bryggenet

Tjenester - Internet

Der tilbydes 2 typer Internetabonnementer, som kun adskiller sig ved kapacitetsstørrelsen og heraf følgende forskel i pris. Begge abonnementer tilbydes som "always on", dvs. 24-timers opkobling med frit forbrug og dermed ingen minut- eller MB-afregning. Abonnenter skal overholde den til enhver tid gældende netetikette.

Begge Internetabonnementer indeholder: