kan sammensætte sin egen pakke, kan vi ikke oplyse en fastpris, men det vi i dag kender som TDCs Store pakke, vil koste ca. 100,- kr. pr. md. Hertil kommer leje på "Set-top-box" som forventes at ligge på 30-50 kr. pr. md.

Gennem Bredbandsbolaget vil man få adgang til en række ydelser, efterhånden som Tele-lovgivningen bliver opdateret. Som eksempler kan nævnes Video on Demand, hvor man kan leje film, uden at skulle bevæge sig ned i Blockbuster. Mulighed for at "pause" en tv-udsendelse samt adgang til at gennemse gamle TV udsendelser.

Fordele;

Løbende fjernovervågning og kundeservice sikrer driftsstabilitet og afhjælpe problemer før brugerne oplever dem.

Mest fremtidssikre løsning.

Frit valg på "Set-top-Box", PS2, X-box, E-box, osv.

Mulighed for at tilvælge / fravælge de ydelser man ønsker, ingen tvang !

Bredbandsbolaget ejer det aktive udstyr (switche og routere) dvs. de bærer omkostningen ved udskiftning, vedligehold og opgradering. Foreningerne ejer selv kablerne i bygningerne.

Ulemper:

Højere pris på Internet end konkurrenter, pga. løsningens størrelse og avancerede karakter.

Nyeste teknologi, mulige uforudsete problemer.

"Set-top-box" nødvendig for at kunne se TV gennem løsningen.

Kun eet kabel fremføres til lejligheden fra krydsfelt, da det vil begrænse vores fremtidige valg af evt. anden udbyder.