bryggenet

Information

Ændret form på repræsentantskabsmøde [2020-05-12 08:45]

Da det jo desværre stadig ikke er muligt at afholde repræsentantskabsmødet som et almindeligt, fysisk møde, har bestyrelsen valgt i stedet at forsøge at få truffet beslutning om de udsendte dagsordenspunkter ved en skriftlig afstemning.

For at give repræsentanterne de bedste muligheder for at tage kvalificeret stilling i de forskellige sager, vil bestyrelsen besvare spørgsmål til punkterne ad to kanaler:

1) Først og fremmest vil alle spørgsmål som sendes pr. email til bestyrelse@bryggenet.dk senest tirsdag d. 26. maj blive besvaret d. 27. maj ved en email til alle repræsentanter, så alle kan se alle spørgsmål og svar.

2) Desuden vil der være mulighed for at stille spørgsmål mundtligt ved personlig fremmøde i det tidsrum, hvor repræsentantskabsmødet var planlagt. Personligt fremmøde skal af sundhedsmæssige årsager aftales på forhånd. Send derfor en email til bestyrelse@bryggenet.dk, hvis du er interesseret i at aftale at mødes med bestyrelsen d. 26. maj mellem kl. 19.00 og 22.00.

I forhold til valget til bestyrelsen, så er bestyrelsen pt. kun bekendt med, at de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller.

Derudover er der en ledig plads i bestyrelsen og mulighed for at vælge to suppleanter.

Repræsentanter, der ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant til bestyrelsen bedes tilkendegive dette til bestyrelsen senest tirsdag d. 26. maj. Bestyrelsen vil herefter udsende de indkomne kandidater til afstemning blandt repræsentanterne. Hvis der fremkommer flere kandidater end der er ledige pladser i bestyrelsen afholdes kampvalg om fire pladser mellem samtlige kandidater inklusive de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller.

Dagsorden til repræsentantskabsmøde [2020-04-28 12:53]

Foreningen Bryggenet har udsendt den anden indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde som i år bliver afholdt tirsdag d. 26. maj kl. 19.00-22.00.

Det er endnu uvist, om mødet kan afholdes fysisk eller om der skal findes en anden løsning.

Indkaldelsen indeholder:

Dagsorden

Formandens beretning for 2019

Regnskab for 2019

Forslag til budget for 2020

Fuldmagt så repræsentanter, der er forhindrede i at deltage i mødet kan bemyndige en anden til at stemme på deres vegne.

Velkommen til Jutlandia Hus [2020-03-10 11:57]

Andelsboligforeningen Jutlandia Hus har meldt sig ind i Bryggenet, så deres 40 lejligheder kan benytte vore tjenester fra 1. juni 2020.

Velkommen til Bryggenet.

Yousee kompenserer for Bland Selv-problemer [2020-01-16 06:57]

Som mange med Bland Selv bemærkede, var det ikke muligt at ændre kanalerne i sin tv-pakke de første dage af året.

Yousee har nu besluttet, at de vil kompensere de brugere, der derved ikke kunne udnytte alle deres point i nogle dage, og kompensationen kommer til at bestå i, at man får tre ekstra Bland Selv-point i tre måneder.

Yousee forventer, at de ekstra point vil være til rådighed for brugerne fra en gang i marts.

Gratis Dplay i to måneder [2020-01-16 06:53]

I forbindelse med, at Discoverys kanaler er forsvundet fra Yousees (og dermed Bryggenets) pakker, har Discovery besluttet at give nye kunder gratis adgang til Dplay inkl. sport i to måneder, hvorefter abonnementet kan fortsættes for 99,95 kr. om måneden i et halvt år.

Gå ind på https://getdplay.com/dk/60-dage-dplay/ for at aktivere tilbuddet.

Hvis du allerede har et Dplay-abonnement kan du desværre ikke få de gratis måneder, men du kan stadig få seks måneders Dplay med sport for 99,95 kr./md.

Nyhedsarkiv
Ældre nyheder
Annoncer i Bryggebladet