bryggenet

Information

Dagsorden til repræsentantskabsmøde [2021-05-03 12:23]

Foreningen Bryggenet har udsendt den anden indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde som i år bliver afholdt torsdag d. 27. maj kl. 19.00-22.00.

Mødet afholdes via Zoom af hensyn til Corona-restriktionerne.

Indkaldelsen indeholder:

Dagsorden

Formandens beretning for 2020

Regnskab for 2020

Forslag til budget for 2021

Fuldmagt så repræsentanter, der er forhindrede i at deltage i mødet kan bemyndige en anden til at stemme på deres vegne.

Gratis hjælp til optimering af dit Wi-Fi signal [2020-11-27 13:22]

De hyppigste problemer Bryggenets brugere oplever, er relateret til brugernes eget udstyr, specielt Wi-Fi. Bryggenet tilbyder derfor i en forsøgsperiode gratis hjælp fra en teknikker, som hjælper med at optimere din Wi-Fi oplevelse.

Teknikeren vil først forsøge at afhjælpe udfordringen med Wi-Fi, ved at guide dig igennem de mest almindelige løsninger og problemstillinger. Hvis dette ikke hjælper på Wi-Fi signalet, så vil teknikeren vurdere om der er grundlag for et hjemmebesøg.

Ved et hjemmebesøg foretager teknikere en gennemgang af din nuværende Wi-Fi løsning, med det formål at finde frem til årsagen for udfordringerne. Som en del af gennemgangen vil teknikeren også sikre, at din trådløse router er indstillet korrekt for at få den bedst mulige oplevelse.

Teknikeren vil som afslutning på sit besøg komme med en anbefaling til, hvad der yderligere kan foretages for at få det bedste ud af dit Wi-Fi signal. Her kunne mulige optimeringsforslag være en bedre placering af den trådløse router, udskiftning af den trådløse router eller udbygning af det nuværende signal.

Bryggenet dækker omkostningen til teknikerbesøget, og hvis du ønsker at tage imod et optimeringsforslag, så vil du få oplyst prisen for dette inden arbejdet startes.

Den gratis forsøgsperiode med hjemmebesøg dækker de første 100 medlemmer af Bryggenet, hvor der er behov for at sende en tekniker ud til at fejlsøge på Wi-Fi signalet.

For at få hjælp til dit Wi-Fi signal skal du blot ringe til Kundeservice på 7174 2300, hvor BOLIG∙NET sidder klar til at hjælpe dig.

Nyhedsarkiv
Ældre nyheder
Annoncer i Bryggebladet