bryggenet

Hvordan kan jeg få Bryggenet?

Hvis du gerne vil have Bryggenets tjenester, men ikke har dem endnu, afhænger dine muligheder af, hvilken ejendom, du bor i.

Overordnet er der tre forskellige scenarier:

Jeg bor på Islands Brygge, men min ejendom er ikke tilsluttet

Der er stadig en del ejendomme på Bryggen og i Havnestaden, der ikke er tilsluttet til Bryggenet.
Hvis du bor i en af de ejendomme og gerne vil have Bryggenet, kan du kontakte ledelsen i din boligforening og opfordre dem til at gå i dialog med Bryggenet om tilslutning.

For, at du kan få Bryggenet, skal din boligforening melde sig ind i Foreningen Bryggenet, og der skal teknisk etableres kabling fra Bryggenet hen til din ejendom og internt i ejendommen frem til de enkelte lejligheder.

Hvordan bliver min ejendom medlem af Bryggenet?

Der er jo mange forskellige boligformer på Bryggen, og der er forskellige regler (lovgivning) for dem.

I ejerforeninger, andelsforeninger kræver det typisk en beslutning på en generalforsamling at blive tilsluttet, og i afdelinger af almene boligselskaber kan bestyrelsen ofte træffe beslutningen.

Det er lidt mere besværligt, hvis du bor i en privat udlejningsejendom, for så er der ofte ikke nogen, der må træffe en kollektiv beslutning om at melde jer ind i Bryggenet. Hvis I har en antenneforening, kan den forening på vegne af sine medlemmer beslutte at melde sig ind i Bryggenet.
Da de fleste leje-ejendomme på Bryggen og i Havnestad ikke har antenneforeninger, er der et stykke til en tilslutning, for hvis I ikke har en eksisterende antenneforening, er I nødt til at stifte en, og I kan kun forpligte de beboere, der vælger at melde sig ind i antenneforeningen til at betale. Det vil sige, at der skal laves informationsmateriale som bliver nødt til at tage udgangspunkt i nogle forskellige scenarier for, hvor mange, der tilslutter sig, f.eks. 50%, 60% og 80%. Hvis I ikke kan få halvdelen af beboerne med på at melde sig ind, bliver det typisk for dyrt for jer, der gerne vil, så I skal nok regne med at tiltrække mindst halvdelen for at det er realistisk.
Bryggenet hjælper naturligvis med at udarbejde materialet og deltager gerne på beboermøder og deslige, men Bryggenet har ikke ressourcer til at gå rundt og ringe på hos de enkelte beboere. Det virker typisk også bedre, hvis det er en nabo, der ringer på.

Hvad koster det?

Der er flere slags udgifter i forbindelse med tilslutning til Bryggenet, men ingen af dem behøver være særligt voldsomme. Priserne for de enkelte tjenester står her på hjemmesiden. Derudover betaler alle medlemmer (boligforeninger) et kontingent for at dække de løbende udgifter til el, forsikring, mødeudgifter og så videre. Man betaler for hver lejlighed i ejendommen, og kontingentet fastsættes årligt af Bryggenets repræsentantskab. Det er aktuelt på 20 kr. pr. måned pr. lejlighed.
Den sidste type udgift er betalingen for den kabling og det udstyr, der skal til for at I kan få Bryggenets tjenester. De omkostninger kan være ret forskellige fra ejendom til ejendom, da det nogle steder er meget lettere at lave kablingen til de enkelte lejligheder end andre steder, og der skal trækkes en lysleder-fiber over til jeres ejendom. Prisen på det afhænger naturligvis af, hvor langt fra Bryggenets nuværende fibernet, I ligger.
Som tommelfingerregel plejer det at give god mening at tage udgangspunkt i en pris omkring 7.000 kr. pr. lejlighed med mindre der er særlige forhold for ejendommen. Den endelige pris bliver fastsat når der er indhentet tilbud fra Bryggenets kablingspartner. Det kan for nogle lyde som en stor udgift til etablering af Bryggenet, men det kan finansieres, så udgiften bliver omkring 100 kr. pr. måned for hver lejlighed.

Det vil altså sige, at den samlede omkostning ved at være tilsluttet til Bryggenet plejer at lande omkring 80 kr. om måneden for hver lejlighed. Dertil kommer prisen på de tjenester, den enkelte beboer vælger at købe. Da Bryggenets tjenester generelt er mindst 100 kr. lavere end tilsvarende priser fra Yousee/TDC, betyder det reelt, at det normalt økonomisk kan betale sig at komme på Bryggenet, hvis bare man bruger en af Bryggenets tjenester.

Hvad får vi for pengene?

Det primære er selvfølgelig, at I får adgang til Bryggenets tjenester. Det hører dog med i overvejelsen, at kablingen til de enkelte lejligheder bliver din boligforenings ejendom, så I kan benytte den igen, hvis I på et tidspunkt vælger at melde jer ud af Bryggenet og skifte udbyder. Det udgør ofte 50-60% af tilslutningsafgiften, som dermed reelt bliver en investering i jeres egen ejendom.
Derudover får I en andel i Bryggenets værdier og medbestemmelse igennem repræsentantskabet.

Hvordan foregår det i praksis?

For at kunne beregne den præcise pris for at få din ejendom koblet på Bryggenet, skal der teknikere fra ComX ud og se på ejendommen, hvorefter Bryggenet kan beregne tilslutningsafgiften og en evt. finansieringsmodel, hvis din boligforening ønsker, at finansiere tilslutningen igennem Bryggenet. I kan også betale det kontant eller tage et lån i banken, det er helt op til, hvad netop din boligforening foretrækker.

Når tilslutningsafgiften er beregnet, skal din boligforening beslutte, om I vil tilslutte jer. Hvis I vælger at gøre det, skal der indgås en kontrakt mellem boligforeningen og Bryggenet, hvilket typisk kan klares ret hurtigt, da vilkårene stort set er ens for alle.

Derefter kan det praktiske arbejde med at kable osv. gå i gang, og det tager normalt omkring fire måneder alt i alt, da der skal indhentes tilladelser, beboerne skal varsles og de enkelte skal have tid til at vælge, hvilke tjenester, de vil have.

Hvordan kan Bryggenet hjælpe?

Bryggenet har en del materiale, der kan bruges til at lave informationen til beboerne i din ejendom, og vi deltager gerne på beboermøder, generalforsamlinger og lignende for at svare på spørgsmål. Derudover tager Bryggenet sig af det praktiske med at indhente tilbud på kabling, beregne tilslutningsafgiften og at sikre, at leverandøren lever op til vore aftaler, hvis vi når til at skulle kable.

Hvad skal jeg gøre nu?

Det første skridt er at gøre ledelsen i din boligforening opmærksom på, at der er interesse for Bryggenet i ejendommen, og at få dem til at kontakte Bryggenets bestyrelse for at komme i gang med dialogen.