bryggenet

Teknik

Teknisk udvalgs oplæg ved info-møde angående bredbånd, august 2001

Vores krav ved oprettelse af et netværk i Bryggens ejendomme:

 1. Teknisk net
 2. Brugersikkerhed
 3. Vedligeholdelse/Administration
 4. Økonomi/ Jura - ejerskab
 1. Angående den tekniske løsning ønsker vi:
  • Intern kabling I ejendommene, ud til lejligheder skal være 1 Gbit, nyeste kabelteknologi på kablingstidspunktet.
  • Der skal føres to kabler ud til hver lejlighed, og der opsættes et dobbelt stik, således at både, telefon, internet, tv og radio kan hentes fra disse stik. Udover dette centrale dobbeltstik, så skal beboerne mod merbetaling have mulighed for at få opsat et ekstra stik et andet sted I lejligheden.
  • Netværket skal være baseret på Switche, og backbone mellem switche skal være fiberbaseret.
  • Internetudbyder skal som udgangspunkt garanterer 2 Mbit forbindelse pr. husstand, kapacitet skal dokumenteres ved 2 årlige kapacitetsmålinger på nettet. Switche og net skal dog ved leveringen være af en såden kvalitet at kapaciteten senere kan øges uden nye investeringer.
  • Telefonanlæget skal være central baseret, og beboere skal kunne beholde deres eksisterende telefonnummer, systemet skal dog på et senere tidspunkt kunne håndtere IP telefoni.
  • TV skal være kabelTV-lignende, men med mulighed for selv at sammensætte kanaludbud. Systemet skal være konfigureret så det senere kan klare digitalt TV og de tilbud der kommer om kanaludbud via nettet.
 2. Bedst mulig brugersikkerhed:
  • Switched-netværk, forhindrer snooping og sikre en privat forbindelse.
  • Diskussion: en ip-adresse per husholdning? Fælles IP-adresse? (fast IP / tildelt IP-adresse?)
  • Skal man kunne skifte mellem individuel og central IP-adresse?
  • Ønskes der Central Firewall og virustesting ?
  • Hvad kan udbyder tilbyde ?
 3. Vedligeholdelse og administration
  • skal udbyderen sørge for.
  • Foreninger skal ikke have noget med vedligeholdelsen at gøre. I kontrakten skal der fastsættes krav til oppetider, samt tidspukter hvor service kan foregå. 99,5 % oppetid ?
  • Der ønskes mulighed for at brugere ved fejl i netværket eller problemer med opkoblingen, kan kontakte et hotline/support system hos udbyderen. evt. via et betalingsnummer.
  • Evt. Et abonnement af et vist antal minutters service, betaling for, hvad der er derudover.
  • Tilbud om billig hjælp til dem, der ikke kan få det til at køre. Vi ønsker at høre udbyders udspil !
  • evt. Frivilligt hjælpeforum?
 4. Økonomi & jura
  • Udbyder skal kunne tilbyde tre former for finansiering
  • En lejemulighed hvor omkostningerne til etablering af nettet betales med en højere månedlig afgift.
  • En Ejerordning hvor AB foreningen betaler etableringsomkostningerne og ejer kabler og betaler en lavere månedlig afgift.
  • En hybridordning mellem de ovenstående, hvor AB ejer kabler, men hvor etableringsomkostningerne betales over 2-3 år via en forhøjet månedlig afgift.
  • Det vgtes højt at der fra den nye udbyders side kan udvises mindst lige så meget flexibilitet på abonnementet som beboernes nuværende udbydere. Dette gælder både abonnementsopsigelses frister samt betalingsformer, der skal kunne foregå både via PBS og via giroindbetalingskort uden urimelig ekstra beregning.
  • Gebyrpolitik: der ønskes et firma som tjener deres penge på at levere tjenester, ikke diverse gebyrer.
  • Afregning skal under alle omstændigheder foregå mellem udbyder og beboer.
  • Hvem ejer kablerne imellem boligfoeningerne?
  • Der skal aftales en bodsordning, med økonomiske bodsbestemmelser hvis udbyder ikke overholder oppetider eller kapacitetskrav.