bryggenet

Hvordan får jeg funktionerne i YouSee Plus-boksen til at fungere?

En del af tjenesterne i YouSee Plus skal kunne sende information tilbage til YouSee for at virke. For eksempel skal Start Forfra og Arkiv give besked om, hvilken udsendelse, der skal sendes til dig.

Bryggenet har ikke det, der hedder "returvej" i vores antennekabling, så for at kunne sende information til YouSee skal boksen tilsluttes til internet.

Nedenfor er der en guide til opsætning i de mest almindelig installationer, der er i lejlighederne på Bryggen:

1) Du skal have en internet-forbindelse for, at det kan virke. Det behøver ikke være Bryggenets internet-tjeneste, det kan for eksempel være arbejdsgiverbetalt internet fra TDC eller andre. Det væsentligte er, at du har en internet-forbindelse som "ender" i et stik i lejligheden. Guiden her dækker ikke opsætning, hvis du kun har mobilt internet (kaldet 3G eller UMTS).

2) Du skal have en router (en boks som du har tilsluttet til internet-stikket men som ikke er en computer)
På grund af den måde, boksen går på nettet på, kan den ikke sættes direkte i Bryggenet-stikket. Du skal derimod have en router imellem. Hvis du i dag har mere end et apparat (fx. to computere eller en computer og en mobiltelefon) på nettet, så har du med stor sikkerhed en router.

2a) Har du et trådløst netværk?
Hvis du kan tilslutte computere, mobiltelefoner eller andet til dit netværk uden kabler, så er dit netværk højst sandsynligt klar til at få tilsluttet YouSee-boksen også. Mange trådløse routere har også indbyggede netværksstik, og den letteste måde at få boksen på nettet er at tilslutte den til et af disse stik.
Hvis din router ikke har nogen ledige stik, så kan du få en såkaldt "dongle" gratis fra YouSee. Den sætter din boks i stand til at forbinde sig til et trådløst netværk. HVis du har sikkerhedskoder på dit netværk (WEP eller WPA/WPA2, så skal du skrive koden på boksen for at den kan komme på nettet.

2b) Hvis din router ikke er trådløs, så skal du sikre dig, at den indbyggede DHCP-server (den funktion, der deler net-adresser ud til det udstyr, du slutter til routeren) er slået til.

3) Når du har styr på netværket og der er sat et kabel mellem boksen og routeren eller en trådløs dongle i boksen, skal du gå ind i boksens menu og sætte den op.

3a) I "Indstillinger" -> "Netværk" -> "Internet" skal du skifte fra "Kabelmodem" til "Ethernet" hvis du forbinder boksen til nettet med et kabel og "Trådløs" hvis du bruger en dongle fra YouSee.

3b) I "Indstillinger" -> "Netværk" -> "Netværksindstillinger" skal du sikre dig, at boksen er sat til "Modtag automatisk ".

3c) Forhåbentlig kan du nu gå ind i "Indstillinger" -> "Test af indstillinger" og se, at boksen er på nettet og dermed klar til alle tjenesterne i YouSee Plus.

For at YouSee kan give dig de rigtige tjenester, skal de vide, hvilken tv-pakke, du har hos Bryggenet. Normalt får de automatisk besked om det fra Bryggenet, men det sker kun en gang om måneden, og der kan jo altid ske fejl, så hvis din boks melder, at den har netværksforbindelse men tjenesterne alligevel ikke virker, så prøv at ringe til YouSees Kundeservice (80 80 40 40) og sikre dig, at de har registreret dit abonnement korrekt.