bryggenet

Udbyder: Cirque/Semco Telecom, evt. m. Arrowhead

Anlæg:

Løsningen baseres på at der trækkes to sæt PDS kabler (kat. 5e) til hver lejlighed. Der føres telefoni signaler over det ene, mens der føres Data og TV/Radio over det andet. Infrastrukturen i ejendommen er baseret på 100 Mbit switche (Alcatel) som indbyrdes forbindes med 1 Gbit fiber. Cirque etablerer en fiberkæde på Islands Brygge, som forbindes til allerede eksisterende fiber i området, og derved opnås forbindelse til Cirques Central. Centralt etableres en Nokia node til at håndtere telefoni til beboerne. Cirque har i dag ca. 10.000 brugere på bredbånd i danske boligforeninger.

Etableringen af netværket vil komme til at koste ca. 3.500,- pr. lejlighed. Cirque står gerne for medhjælp til finansiering af kabler, og står som udgangspunkt som ejer af det aktive udstyr (switche ol.)

Internet: Via Cirque

Cirque leverer en garanteret båndbrede til hver bruger på 12,5 Kbit, dvs. at hvis samtlige brugere på bryggen bruger Internettet samtidigt, er alle garanteret 12,5 kbit forbindelse. Dette svarer til at vi på bryggen får et "Hul" ud fra Cirques eget netværk til det øvrige Internet på 35 - 40 Mbit. Denne forbindelse deles, dvs. at hvis én bruger er på så får han de fulde 40 Mbit for sig selv, og hvis 1000 brugere er på samtidig så får de 40 kbit hver. Cirques samlede Internet kapacitet er pt. 130 Mbit, et tal som løbende udvides. Internt på Cirques fiberkæde kører man 100Mbit. Cirque opsætter en række filservere i vores foreninger, således at mange informationer kan lagres lokalt, hvor de kan hentes uden at man skal ud på Internettet.

Som standard køres der med hardware firewall ud mod Internettet. Internt bruger man en R.A.D.I.O server som kræver specielt logon, for at åbne porte på switchen, hermed sikres den private brugers PC. Det er yderligere muligt at bruge software baseret firewall på sin maskine. Der køres med dynamisk tildelt IP-adresse, men der er mulighed for fast IP-adresse, mod merbetaling.

Prisen for Internet løsningen er 150,- kr. pr. md. Det kræves dog at man også tilmelder sig telefoni abonnementet.

Derudover medfølger plads på web/mailserver.

Internet: Via Arrowhead

Arrowhead leverer to trådløse radiokæder, på deres eget frekvensbånd, som forbinder foreningerne til Internettet. Datasignalet fra radiokæderne udbredes via fiber til det ovenstående net.

Udstyret fra Arrowhead kommer ikke til at betyde yderligere etableringsomkostninger.

Arrowheads Internetløsning er baseret på levering af 5 forskellige hastigheder, som kunderne frit kan vælge individuelt, alle forbindelser er fuld duplex, dvs. samme up- og download hastigheder.

Forbindelsestyperne er:

256 Kbit - 129,- pr. md.

512 Kbit - 199,- pr. md.

1024 Kbit - 349,- pr. md.

2048 Kbit - 599,- pr. md.

4096 Kbit - 1095,- pr. md.

Forbindelsen er personlig og derfor ikke delt, dvs. at man har den fulde båndbredde til rådighed som man vælger, hverken mere eller mindre.

På den forbindelse man vælger, er der frit forbrug, dvs. at man kan være på nettet 24 timer i døgnet, uploade/downloade alt hvad man vil, indenfor lovens rammer. Fx kan man uden ekstraberegning kan drive virksomhed via forbindelsen.

Arrowhead opsætter en række filservere i vores foreninger, således at mange informationer kan lagres lokalt, hvor de kan hentes uden at man skal ud på Internettet.

Arrowhead har udviklet en firewallløsning som ligger lokalt hos brugeren, men som styres centralt, således sikres løbende opdateringer. Denne ydelse vil kunne tilvælges for et symbolsk beløb pr. md.

Kunderne får 10MB plads, og 10 e-mail adresser.

Mulighed for fast IP-adresse, for 25,- pr. md.

Telefoni:

Løsningen er baseret på en centralt opbygget funktion hvor abonnenterne tilsluttes Tele2s centraler via en Nokia Node der opstilles for enden af fiberkæden. Dette betyder at man har adgang til alle de funktioner som Tele2 udbyder fx vis nummer, banke på, spærring, viderestilling, vækning osv. Disse ydelser er inkluderet i abonnementet som koster 35,- kr. pr. md. Samtalepriserne er Tele2s kendte, 22øre pr. min. i den dyre tid, og 11øre pr. min. i den billige.

Da hele systemet er opbygget omkring en central styring fra Tele2, sikrer de driftsstabiliteten.

Man beholder sit nuværende telefonnummer og telefon under denne løsning. Der skal dog bruges en lille omformer, som leveres til alle der tilmelder sig ordningen.

TV:

Løsningen baseres på at abonnenten har en "Set-top-box" i sin lejlighed, f.eks. Microsofts X-box, som modtager digitale TV-signaler og konverterer disse til det almindelige fjernsyn.

Signalerne nedtages fra centralt hold af Cirque og udsendes via fiber til "Set-top-boxene".

Kanalsammensætningen er indtil videre identisk med de 30 kanaler vi kender fra kabel-TVs store pakke.

Når Copydan tillader individuel forhandling, så vil Cirque tilbyde at man kan vælge mellem 7 pakker. Prisen vil være 105,- kr. for den lille pakke pr md. og 145,- for stor pakke. Man opnår dog store rabatter ved at samle abonnementer.

Samlings priser pr. md.:

235,- lille TV-pakke, telefoni, Internet

275,- stor TV-pakke, telefoni, Internet

Cirque giver også adgang til en række ydelser, efterhånden som Tele-lovgivningen bliver opdateret. Som eksempler kan nævnes Video on Demand, hvor man kan leje film, uden at skulle bevæge sig ned i Blockbuster.

Fordele: fælles

Telefonsystem med mange muligheder, uden ekstraberegning.

Stor, kendt og pålidelig kablingsleverandør.

Dele af løsningen er baseret på seneste teknologi, og derfor relativt fremtidssikret.

Centralt styret og overvåget, derved sikres større driftssikkerhed og mulighed for hurtig fejlretning.

God brugersikkerhed.

Fordele: Cirque Internet

Billige priser for samlet løsning.

24 timers kundeservice.

Kraftig forbindelse hvis få brugere er online.

Fordele: Arrowhead Internet

Kundetilpasset ydelse, mulighed for kraftig Internetforbindelse.

Løbende systemtilpasning og opgradering.

Sikker radioforbindelse via "scrambling". Fuld duplex radioforbindelse, derved intet kapacitetstab.

Ulemper: fælles:

"Set-top-box" kræves for at kunne se TV.

Dele af teknologien er ny, så der er mulighed for uforudsete problemer.

Ulemper: Cirque Internet

Begrænsning på Internetbrug, da forbindelsen er delt mellem alle brugere, kan store downloads påvirke andre brugere. Cirque tilbyder specielaftaler med disse brugere, som typisk er en fordobling af prisen.

Ulemper: Arrowhead

Laveste pris for Internetforbindelse er 129,- hvilket sammenlignet med de øvrige udbydere er en relativt høj pris pr. Mbit.

Forbindelsen er radiobaseret, og er derfor i nogen grad påvirkelig for forstyrrelser.