bryggenet

Tjenester - Tilmelding

Hvis du har et Bryggenet-stik i din lejlighed kan du tilmelde dig tjenester ved at udfylde et tilmeldingsskema som du kan downloade her eller rekvirere fra Kundeservice.

Som det fremgår af tilmeldingsskemaet er det en forudsætning for abonnementet at du har læst og accepterer abonnementsvilkårene.

Tilmeldingsskemaet og en evt. porteringsfuldmagt skal sendes til Kundeservice.

Hvis du ikke har et Bryggenet-stik monteret i din lejlighed, er din boligforening sandsynligvis ikke medlem af Foreningen Bryggenet. Kontakt bestyrelsen/ejeren i din boligforening for nærmere information. Du kan læse om, hvordan I kan komme med på siden om indmeldelse.

Tilmelding til PBS

Spar girogebyr – tilmeld dig til PBS.

Er du ikke tilmeldt PBS, kan du logge dig ind på selvbetjeningen på https:\\www.comxnet.dk

Du skal bruge dit kundenummer og adgangskode for at logge ind. Vælg menupunkt regning og efterfølgende betalingsservice. Her kan du indtaste dine oplysninger.

Overflytning af eksisterende telefonnummer

Hvis du vil have dit eksisterende telefonnummer flyttet over til bryggenet (det, der også kaldes at portere nummeret) så skal du udfylde denne fuldmagt. Der kan pt. kun overflyttes telefonnumre der starter med: 3250, 3254, 3255, 3257, 3258, 3259, 3283, 3284, 3295, 3296, 8838. Hvis dit telefonnummer ikke kan overflyttes, kan du få et nyt nummer.

Du skal være opmærksom på at overflytning af dit eksisterende telefonnummer kun kan finde sted, hvis der er givet korrekte oplysninger, og at visse ekstra tjenester er opsagt/nedlagt. Ellers vil din nuværende udbyder afvise overflytningen, hvilket betyder forsinkelse og ekstra omkostninger for dig på kr. 250,- pr. gang porteringen afvises.

Fuldmagt skal udfyldes korrekt, med korrekt navn og adresse på den person, der er registreret som ejer af abonnementet. Fuldmagten skal være udfyldt korrekt med oplysning om nuværende udbyder. Med udbyder menes det selskab, hvor du har dit abonnement, ikke nødvendigvis hvor du betaler for dine samtaler. Der kan være specielle ekstra tjenester tilknyttet deres nuværende abonnement som forhindre at nummeret kan overflyttes. Disse ekstra tjenester (men ikke selve abonnementet) skal du opsige, og disse skal være nedlagt, inden Kundeservice kan bestille overflytning. Du skal være opmærksom på at der på visse tjenester er et opsigelsesvarsel, og at overflytningen først kan igangsættes efter opsigelsesperioden.

Ekstra tjenester der skal opsiges før portering kan påbegyndes kan f.eks. være:

Hvis du er i tvivl om nogle af ovenstående forhold, bør du kontakte din nuværende udbyder og forhøre, om der er forhold ved deres abonnement, der forhindrer, at dit abonnement kan overflyttes (porteres) til et andet teleselskab.