«Navn»

«Adresse»

«Postnummer»

INVITATION TIL MØDE OM BREDBÅND PÅ ISLANDS BRYGGE

TID: 4.10 2001 klokken 19.00

STED: Niels Brock, Hjørnet af Gullfossgade og Artillerivej

Sammenslutningen "Bryggenet" opstod i juni 2001 med formålet at undersøge muligheden for bredbånd på Islands Brygge, for at opnå billig telefoni, Internet og radio/tv.

Nu har en teknisk arbejdsgruppe undersøgt markedet samt mulige leverandører og inviterer hermed boligbestyrelserne på Islands Brygge til et møde hvor:

Hvorfor en fælles løsning?

Dagsorden

Formålet med denne indkaldelse er at bestyrelserne for boligforeningerne får mulighed for at stille spørgsmål til det tekniske udvalg, på baggrund af det fremsendte materiale, og herefter vælger hvilke 2 udbydere som man ønsker at forhandle tilbud med.

1: Gennemgang af udbydere, v. teknisk udvalg

2: Spørgsmål til teknisk udvalg / beboer repræsentanter

3: Afstemning og valg af udbydere

4: Nedsættelse af forhandlingsudvalg til udarbejdelse af en rammeaftale for Bryggenet

Forhandlingsudvalget foreslås sammensat af een repræsentant fra hver boligforening, enten et bestyrelsesmedlem, eller en beboer udpeget af bestyrelsen.

Forhandlingsudvalgs medlemmet skal være bemyndiget til at forhandle på bestyrelsens vegne.

NB !!! Ingen bestyrelse binder sig økonomisk eller juridisk til noget ved at deltage i denne forhandling. Forhandlingen skal resultere i en rammeaftale med en udbyder. Denne rammeaftale vil, når den ligger klar, blive tilsendt hver bestyrelse, og det er herefter op til hver bestyrelse/forening at føre denne aftale videre som forslag til deres generalforsamling, og her beslutte om foreningen ønsker at indføre bredbånd.

Hvorfor bredbånd?

En bredbåndsløsning kan bl.a. omfatte følgende services:

Bryggenet har arbejdet med en løsningsmodel baseret på lyslederkabler. Det er den bredbåndsløsning som både er hurtigst og mest fremtidssikker.

Tilmelding
S.U. senest d. 2.10 2001 til mail:
info@bryggenet.dk eller tlf. 32 96 24 40
Opgiv venligst navn på boligforening, samt navne på deltagere (vi forventer 2-3 personer fra hver forening)
20-30 boligforeninger forventes at deltage.

Med venlig hilsen,

arbejdsgruppen i Bryggenet