3. februar 2002
 
Forening
Adresse
Post by
Vedr: Bredbånd
 
 
Invitation til bredbåndsmøde
Torsdag d. 14. februar kl. 18.30
i "Det Ny Gimle", havneparken på Islands Brygge.
Gruppen bag "Bryggenet" er nu kommet så langt at vi gerne vil invitere bestyrelserne for Bryggens boligforeninger til et stormøde omkring strukturen og teknikken i det påtænkte bredbåndsnet på Islands Brygge.
 
Når man sidder på sidelinien og iagttager projektet udefra, f.eks. gennem vores lokalavis, så kan man få det indtryk, at der ikke sker meget, da det er næsten det samme man hører fra gang til gang. Anderledes er det at befinde sig midt i projektet, med 2-3 møder pr. uge og 5-10 mails pr. dag. I den situation kan man næste ikke følge med ;-)
Men nu er vi klar til at fremlægge resultatet af vores arbejde og få jeres input, så vi sammen kan finde frem til den/de bedste løsninger for Bryggen.
 
Dagsordenen er som følger:
1: Gennemgang & valg af de mulige strukturer for "Bryggenet".
2: Gennemgang & valg af de Tekniske løsninger til et "Bryggenet".
3: Ydelser og priser i nettet.
4: Finansiering.
5: Sammenfatning af valg, samt fremkomne ønsker & behov.
6: Leverandørvalg – kontraktoplæg til leverandører.
7: Generalforsamlinger.
8. Evt.
 
Dette vil være det sidste møde hvor der er mulighed for at øve indflydelse på udformning og valg i forbindelse med Bryggenet.
 
Efter dette møde vil struktur og teknik ligge fast. Det vil sige at du skal have din bestyrelses accept af at du udtaler dig på foreningens vegne, samt at du skal have accept for at kunne give adgang til jeres forening, for evt. bygningssagkyndige som skal foretage de endelige opmålinger og lave planer til brug for kontraktudkast fra de udvalgte leverandører.
 
Det skal dog understreges, at ingen bestyrelse binder sig økonomisk eller juridisk til noget ved at deltage i dette møde.
 
Vi vil i de kommende dage sende jer en del information, dels i håbet om at vi så kan holde længden af mødet nede, dels for at sikre at vi får en god og dækkende diskussion. Vi har sat en deadline for indlevering af materiale fra de mange potentielle partnere og leverandører til søndag den 10. februar. Således kan vi nå at videresende relevant information til jer inden mødet den 14. februar kl. 18:30.
 
Vi håber på et stort fremmøde og ser frem til at se jer alle. For at vide nogenlunde hvor mange vi bliver, bedes I melde tilbage hvor mange der kommer fra jeres forening. Skriv til info@bryggenet.dk eller ring på tlf. 32 96 24 40.
 
 
Med venlig hilsen
 
Teknikgruppen
Bryggenet
 
 
 
PS. Se løbende opdaterede informationer på www.bryggenet.dk