bryggenet

Information

Fiberkabel overgravet for anden gang [2019-06-24 03:45]

NCC har desværre for anden gang på en måned gravet Bryggenets fiber over, så både internet og tv er afbrudt i dele af Bryggenet.

Der arbejdes på højtryk på at få genetableret forbindelsen hurtigst muligt.

Bryggenet beklager naturligvis denne forstyrrelse, som altså skyldes NCCs gravefejl og ikke har noget med bolig:net at gøre.

Dagsorden til årets repræsentantskab [2019-04-29 22:10]

Foreningen Bryggenet har udsendt den anden indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde som i år bliver afholdt tirsdag d. 21. maj kl. 19.00-22.00.

Indkaldelsen indeholder:

Dagsorden

Formandens beretning for 2018

Regnskab for 2018

Forslag til budget for 2019

Fuldmagt så repræsentanter, der er forhindrede i at deltage i mødet kan bemyndige en anden til at stemme på deres vegne.

Ny telefoniløsning fra bolig:net [2019-02-19 00:48]

Bryggenets aftale med bolig:net omfatter blandt andet, at de skal levere ip-telefoni til beboerne på Bryggen.

Den nuværende, ret gamle telefoniløsning kan desværre ikke opretholdes, da det dels er svært at skaffe reservedele til telefoncentralerne og dels er næsten lige så svært at finde nogen, der kan servicere dem.

Det betyder, at den nuværende telefonforbindelse vil blive nedlagt d. 31. marts.

Hvis du vil beholde en fastnetforbindelse og dit telefonnummer, skal du derfor skifte telefonudbyder.

Bolig:nets tilbud giver mulighed for gratis, forbrugsafregnet abonnement eller billig abonnementer med fri tale. Da det er ip-telefoni, skal du have en boks som du forbinder til Bryggenet-internetstikket (ikke telefonstikket) og til din telefon.

Du behøver ikke at abonnere på Bryggenets internetforbindelse for at bruge ip-telefoni i din lejlighed.

Nyt telefonnummer til Kundeservice [2019-02-19 00:48]

I forbindelse med leverandørskiftet til bolig:net, ændres telefonnummeret til Kundeservice.

Når din foreningens internet er overdraget skal du kontakte bolig:nets kundeservice på telefon 70 27 70 67.

På tv leverer Dansk Kabel TV service i hele marts måned, så da skal du stadig bruge det gamle nummer (69 12 12 12).

For telefoni gælder, at skiftet sker samtidig med overflytningen af dit telefonnumer – altså skal du kontakte Dansk Kabel TV om signalet i telefonstikket og bolig:net om deres ip-telefoni-løsning.

Vi er godt klar over, at det kan være forvirrende, men heldigvis er det kun en måned. Fra 1. april skal ALLE kundeservice-henvendelser rettes til bolig:net på telefon 70 27 70 67 eller email: kundeservice@bryggenet.dk.

Nyhedsarkiv
Ældre nyheder
Annoncer i Bryggebladet