bryggenet

Netetikette for Bryggenet

Netetiketten skal svare på følgende spørgsmål:

Spørgsmål vedrørende netetiketten kan rettes til Bryggenet på info@bryggenet.dk

§ 1

I tilfælde af overtrædelse af de i dette dokument specificerede regler, kan bestyrelsen for foreningen Bryggenet beslutte at afskære en eller flere brugeres adgang til netværket (udelukkelse) enten tidsbestemt eller permanent. En sådan afgørelse kan indbringes for repræsentantskabet, der i givet fald træffer den endelige afgørelse i sagen.

Et krav om indbringelse for repræsentantskabet har opsættende virkning for tidsbegrænsede udelukkelser men ikke for permanente udelukkelser.

§ 2

Bryggenet (administrator) er berettiget til at registrere information om brugen af netværket til de følgende formål:

  1. Statistiske opgørelser i anonymiseret form.
  2. Diagnosticering og fejlfinding i forbindelse med problemer i netværket.
  3. Identifikation af overtrædere af netetiketten, herunder §13 og §14.
  4. Udlevering til myndigheders efterforskning af lovovertrædelser.

§ 3

Den enkelte abonnent er ansvarlig for enhver datatrafik, der genereres via dennes netstik.

§ 4

Abonnenten er selv ansvarlig for skader på hardware eller tab af data, der måtte ske som følge af brug af Bryggenet.

§ 5

Den enkelte abonnent er personligt ansvarlig for de ressourcer, vedkommende stiller til rådighed på Bryggenet.

§ 6

Det er ikke tilladt at udvise en opførsel i forbindelse med brugen af Bryggenet, som kan være til gene for andre abonnenter. Herunder er det ikke tilladt at forårsage uforholdsmæssig stor belastning af netværket eller serverne.

§ 7

Ethvert forsøg på aflytning eller anden indsigt i de øvrige abonnenters e-mail og trafik er ikke tilladt.

Ethvert forsøg på at skaffe sig uautoriseret adgang til andres netværksressourcer er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til information, som man ikke har retmæssig adgang til. Herunder er det ikke tilladt

§ 8

Netværket må ikke anvendes til ulovlig udspredelse af materiale, herunder anvendelse, der medfører brud på ophavsrettigheder.

§ 9

Det er ikke tilladt at videresælge, udlåne eller på anden måde videregive Internetadgang eller øvrige netværksydelser på datanetværket permanent eller midlertidigt ved hjælp af modem, router, wireless 802.11x udstyr eller andet netværksudstyr.

Adgangen til Bryggenet og videre til Internet er til personlig brug. En bruger må ikke stille adgangen til rådighed for andre med mindre disse fysisk opholder sig i abonnentens lejemål.

§ 10

Abonnenten skal følge anvisninger fra Bryggenet (administrator).

§ 11

Abonnenten skal overholde den fastsatte IP standard.

En Bryggenet-abonnent må kun benytte det IP-nummer eller de IP-numre, som han/hun har fået udleveret af Bryggenet/GN.

§ 12

Det er ikke tilladt for abonnenten at opsætte udstyr, der forstyrrer Bryggenets drift, som eksempelvis DHCP-servere der broadcaster udenfor abonnentens lejlighed.

Hvis der konstateres forstyrrende udstyr på en abonnents port, vil al trafik igennem porten blive blokeret indtil den pågældende funktionalitet er deaktiveret.

§ 13

Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til andre beboeres eller tredjemands computere eller datatrafik, både på det interne net og Internet, er forbudt, medmindre vedkommende har givet sit samtykke. Dette gælder specielt enhver form for snifning, hacking, systematisk portscanning eller hermed beslægtede aktiviteter.

Overtrædelse af ovenstående vil medføre øjeblikkelig frakobling fra netværket.

§ 14

Netværket må kun anvendes kommercielt i begrænset omfang. Som udgangspunkt er det tilladt at annoncere for kommerciel aktivitet via netværket (fx. ved firmawebsites eller bannerreklamer), men netværket må ikke benyttes til overførsel af tjenester eller produkter med mindre dette er eksplicit aftalt med Bryggenet.

 

Denne netetikette er vedtaget af bestyrelsen for foreningen Bryggenet den 3. februar 2003. Efterfølgende er den revideret med mindre justeringer den 3. marts 2003.