bryggenet

Information

Dagsorden til årets repræsentantskab [2019-04-29 22:10]

Foreningen Bryggenet har udsendt den anden indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde som i år bliver afholdt tirsdag d. 21. maj kl. 19.00-22.00.

Indkaldelsen indeholder:

Dagsorden

Formandens beretning for 2018

Regnskab for 2018

Forslag til budget for 2019

Fuldmagt så repræsentanter, der er forhindrede i at deltage i mødet kan bemyndige en anden til at stemme på deres vegne.

Nyt telefonnummer til Kundeservice [2019-02-19 00:48]

I forbindelse med leverandørskiftet til bolig:net, ændres telefonnummeret til Kundeservice.

Når din foreningens internet er overdraget skal du kontakte bolig:nets kundeservice på telefon 70 27 70 67.

På tv leverer Dansk Kabel TV service i hele marts måned, så da skal du stadig bruge det gamle nummer (69 12 12 12).

For telefoni gælder, at skiftet sker samtidig med overflytningen af dit telefonnumer – altså skal du kontakte Dansk Kabel TV om signalet i telefonstikket og bolig:net om deres ip-telefoni-løsning.

Vi er godt klar over, at det kan være forvirrende, men heldigvis er det kun en måned. Fra 1. april skal ALLE kundeservice-henvendelser rettes til bolig:net på telefon 70 27 70 67 eller email: kundeservice@bryggenet.dk.

Nyhedsarkiv
Ældre nyheder
Annoncer i Bryggebladet